Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1816
Authors Desconegut [?]
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén [?]
Titles Història de la Corona d'Espines
Incipit & Explicits text: Quan Jesu Christ fou pres enpoder de Pilat … li avia plagut comptar los affers de la sancta corona
Date / Place escrit 1401 - 1493 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:36-45
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 3155
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 77 (BITECA manid 1198)
Copied 1431 - 1460 (filigranes)
Location in witness ff. 58v-68v
Title(s) Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 58v] Quant Jhesu christ fou presentat apilat
text: Q3vant Jhesu christ fon pres en poder de Pilat gran aualot de jueus fon ala porta cridant … [ 68v] … li hauia plagut comptar los fets dela sancta corona de Jhesu christ saluador e redemptor nostre al qual sia laor e gloria
ID no. of Witness 2 cnum 3026
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (segona part) (BITECA manid 2058)
Copied 1431 - 1500
Location in witness ff. 167ra-169va ff. lvijra-lixva
Title(s) Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 167ra] la corona d'espines
text: [Q]2Vant Jhesu crist fon pres en poder de pilat gran auallot de jueus foren ala porta cridant … [ 169va] … ab tanta benignjtat lj hauia plagut comtar los affers dela santa corona
ID no. of Witness 3 cnum 2771
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 559 (BITECA manid 1301)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25
Location in witness ff. 81-90v
Title(s) Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 81] La ystoria dela santa corona de ihesucrist que li fou posada lo diuendras sant sobra lo seu glorios cap
text: Q2vant ihesucrist fon pres en poder de pilat gran aualot de jueus fo ala porta … [ 90v] … li auja plagut comptar los afers de la sancta corona de ihesucrist
ID no. of Witness 4 cnum 3084
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 61-65
Title(s) Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] Comença la Istoria de la Sancta Corona de Jesu Christ la qual li fon posada lo Divendres sanct sobre lo seu glorios cap e don vingue ne de que era ne de ques feu apres la Passio
text: Quant Jesu Christ fon pres en poder de Pilat gran avalot de Juheus foren a la Porta … [ 65] … com ab tanta benignitat li avia plagut comptar los affers de la Santa Corona
ID no. of Witness 5 cnum 3159
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 451 (BITECA manid 1141)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 31-38
Title(s) Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 31] Aquesta es la ystoria della sancta corona de ihesu christ laqual fou posade lo diuendres sant sobre lo seu glorios cap
text: [ 31v] QVant ihesu christ fon pres en poder de pilat fou gran auolot [sic] de jueus ala porta … [ 38] … li auja plagut comtar los affers dela sancta corona de nostra senyor Ihesu christ
ID no. of Witness 6 cnum 3150
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-III-26 (BITECA manid 1791)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,
Location in witness ff. k [viii] - l [vi]v pp. 141-154
Title(s) Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ k [viii]] Com fonch feta la corona ni perque la qual fonch posada el precios cap de Jesu christ
text: Quant iesu christ fonch pres en poder de pilat gran aualot de infants iueus fonch a la porta cridant que tal hom no deuia pus viure mas que moris … [ l [vi]v] … E per aquesta manera la sancta corona es venguda en la casa de frança de que lo bisbe e lo compte feren al rey moltes gracies. com ab tanta benignitat li hauia plagut comtar e recitar los affers dela sancta corona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03