Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1827
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 978
Title of volume Dietari de las turbacions de Catallunya ( llom (a ploma))
Copied 1484 ca.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 154 (= 3 + v-cxlviiii + 1)
Collation 2 ff. + 118 2-416 52 6-816 99/8 + 1 taló 1016; sense reclams
Page Layout 2 columnes (ff. 149-153)
31 línies (f. 49)
Size pàgina 285 × 215 mm (f. 49)
caixa 190 × 115 mm
Hand cursiva
Pictorial elements Il·lustracions alguns dibuixos marginals -notes d'atenció- fets a ploma i decorats en vermell
State caixes marcades amb un doble plec vertical del paper (pauta tabeliònica); primera línia escrita
Condition bon estat de conservació, llevat dels marges i d'algunes taques d'humitat
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Pedro Valen (ex-libris a l'interior de la coberta: “De Don Pedro Valen”)
Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] 1580 data de la seva mort
Miguel Marín de Villanueva y Palafox, 2n. Conde de San Clemente
Bernardo Pereira, llibreter 1928
References (most recent first) Soriano (2002), Inspecció personal
Lacarra Ducay et al. (1999), Libro del conosçimiento de todos los rregnos et tierras et señorios que son por el mundo et de las señales et armas que han. Edición facsimilar del manuscrito “Z” (Múnich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hisp. 150) 29
Avenoza (1997), Inspecció personal
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 92
Note algunes notes marginals amb decoració en vermell. La taula final -incompleta- és d'una mà força posterior. Al quart quadern, entre els folis nové i desé, hom afegí un bifoli de paper amb la translació de la remissió del rei Joan II
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Ms.+978&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMs.+976 catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1328
Location in volume ff. 3-148v
ff. [iv]-cxliiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1897
Jaume Safont. Dietari
Language català
Date escrit 1454 - 1472
Title(s) in witness Dietari de les turbacions del tems del rey Don Joan que en Catallunya foren comensant al primer de Jener .M.cccc. xiiij. fet y escrit lo proper dietari per maden [sic] Jaume safont notari que a carech tenia aportar y escriure lo dietari de la casa de la diputacio y general de Catalunya, f. 2
Incipits & explicits in MS text: [ 3] Dimarts a .viiij. de Janer Mil ccccxiiij En ffrancesch de pera rossa … [ 148v] … E con hac acabat lo sermo fonch vna hora passat mig jorn
índex: [ 149ra] A. Arnau çabastida … [ 153rb] … vinguda del R. de nauarra 54
References (most recent first) Safont et al. (1950), Dietari de la Diputació del General de Catalunya 1454 a 1472
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-22