Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1824
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 630 | Antic 656 92-4-12 G. C. 831
Copied 1451 [?] - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + III + j-lxxxxvij + II
Collation el primer foli de la taula, trencat, fa parella amb el foli que precedeix al xvij (avui foliat a llapis xvi bis), aquests dos folis, restes de la taula, s'han relligat a l'interior del primer quadern complet del text, que ocupa els ff. i-xvi; els folis de la taula formarien probablement un plec a part; no queda clar on pertany el tros de foli trencat que hi ha abans del text: I (curt, fa parella amb el xvi bis) II, no fa parella amb res (filigrana mà amb creu al guantellet i flor de sis pètals) [taula] en queden dos al davant, un intercalat al primer quadern i un taló 1t+7/10+1 (que és un de la taula intercalat) 2-616
Page Layout 38 línies (f. iiij)
Size pàgina 285 × 207 mm (f. iiij)
caixa 200 × 136 mm
Hand humanística cursiva
Watermark creu dins d'un òval (guardes preliminars de l'època de la relligadura)
mà amb creu al guant i flor de sis pètals (f. II prel. i cos del volum) (sense correspondència exacta als repertoris)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres
Rúbriques rúbriques amb la mateixa tinta del text, sense destacar
Altres: sense cap altra decoració
Other features Justificació: a punta seca en forma de línies verticals i horitzontals que arriben fins als marges del foli
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: es veu una menuda perforació rodona situada a l'angle inferior extern, prop del tall, que no té a veure amb les línies de guia
Reclams: verticals, excepte al segon i darrer quaderns
Condition alguns folis inicials i finals trencats i restaurats en part amb tires de paper. Foliació antiga a tinta en xifres romanes. La tinta traspassa el paper
Binding en pergamí flexible, document del s. XVI reaprofitat que s'ha plegat a la mida del volum; petites solapes i restes d'haver tingut tires per relligar-la. Folis de guarda anteriors i posteriors de l'època de la relligadura
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699] 1699 ca. - 1711 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior: “Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Jannario Perellós, Marchione de Dos-aguas”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 1:279-87 , n. 831
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:201 , n. XI
Note no es veuen anotacions de lectura

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9516
Location in volume ff. I-II prel. (i xvi bis) taula + i-lxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ I prel.] Del cauall qui es fer en lo vll … [ II prel.] … La cura lxxxvj
prol.: [ j] [e]5N nom sia de la sancta trjnitat Quj es pare e fill e sant spirit tot hun deu Com sia molt necessarja cosa Cauall a gentjl hom e hom de stat … [ jv] … e gran part delles cures de aquells. Lo qual libre compratesch en .xvij. capitols
índex: Lo prjmer capitol tracta dela creacio del cauall … Lo setze com deu esser ferrat lo cauall
tit.: Com deu esser engendrat lo cauall
text: [ jv] [l]4o cauall deu esser engendrat de guara o estalo que sia bo e de bon pel … [ lxxxviv] … E axj mjran tro al seten jorn
Condition acèfal
Note de mal llegir, transcrivim com a incipit el primer rengló que es llegeix sencer
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1325
Location in volume ff. lxxxvjv-lxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvjv] Taula del tractat dela menescalia deles mulles compost per lo noble mossen manuel diez
índex: [ lxxxvij] Dela bellea que mula deu hauer … Com sedeu esser ferrada la mula
tit.: [ lxxxvijv] Prolech del seguent libre
prol.: [N]4Eçessarj es que parlem deles mules … Lo qual hordenare en deu capjtols
índex: Lo prjmer sera dela bella que mula deu hauer … Lo dehe la conexença sies filla de egua o de somera
rubr.: De la bellea que mula deu hauer
text: [P]3rjmerament la bella mula deu esser tal que haia chich cap esech … [ lxxxxvijv] … ab cotna de carnsalada
References (most recent first) Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 30-9
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04