Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1817
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 204 | Antic 87-5-24
Title of volume Historia de algunas cosas mas notables pertenecientes a este Conuento de Predicadores de Valencia. Compuesta por el muy R. P. F. Iayme Falco (…) Renueuala (…) P. F. Luis Carbonell (…) en el año del señor de 1720 ( al frontispici)
ANALES | DEL | REAL CON | VENTO DE | PREDICA | DORES | DE | VALENCIA ( al llom a ploma)
Copied València: Lluís Carbonell para Vicent Inza, 1720

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: II + 4 prel. + 1-842 + I
Page Layout 35 línies (f. 809r)
Size pàgina 315 × 212 mm (f. 809r) (Beltran i Pepió)
caixa 257 × 123 mm
Hand del s. XVIII
Pictorial elements Altres: sense decoració, excepte els ff. 1-2 prel. i la p. 1 que són a dues tintes
Other features Justificació: pautat tabel·liònic només als marges verticals
Reclams: a totes les pàgines
Perforacions: perforacions rodones visibles prop del tall, assenyalant les línies fonamentals de justificació
Condition en bon estat; els plecs inicials s'han desprès de la relligadura; es repeteixen les pp. 67-68, d'acord amb la següent disposició: 67, 68, 67, 68; salts en la paginació, de 329 a 340 i de 650 a 701; a la p. 806 en segueix una altra sense guarisme i, just després, tres folis en blanc
Binding antiga, en pergamí flexible, no gaire ben conservada
Previous owners (oldest first) València: Convent de sant Domènec 1720
Associated persons Altres va recopilar l'obra i l'apèndix del Dietari Jaume Falcó (Fra), OP
Altres fet relligar per Nicolau Figueres (Fra), OP (incipit)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1999 MS: València: Universitària, 160. València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 2:29-31 , n. 948 (reprodueix el text dels ff. 840v-841v)
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2542
Location in volume ff. 807-841v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1768
Capellà d'Alfons el Magnànim. Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS acc.: [ 807] De un Dietario Manuscrito con letra antigua saco sumariamente las siguientes memorias el M. R. P. F. Jayme Falco Y teniendo yo Fy. Nicolas Figueres suerte de alcançar el dicho Dietario, le hize enquadernar de nuevo con dos quadernos del mismo argumento de dos differentes autores y le puse en la una de las dos rexitas de la libreria
text: En lo any de la Nativitat de nostre señor Deu 1391 en Dimenche a 9 dies del mes de juliol fonch destruyda y correguda la juyeria de la Ciutat, e foren morts pus de tresens Jueus … [ 841v] … que casi les gents e bens y animals perien, que del diluvi de Noe ença nos llig aver fet tant de mal ni tans aygues com ara. Les aygues no mancar
Condition extractes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8296
Location in volume p. 828
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4606
Desconegut. Lo Rey del cel
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 828] Lo Rey del cel, e Rey dels Reys | Rey de Arago tramet a tu … Zelant tots temps lo be publich, | Com a bon pare e fel amich
Condition incomplet
Poetic Stanza 14 vv.
Note manquen els vv. 7-8 de l'edició de Romeu i Figueras. Cada línia d'escriptura es correspon amb dos versos d'aquesta edició
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8297
Location in volume p. 828
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4607
Desconegut. Lo nom propi ha guanyat
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 828] Lo nom propi ha guañat | De gran Princep e de Rey | Qui ab virtuosa ley | Ha en son Regne regnat … Amor e gloria creix | Al Princep ab just Consell | Puix justicia li creix | tot lo estat comu de aquells
Poetic Stanza 3 x 4
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12553
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2126
Desconegut. Senyor Rey de Glòria
Language català
Date escrit 1461-09-23 a quo
Poetic Stanza 1 x 7
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8298
Location in volume p. 828
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4608
Desconegut. Huy València fa festa
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 828] Hui Valencia fa sa festa | Per venir vos novament | La Ciutat Real aquesta | es al vostre manament | Besant peus es presta | Entrau gloriosament
Poetic Stanza 6 vv.
Note el penúltim vers omet les paraules “e mans”, que sí apareixen en altres testimonis. Hem transcrit íntegrament aquesta còpia
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8299
Location in volume pp. 830-831
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4609
Desconegut. Puys l'altessa reginal
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 830] Puix la Altza [sic] Reginal | Señora molt excelent … [ 831] … Que la virtut la hon es, | multiplica virtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24