Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1817
Authors Desconegut [?]
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén [?]
Titles Història del bon lladre
Història del sant lladre apellat Dimas
Incipit & Explicits text: Quant la gloriosa Verge Maria, e son glorios Fill Jesu Christ, … que Jesu Christ nons oblit Amen
Date / Place escrit 1400 - 1493 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Lomax (1979), “The Istoria del Sanct Ladre attributed to St. Pere Pasqual”, Estudis Universitaris Catalans, 23 = Miscel·lània Aramon i Serra, 1
Editat a: Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:45-56
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 3156
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 77 (BITECA manid 1198)
Copied 1431 - 1460 (filigranes)
Location in witness ff. 68v-80v
Title(s) Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 68v] Quant la verge Maria e lo seu fill Jhesus e Joseph fogueren en egipte per reuelacio del angel
text: [q]3Vant la gloriosa verge Maria e lo seu glorios car fill … [ 80v] … donchs sant dimas prega per nos e per aquella misericordia que trobast en Jhesu christ nos oblit deo gracias
ID no. of Witness 2 cnum 3027
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (segona part) (BITECA manid 2058)
Copied 1431 - 1500
Location in witness ff. 168va-172va ff. lixva-lxijva
Title(s) Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 168va] la fuga del glorios Jesus
text: [Q]2ant la gloriosa verge maria e son glorios fill jhesu crist e sant yosep per la reuelacio del algell foren en egipte per arodes lo qual mataua los ignocens … [ 172va] … benauenturat sant dimas prega per nos e per aquella misericordia que trobist que ihesu crist nons obblit amen
ID no. of Witness 3 cnum 3014
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 559 (BITECA manid 1301)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25
Location in witness ff. 90v-103
Title(s) Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 90v] La ystoria del sant ladra apellat dimas lo qual lo jorn que mori entra en paradis e fo germa de ihesucrist de let
text: Q2vant la gloriosa verge maria e son glorios fill … [ 103] … que ell troba al ihesucrist que nons oblit. Amen
ID no. of Witness 4 cnum 3062
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 65-69v
Title(s) Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] Comença la Istoria del Sanct Ladre apellat Dimas lo qual lo jorn que mori entra en Paradis e fon jerma de let de Jesu Christ
text: Quant la gloriosa Verge Maria e son glorios fill … [ 69v] … Sanct Dimas prega per nos per aquella misericordia que trobets que JesuChrist nons oblit. Amen
ID no. of Witness 5 cnum 3160
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 451 (BITECA manid 1141)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 38-46v
Title(s) Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 38] Aquesta es la istoria dell sant ladra appelat dimas lo quall entra en paradis lo jorn que mori e fon germa de let de ihesu christ
text: Q2Vant la gloriosa verge Maria eson glorios fil ihesu christ esent josep per reuelacio del sangel fugiren en agipta … [ 46v] … que per aquela mjsericordia que el troba ab nostra senyor deu ihesu crist que nons vula oblidar amen
ID no. of Witness 6 cnum 3151
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-III-26 (BITECA manid 1791)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,
Location in witness ff. l [vi]v - m [vii] pp. 154-171
Title(s) Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ l [vi]v] Dela fuga del glorios Jesus e de la verge Maria e del sanct ioseph e dela manera com fonch fet lo vnguent : que sancta maria Magdalena posa sobre lo cap de iesucrist
text: [q]Uant la gloriosa verge Maria e lo seu glorios fill Jesu christ e sanct Joseph … [ m [vii]] … Donchs pus del cors del sanct dimas no se haia memoria en aquest mon. es de creure que ab los altres sancts en la resurrectio de Jesu christ resuscita [sic] en cors e en anima: e es en la gloria de paradis e aqui prega per nos e prenguen [sic] lo que per aquella misericordia que ell troba en iesu christ nons oblit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03