Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1823
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/865 | Antic 865 | Antic C.193
Title of volume QUADERNO | MANOSCRI ( al teixell)
Copied 1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1370 - 1400 (J. Roudil)

External description
Writing surface Pergamí
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 76 (= 1-28 + 29-76) (Avenoza)
Collation 1-38 44 5-108
Page Layout 20 línies (f. 30)
Size pàgina 148 × 104 mm (f. 2)
caixa 103 × 70 mm
Hand gòtica molt acurada, de mòdul petit (ff. 1-27, obra llatina)
gòtica molt acurada, d emòdul més gran (ff. 28-75)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Calderons alternen blau i vermell (a tot el volum)
Orla la inicial principal és de grans dimensions (8 UP) en blau inserta dins d’un quadrat amb decoració geomètrica en vermell que s’exten pels marges formant una orla cal·ligràfica en vermell i blau al primer foli del tractat català
Caplletra caplletra blava amb requadre de filigrana a ploma, en vermell, de set unitats de pauta al primer foli del tractat català
Caplletres: moltes caplletres decorades alternant blau i vermell, amb filigrana a ploma del color complementari
Tocs de color vermell en algunes majúscules (al text català)
Other features Justificació: a punta de plom (obra llatina)
Pautat: Tipus tipus 16 de Derolez, però les línies horitzontals del pautat s’aturen a la línia vertical interior; amb línies de guia per als renglons (obra llatina)
Perforacions: visibles fora de la caixa, al peu del foli, tres fetes amb una punta que és un punxó però amb els cantons rectes, dues marquen la posició de les línies verticals de justificació i l’altra se situa al centre del marge entre les altres (obra llatina)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc (obra llatina)
Justificació: a punta seca; els renglons de vegades semblen traçats amb punta de plom (obra catalana)
Pautat: Tipus 11 de Derolez, les línies horitzontals s’aturen a l’arribar a les verticals; amb línies de guia per als renglons (obra catalana)
Perforacions: no es veuen restes de perforacions (obra catalana)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc (obra catalana)
Reclams: sense reclams (a tot el volum)
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Signatures: no es veuen restes de signatures de quadern
Condition els dos tractats del volum duien una numeració a llapis independent al marge superior, mentre que una segona numeració, al marge inferior, numera tot el volum; avui dia ha desaparegut la numeració independent de les dues obres i el volum té tot ell una numeració seguida al marge superior extern dels folis. Amb aquest canvi s’ha separat del còmpute de folis el de guarda inicial, que ara és I prel. s/n. Trobem restes de la foliació general del volum, que hi havia abans, és el n?m. 30 que trobem al marge inf. extern de l’actual f. 29 i 58 al peu del 57. El text català té centrada al peu del foli una numeració a tinta, posterior a la còpia però antiga, en lletres maj?scules decorades a tinta marró clar. Va des de l’A a la Z i segueixen tres signes d’abreviatures (numeren de l’actual f. 28 al 54).
Binding holandesa, amb ferros daurats i talls en groc jaspiats en vermell, del s. XIX, amb sanefes daurades al llom, teixell de pell vermella amb el títol amb daurats i emmarcat amb sanefes
History of volume Adquirit 1735
Previous owners (oldest first) Martí Rafell (Floruit 1400 [?] - 1500 [?]) (ex-libris fol. 76v, cursiva posterior, del s. XV: “Aquest libre es bon per algun jutge quj no sebras [sic] sentenciar en aquest apren capitols quj son bons E es den martj rafell”)
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599] 1638 ad quem, data de la seva mort (De Andrés)
Casa d'Hijar (família) 1638 a quo (De Andrés)
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar 1735 venta a la BNM (De Andrés)
Associated persons Altres ingressà a la Biblioteca quan n'era director Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Associated Texts Conté als ff. 1-28v es transcriu texid 2283 Desconegut, Consuetudines civitatis Ilerdae llatí
References (most recent first) Tractat a: Iglesias-Fonseca (2016), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 865 de la BNM. Flor de les lleis de Jacme Ruiz (2000)
Tractat a: Roudil (2000), La tradition d'écriture des Flores de Derecho. Réalisation de vingt-deux scripteurs: propos attribué à Jacobo de Junta, el de las Leyes 130-5
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51 i 53 , n. 28
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 16-7
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat , n. XXX
Tractat a: Delisle (1884), Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Fonds de Cluni 21
Note Es veuen diverses anotacions manuscrites a la part catalana que fan referència a lleis, en castellà, p. e. ff.42v-43r; al verso del f. 76 hi ha anotacions amb lletra del s. XVII, la primera ratllada; al f. 48v una anotació en llatí, primer ratllada i després recopiada, de mal llegir: “[…]cio cest cuius est guidamora deius [?] quod nomen jn flechitur ha[…]e die[…] ca[…]us a cado”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000113329&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1321
Location in volume ff. 29-76
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1895
Jácome Ruiz. Flor de les lleis
Language català
Date traduït 1290 - 1310
Title(s) in witness Flors de les leys
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29] Obra dels alcayts e dels jutges que deuen jutgar
prol.: E7sta obra es triada flors de les leys … e es obra especialment a obs dels jutges
índex: E2sta obra se parteix en xxvij titols … [ 33] … Queynes coses deu fer lo iutge per co[m]plir la suma
text: [ 33v] S6eyner comense que can deuetz oyr los pleyts per guardar la honor … [ 76] … E aixi compleyx la sentencia que es dada sobrel dente alcun que es dit en lati accio personalis
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-10-30