Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1818
Name Joan Bernat, notari
Sex H
Milestones Lloc vinculat Barcelona
Affiliation notari
copista
Patron or publisher of manid 1471 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-34. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Note escrivà de la cort del Bisbe de ¿?
Record Status Created 1991-06-26
Updated 2004-08-28