Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1822
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-31 (4)
Title of volume Constitucions | Capitols | i | Actes de Cort | Ferran II | a | Felip I ( gravat en lletres daurades al teixell de pell vermella)
Imprint Barcelona [?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. (García Craviotto)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 (folis de l'imprès)
ff.: 421-422 (fol. antiga del volum)
ff.: II + 369-635 + II (fol. antiga del volum)
ff.: II + 202 + II (fol. general del volum)
Collation 12
Page Layout 42 línies (f. a ii)
Size pàgina 292 × 210 mm
caixa 210 × 150 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements al final gravats, quadre amb mà que sosté cinc branques, escut de Ferran II i requadre amb gerros i plantes; caplletres gravades
Condition sense foliació ni signatures; el foli final és en blanc
Binding moderna, en pergamí, amb els talls daurats
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2211 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1557 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (3). Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2357 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Capbreu del notari Jaume Isern (3-8-1422/28-4-1429). Barcelona:, 1422-08-03 - 1429-04-28. Desconegut, Recepta per a llevar el dolor, escrit 1429 [?].
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial dels capítols atorgats a l'estament eclesiàstic per Ferran II. Exemplar BdC 9-VII-31 (4) (2001)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:395 , n. Post-inc. 88
Catalogat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 83 , n. 205
Tractat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke 8 , n. 9750
Note volum on s'han relligat junts diversos textos. Sense anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2795
Location in volume ff. 1-2 (fol. mod.)
ff. 421-422 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1544
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic
Language català
Date promulgat 1496-04-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ferdinandus.ij.Rex. | Hoc est translatum fideliter sumptum | Barchinone &c.
pream.: Jn nomine domini nostri Je|suchristi. Pateat vniuersis quod nos Ferdinandus dei gracia Rex | Castelle:Aragounum legionis: Cicilie:Granate: Toleti etc. Quoniam his on longe de|cursis diebus ad huc in ciuitate Dertuse resideremos … et prouisionibus tenores sequitur per ordinem in hunc qui sequitur modum
tit.: Que sia obseruada la concordia dela reyna dona Elianor ab lo | cardenal de Commenge en semps ab los capitols vulgarment dits | de sanct Cugat ab altres coses. C.j.
dispositio: E5 Primerament suplica humilment lo stament ecclesiastich a | U.R. excellencia que sia obseruada la concordia de la reyna dona Elianor … [ 2v] … iussimus nostro communi sigillo impendentis munitum. Datum in villa de Almansa die .xx.iij. mensis Aprilis anno a natitivitate domini Millesimo .cccc.lxxxxvj (…) Granate autanno. vero. Yo el Rey
auten.: Uidit dela caualleria (…) Uidit Francisci aduocatus. Dominus Rex ex actis curie per serenitatem suam in ciuitate Dertuse vltimo celebratis mandauit mihi Michaele vilasquez Climent: et viderum eam supradicti Jn curia .ij. flo.cl.viij.| REJSTRATA
Number of additional copies of edition 8
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2222
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9550.5 vol. 2 (10)
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 138 + II (folis totals del volum)
ff.: 2 + I (folis d'aquesta obra)
Collation a2
Size pàgina 297 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: al final duu la marca d'Amorós en negre, l'escut reial al peu i mitja peça horitzontal amb gerros renaixentistes
Condition en bon estat. Sense signatures
Binding moderna, descrita en el primer volum
Previous owners (oldest first) Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]
John B. Stetson Jr. (Naixement Philadelphia 1884) 1952 ad qeum (ex-libris imprès: “Harvard College Library In memory of Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos Count of Santa Eulalia. Gift of John B. Stetson Junior of the Class of 1906”)
References (most recent first) Catalogat a: Houghton Library (2004), [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Note en molt bon estat. Segons la fitxa de la biblioteca, serien 4 folis, dels quals manquen l'inicial i el final que eren en blanc

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1886
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.62.f.22(2) | Altre c.62.f.22|1-4 | Antic 5383.ff.12
Title(s) in copy CONSTITUCIONS, ETC. 1510 – 1534 ( al llom, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-20 + 2 (aquesta obra) + 60 ff. (=altres impresos) + II
Collation 12
Size pàgina 283 × 205 mm (f. 2)
caixa 210 × 150 mm
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Caplletra gravada al f. 1, de cinc unitats de pauta, amb decoració vegetal
Condition complet, sense colofó, bon estat de conservació. Sense foliació impresa ni signatures de quadern
Binding moderna, sobre cartó dur, en tela (com plastificada) marró amb llom i cantoneres en pell del mateix color; al centre de les cobertes anterior i posterior ex-libris “HONI SOIT QUI MAL Y PENSE”
History of volume Adquirit 1896-02-12 [?] (segell de dates al verso del segon i darrer foli “12 FE 96”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 222 , n. 515
Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 15
Note exemplar sense anotacions

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1885
City and Library London The British Library
Collection: Call number T.97*(1*)
Title(s) in copy “[…] DE | CATA | LUÑA ( al teixell, en tinta negra)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10 + 12 ff. + 2 ff. + altres obres + III
Collation 12
Size pàgina 305 × 210 mm (f. a ii)
caixa 210 × 150 mm
Font gòtica de tres mides
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Caplletra gravada amb decoració vegetal de cinc unitats de pauta (al f. 1)
Condition en bon estat, amb algun forat per bibliòfag al marge superior. Sense foliació ni signatures de quadern
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter 3641
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 222 , n. 515
Note l'imprès no duu cap menció de data, impressor o lloc d'impressió. Relligat conjuntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3185
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-23 (4)
Title(s) in copy CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537 ( al llom, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation [a]2
Size pàgina 300 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat, sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1995
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number S.N.V.X.20 | Antic E 69 | D
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 2 + I
Collation [1]2
Size pàgina 283/288 × 205 mm (f. ai)
Font gòtica
Condition Volum en bon estat de conservació, tot i algunes taques d’humitat i brutícia lleus. Alguns folis tenen els marges retallats, a l’igualar-los al moment de relligar-los i s’han perdut detalls de les orles (a la part inferior) i també han quedat tallades algunes de les anotacions marginals de lectors. El foli final del volum està apedaçat amb un bocí de paper, però com és a la part del verso no dificulta la lectura del text del colofó. Els diversos impresos estan separats per folis en blanc. El volum està sense foliar, té tres folis de guarda en blanc al davant i altres nou al final, tots ells de paper posterior a les impresions.
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i es separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners (oldest first) Joan Duarte (Doctor), jurista 1569 - 1573 ? (exlibris al marge superior de la coberta anterior: "Son des Sor doctor | […]an Duarte")
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Tercera obra del volum.

Va precedida d’un foli en blanc que duu escrit al centre del marge superior a tinta (lletra s. XVI): “tortosas”, en relació a que la disposició fou otorgada pel rei estant a Tortosa.

El catàleg online de la biblioteca no dóna cap informació específica sobre el volum. No hi ha cap catàleg dels impresos on es pugui trobar informació (bibliotecaris de sala 2016/18/07).

La signatura antiga "E 69 | D" a tinta, està ratllada al f. IIIv de guardes preliminars, sota la signatura actual.

Volum sense títol. Les disposicions estan separades per folis de paper on una mà del XVI afegí un títol general per a cadascuna (p. e. “Pragmatiques”). Aplega impresos incunables, postincunables i del s. XVI en general, el darrer dels quals és de 1553.

Al f. IXv de guardes finals, a tinta, hom va escriure la lletra “d” (uncial), no sembla una prova de ploma.

Va pertànyer al Dr. [Joan ?] Duarte. Exlibris: "Son des Sor doctor | […]an Duarte". Les formes lingüístiques indiquen una procedència mallorquina. Llegit amb làmpada de llum negra, a la part que no podem veure (raspada pel desgast del suport) és possible que posés “Joan”.
Soriano (2016) ha trobat que la biblioteca conserva la correspondència d’un Giovanni Duarte / Johannis Duarte protonotari, que podria ser la mateixa persona (correspondència datada entre 1569-1573).

Al final dels nou textos registrats a BITECA es troben altres constitucions i capítols de Cort del rei Carles i del seu fill Felip que arriben fins al 1573:

10) Corts del rei Carles a Barcelona, 1520. Barcelona 01-04-1520 per Carles Amorós per a Llatzer Milà
11) Carles, 1528, 2 ff.
12) Carles Tercera Cort, Montsó de 1534, Barcelona 10-09-1534 per Carles Amorós per a Llatzer Milà. Segueix un foli en blanc.
13) Carles. Quarta cort, Montsó, 1537. Barcelona 23-06-1553. Jaume Cortey.
14) Carles, Pragmàtica sanció. Toledo, 1539. 2 ff.
15) Carles Cinquena cort. Montsó 1542. Barcelona, 25-02-1543. Carles Amorós. 26 ff. + 1 f. en blanc.
16) Carles, Montsó 1547. Barcelona, 13-04-1548. Pere de Mompezat per a Jaume Cortey.
4 + 42 ff.
17) Felip, príncep de Girona. Montsó 1553. 28-03-1553, Jaume Cortey. 1+16 ff.es.

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3139
City and Library Montpellier Bibliothèque Municipale
Collection: Call number Médiatheque E. Zola: V9933 (4)
Title(s) in copy ORDINACION[S] | GENERALS DE | CATHALV | nya | .1413. ( al teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 374-375
Collation [a]2
Size pàgina 300 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding antiga (s. XVIII?) pergamí sobre cartó poc rígid, en bon estat tot i que bruta
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Note sense anotacions. Controlat amb les reproduccions. Variant “B”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1368
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (4)
Title(s) in copy CONSTITVC. DE CATAL. ( gravat al tall)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 3 (= 2 + 1)
Collation a2
Size pàgina 280 × 205 mm
caixa 210 × 150 mm (f. [a ii])
Font gòtica
Watermark altres paper sense filigranes visibles
Pictorial elements Altres: al final gravats: quadrat amb la mà i les branques, escut de Ferran II i requadre amb gerro i plantes
Condition el foli final és en blanc
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Facsímil: Microfilm de l'exemplar 29-V-2 (4) de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions de Catalunya (2005)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 2144
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “D” XVI-A/6 (3)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 10-11 (foliació del volum)
ff.: 2
Collation 12
Size pàgina 302 × 200 mm (f. 1)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition el volum té una foliació antiga a ploma, al marge superior extern, que numera de forma correlativa tots els impresos. Presenta taques d'humitat, forats de bibliòfags i alguns marges deteriorats
Binding volum sense cobertes, però amb plecs ben cosits
Previous owners (oldest first) Víctor Balaguer, escriptor
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note relligat juntament amb d'altres impresos, aquest, però és una mica més petit que els altres; amb nombroses anotacions marginals i passatges subratllats

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-18