Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1825
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 631 | Antic 657 92-4-13
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + j-cviiij + III
Collation l'exemplar es troba en tan mal estat que és impossible fer la col·lació
Page Layout 34 línies (f. 2)
Size pàgina 284 × 215 mm (f. 2)
caixa 196 × 130 mm
Hand semigòtica amb influència de la humanística, dextrogira
Watermark carro de dues rodes (text)
creu dins d'una llàgrima i a sota les inicials “A S” (folis de guardes)
Pictorial elements Il·lustracions espais al text per dibuixar les eines quirúrgiques
Caplletres: la inicial embotida, de vuit unitats de pauta en vermell i blau, amb decoració filigranada en vermell i lila; resta de caplletres de tres unitats de pauta, alternant en vermell i blau, decoració filigranada vermell i lila
Rúbriques en vermell precedides d'un calderó en blau
Calderons alternant blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: algunes vegades escrita, la majoria trepitjada i d'altres en blanc
Perforacions: en forma de punxades petites situades molt prop dels marges senyalant totes les línies de justificació
Reclams: als ff. xliiijv, lxv, cviijv, lxxxxijv
Condition volum incomplet, desenquadernat, amb folis despresos i fora de lloc, amb taques d'humitat. Foliació antiga a ploma en xifres romanes. Volum desordenat: el f. 9 s'ha enquadernat després del 10; entre els ff. 9 i 13 s'han intercalat dos folis de la taula sense numerar (a llapis s'ha anotat un I/II i aquests dos folis també s'han enquadernat malament, ja que per la numeració dels capítols de l'índex és evident que es troben al revés; la descripció es fa considerant l'ordre correcte, és a dir, II/I); manca el f. 28; després del f. 78 segueix un f. 93 mal enquadernat, darrere d'aquest queda un tros (sembla un taló) del foli següent, el 94, possiblement en blanc i que fou tallat; després del taló els ff. 95-96 en blanc, seguits dels ff. 97 i 98 amb les oracions en castellà i a continuació el f. 99, també en blanc. Segueix el f. 100 amb la taula del tractat de menescalia i al 101 comença el pròleg del llibre de les mules. La foliació segueix bé fins al f. 108, que ve seguit dels ff. 77-92 (en ordre correcte) i, finalment, aquest 92 ve seguit d'un foli numerat 109, darrer del manuscrit. Volum restaurat amb poca cura: trossos de paper enganxats damunt dels desperfectes i els folis trencats han estat cosits amb fil
Binding en pergamí reaprofitat (text escrit a l'interior) amb restes de cordills per tancar el volum
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699] 1699 ca. - 1711 ad quem (ex-libris a l'interior de la coberta: “Ex-libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Januario Perellós. Marchinone de Dosaguas”)
Associated persons a Giner Rabaza (Floruit 1347-07-14)
i de la seva esposa Maria (Floruit 1347-07-14)
serveix de relligadura el document de 14-7-1347 d'una venda de Raimon d' Entença (Floruit 1347-07-14)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1775 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
manid 1775 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
Mateixa filigrana manid 1455 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1455 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Mateixa filigrana manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Mateixa filigrana manid 1406 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1406 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Mateixa filigrana manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Mateixa filigrana manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Mateixa filigrana manid 1604 MS: València: Catedral, Ms. 146. 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
manid 1604 MS: València: Catedral, Ms. 146. 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 1:287-8 , n. 832
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:201-3 , n. XII
Note anotació marginal al f. 29v amb nota d'aclariment al text que ha estat ratllada. Dues receptes afegides al f. lxxxxiijv
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067021.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1326
Location in volume ff. I-II + i-lxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ I] (…) del cauall que femta molt en cartes .xlviij. … [ IIvb] … del cauall que menega a coha e no la porta be en cartes .lxxxxiij.
rubr.: [ i] Aci comença lo libre dela menescalia compost per lo noble mossen Manuel diez
prol.: E8N nom sia de la santa Trinitat qui es pare e fill e sant sperit tot vn deu. Com sia molt necessaria cosa a tot Caualler e gentil hom e hom destat los quals han a fer les conquestes e les defensions de llurs terres lo cauall … [ iv] … lo setze com deu esser ferrat lo cauall
rubr.: Com deu esser engendrat Caual
text: Lo cauall deu esser engenrat de guara ho stallo … [ lxxxiijv] … axi missan no [sic] al seten jorn
Condition incomplet
References (most recent first) Tractat a: Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 30-49
Note índex acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1511
Location in volume f. lxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2226
Desconegut. Receptes per als cavalls
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiijv] A cauall que tinga lo brac o cama runflada o juntura o vmos que lisien calades encara que njruj [sic] tjnga agreugat [sic]
text: Primo sj ue per calor vinagre blanch te beu caldes … cada vegada quel untareu sia escalfat e jndubitadament guarra. Al marge: Beuratge molt singular per en […] cantjtat de sus dita
Note Receptes afegides al manuscrit posteriorment, una d'elles copiada al marge
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2552
Location in volume ff. c-cviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS tit.: [ c] Taula del tractat dela menescalia deles mules compost per lo noble mossen Manuel diez
índex: [ cra] Lo prolech del libre en cartes .Cj. … [ cva] … Com deu esser ferrada la mula en cartes .Cxiij.
rubr.: [ cj] Prolech del seguent libre
prol.: N6Ecessari es que parlem deles mules E aço per tal car los cuallers veulls quj en lur iouent han seguit lo mester deles armes lurs persones ne romanen castades axi per los grans trebals com per les narres que rebudes hauran … Lo dehe la conexença si es filla de somera o de egua
rubr.: De la bellea que mula deu hauer
text: P4Rimerament la bella mulla [sic] deu esser tal quj haia chich cap e sech e los vulls ben afora E deu esser bocada de blanch qujn pel se vulla que haia E les orelles petites e dretes
rubr.: [ cviiijv] Altra cura a porrets o a ronya
Condition incomplet
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9515
Location in volume f. lxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10519
Desconegut. Recepta. Per cavall que tingui aristella
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxiijv] Per a roci o ca \ua/l que aga arjstela preneu vna erba ques fa en la muntanya que anon bufalaga e feula boljr en una caldera … pero sia entes que primer sja esueriat lo caual o rocj e sens negun dubte guara que cosa prouada es
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-08