Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1815
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/16623 | Antic R-16623
Title of volume CHRONICA | del Rey | D.n Jaume | per | RAMON | Muntaner ( al teixell)
Imprint València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 274 (= I + 16 + i-[cclvi] + I)
Collation 6 ✠✠10 A-Z8 Aa-Ii8
Page Layout 2 columnes (a la taula, als folis preliminars)
36 línies (f. A iii)
Size pàgina 277 × 194 mm (f. 3 prel.)
caixa 192 × 126 mm
pàgina 212 × 130 mm (f. i +++)
columna 212 × 62 mm (f. i +++)
pàgina 219 × 132 mm (f. A iii)
Font humanística
Watermark mà amb flor (als ff. 1 prel.-2, 90-255)
Pictorial elements Caplletres: gravades, algunes molt boniques amb escenes inscrites, d'altres amb decoració vegetal molt senzilla
Xilografies gravats a la portada i al verso del darrer foli; al final, marca de l'impressor
Condition volum amb taques d'humitat i de brutícia i alguns folis lleugerament esquinçats, com el f. 242. Foliació original gravada en xifres romanes. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: xxviii (per 29), xlvii (per 48), ccix (per 213) i ccxxviiij (per 228)
Binding antiga, en pergamí flexible sobre paper amb els forats d'antigues tanques de corda; al peu del llom, dibuix a tinta a ploma
Previous owners (oldest first) Juan Antonio Pérez y Ortiz (ex-libris a la portada, mà ss. XVI-XVII: “Del R.o Juan Antt.o Perez y Ortiz”)
Associated persons Altres tenia un exemplar Robert Samuel Turner (Naixement 1818)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
References (most recent first) Tractat a: Bibliotheca Turneriana. Catalogue of the first (second) Portion of the Library of the late Robert Samuel Turner, esq. (…) wich will be sold by auction, by Messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge auctioneers (1888) 203 , n. 2739
Descrit per: Crosas López (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 101
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 540-1
Catalogat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 144-45 , n. 338
Note es troben diverses anotacions escrites per la mà d'antics lectors en els ff. 152, 176, 194 i 252v, sovint fent referència a temes que es tracten a l'obra “Troya y paris” al f. 176, les relíquies de sant Joan Evangelista, al marge del f. 194, per una mà del s. XVII. L'exemplar sembla procedir d'un convent.

No hem pogut identificar l'exemplar que fou de Turner entre els examinats.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1722
Location in volume ff. 1-16 prel. + i-ccliiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] CHRONICA, O DEscripcio dels fets, e hazanyes del INCLYT REY DON IAVME PRIMER Rey Darago … Es libre molt antich, e ab tota veritat scrit, e digne desser vist per aquells qui ab tota veritat desijen saber los fets de la corona Darago, e del regne de Sicilia. Ara nouament stampat. En Valencia, EN CASA DE LA VIVDA DE IOAN MEY FLANDRO. 1558.
tit.: [ 2 prel.] ALS MOLT MAgnifichs senyors mossen GuilLEM RAMON CATHALA GENERos, Pere Ioan Nauarro ciutada … Phelip Mey stampador de dita ciutat. S.P.
carta: M7OLTS dies ha que lo magnifich en Bernat Simo ciutada desta ciutat, … [ 2v prel.] … com per vostres Senyories es desijat. De Valencia, e de Giner deeset. Any. 1558. D. V. S.es. Molt affectat seruidor que ses magnifiques mans besa, Phelip de Mey stampador
tit.: [ 3 prel.] Taula en la choronica del MAGNIFICH EN RAMON Muntaner ciutada
índex: [ 3ra] P7ROLECH en lo qual se recompten les gracies, que Deus feu al autor … [ 16vb prel.] … e en Comi Iutglars. fo. ccliiiij. [sic] Finis
tit.: [ i] PROLECH EN LO qual se recompten les gracies QVE DEVS FEV AL AVTOR E fa a tots aquells qui lamen de cor
prol.: E6N nom de nostre senyor ver Deus Iesu Christ, e de la sua beneyta mare madona santa Maria, e de tots los seus beneyts sancts, e sanctes, Amen. Per ço com es deute que cascu deja retre gracies, … [ iv] … Lo qual libre yo comence ha XV. jorns de Maig del any dela encarnacio de nostre senyor Deus Iesu Christ M.CCC.XXV.
tit.: [ ii] CAPITOL PRIMER com vna visio vench al llit den RAMON MUNTANER, E li feu començar aquest libre
text: V9N DIA stant yo en vna mia alqueria per nom Xiluella, … [ ccliiiiv] … e pagats, aytant com en aquest mon vixcam. Amen. LAUS DEO
colofó: FONCH STAMpada la present Chronica de manament, e prouisio dels molt Magnifichs senyors Iurats de la insigne, e coronada ciutat de Valencia, en casa de la viuda de Ioan Mey Flandro, en lany 1558
References (most recent first) Muntaner et al. (1844), Chronik des edlen En Ramon Muntaner (reprodueix aquesta edició)
Note al final del pròleg hi ha una “Taula per inteligencia del cap. 2”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7295
Location in volume ff. ccxxvj-ccxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4511
Ramon Muntaner. Lo sermó
Language català [?]
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvj] CAPITOL CCLXXII. RECOMPTA lo sermo que yo R. Muntaner tramis al senyor Rey per lo passatge de Serdenya, e Corsega: per raho de conseyll donar al senyor Infant Nanfos, o almenys a fer redordar de totes coses
text: E6N nom daycell ver Deus qui feu lo cel, el thro | Enso de genentul faray vn bell sermo, … [ ccxix] … Bastir, ne hordonar, e sent jordi alats | Del alt senyor Infant li sia acompanyats. | Finis
Condition incomplet
Poetic Stanza 237 vv.
Note manquen els vv. 9, 72 i 145 de l'edició moderna
Number of additional copies of edition 25
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2138
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 8-VII-23
Title(s) in copy R. MUNTANER | CHRONICA | DEL REY | DON JAUME ( gravat sobre el teixell de pell vermella amb lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 16 prel. + j-cclv + 1 post. + III
Collation +6 ++10 A-Z8 Aa-Hh8 Ii1-7
Size pàgina 296 × 202 mm (f. ij)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, però amb taques d'humitat i brutícia, marges restaurats. Sense errades a les signatures de quadern. Errades a la foliació: xxviii (per 29), xlvii (per 48), ccix (per 213) i ccxxviiij (per 228)
Binding moderna en pergamí sobre fusta, amb detalls daurats al llom i talls daurats
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note anotacions marginals a ploma (p. e. f. xvi), algun subratllat fet pels lectors
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/7249 reproducció digital vist 2017-05-24
http://cataleg.bnc.cat/record=b1391895~S13*cat catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1447
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number D. C. 93 | Antic R.IV.6; 10.2.9; S.N. 8.6.7; reg. 181.946
Title(s) in copy CRONICA | DEL REY |DERAGO ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 15 + i-[ccliij] + I (S. Martí)
ff.: 270 (= 1 + i-ccliiii) (Romero Frías)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 277 × 194 mm (f. 3 prel.)
Font humanística
Watermark mà amb flor (als ff. 1 prel.-2, 90-255)
Pictorial elements gravat a la portada, caplletres gravades amb escenes inscrites i amb decoració vegetal molt senzilla
Condition errades a la foliació: xxviii (per xxviiii), xlvii (per xlviii), ccix (per ccxiii), ccxxviiij (per ccxxviii)
Binding pergamí sobre cartó i paper de decoració de color
Previous owners (oldest first) Caroli Fadda, OCarm. (ex-libris en paper: “Ad usum R. Adm. P. M. Caroli Fadda Ex-Provinc. Carmelitar. Sardiniae”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 227-8

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1378
City and Library Chicago Newberry Library
Collection: Call number Case fF 4014.60Z
Title(s) in copy Coronica dels Reys [..] Arag[..] ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 16 prel. + j-cclv + 1 post. + I
Collation +6 +10 A-S8 U-Z8 Aa-Ii8; manca el quadern T
Size pàgina 278 × 198 mm (f. ij)
Font humanística
Condition manquen els ff. cxlv-clii, corresponents al quadern T, i restituïts a través d'una còpia manuscrita de vuit folis, possiblement del segle XVI i en pèsim estat de conservació; el cos tipogràfic, en canvi, es troba en un estat de conservació acceptable; errates de foliació: ccix (en lloc de ccxiii), ccixl (ccxlviiii)
Binding antiga en pergamí flexible; tanques de corda, i tres nervis al lom
References (most recent first) Mahiques Climent (2005), Inspecció personal
Matosas (1960), “Fondos catalanes en la Newberry Library de Chicago”, Biblioteconomía 28
Note molt esporàdicament, fragments de text imprès subratllats a ploma

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1336
City and Library Edinburgh National Library of Scotland
Collection: Call number G.11.d.9
Title(s) in copy MONTANER | CHRONICA | DEL REY | DON JAYME ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 16 + i-cclv + 1 + II (numeració en romanes)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 285 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition taques d'humitat i de brutícia. El f. 8 està esquinçat
Binding moderna en pergamí, amb tall jaspiat en vermell
Previous owners (oldest first) Valenga (Llicenciat) (al f. 1 prel. a ploma: “Esdel lizo Valenga el qual le presento el maestro Gil Gonzalez de Arista coronista delas Magestades Publicas Phelipe 3 y el quarto Reyes de las españas y emperadores del nuebo mundo”)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: National Library of Scotland (1970), A short-title catalogue of foreign books printed up to 1600: books printed or published outside the British Isles now in the National Library of Scotland and the Library of the Faculty of Advocates, Edinburgh
Note Es troben fragments de text assenyalats i subratllats, p. ex., en els ff. 10, 15 i 16.

Es consulta a: Special Collections Reading Room: stored in George IV Bridge.
Internet http://main-cat.nls.uk/vwebv/holdingsInfo?searchId=217&recCount=25&recPointer=2&bibId=3301066&searchType=7 catàleg vist 2017-06-10

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1730
City and Library Göttingen Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen
Collection: Call number 2 H HISP 945
Title(s) in copy MVNTANE | Chronica | Del Rey | D. Jaume | DARAGO ( al teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 16 + i-cclv + I (fol. ant. en romans)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 277 × 187 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: Vegeu la descripció de l'exemplar principal
Il·lustració Al f. 89v una ploma ha dibuixat un grotesc
Condition exemplar en bon estat amb taques d'humitat, forats de bibliòfags i alguns errors de foliació. Manca el darrer foli imprès, amb la marca d'impressor, que en aquest exemplar està enganxada al f. cclvv
Binding en pergamí sobre paper amb forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Carles Ros (al f. 211v: “quien a echo esto es Carlos Ros yco de antonio Ros en el año 1722”)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Anotacions als ff. 18, 64, 127v-128. A la segona guarda, es veuen diverses notes del segle XVIII, entre d'altres coses, alguns versos i un escut heràldic

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3271
City and Library Highcliffe-on-Sea olim Biblioteca de Charles Stuart, Baron de Rothesay
External description
Writing surface Paper
Previous owners (oldest first) Charles Stuart (Sir) (1812), Ambaixador
References (most recent first) Catalogat a: Sotheby, S. Leigh, and John Wilkinson [Auctioneers] (1855), Catalogue of the valuable library of the late right honourable Lord Stuart de Rothesay including many illuminated and important manuscripts 183 , n. 2601

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1753
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.6397
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | DON | JAUME || VALENCIA 1558 | PRIMERA EDICION ( al teixell, gravat en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 16 + i-cclv + II
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 265 × 187 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark mà amb flor (ff. 2 prel.-12 prel.)
altres home (ff. 4-252)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat de conservació, restaurat. Falta el foli final que era en blanc. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: xxviii (per 29), xlvii (per 48, esmenat), ccix (per 213) i ccxxviiij (per 228)
Binding moderna, en pell sobre fusta, amb el superlibris de Grenville daurat als plans, llom amb cinc nervis; talls daurats
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut a les cobertes)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al començament hi ha un bocí de paper encartat amb una anotació de Grenville sobre el llibre: “… this Chronicle (…) is higtly rare & valuable in this firts edition. I have also the 2n ed. of 1562…”

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1489
City and Library Madrid Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano
Collection: Call number Inv. 1092
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA | DEL REY | DON JAUME || VALENCIA 1558 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 278 (= III + 16 + i-cclv + I + III)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 287 × 205 mm (f. 10)
caixa 210 × 132 mm
caixa 210 × 62 mm (taula)
Font humanística
Pictorial elements gravat a la portada; caplletres de diversos tipus i mides gravades amb motius religiosos o florals, algunes emmarcades
Condition volum restaurat, amb algún foli una mica delicat en haver estat afectat per la humitat o per restauracions poc acurades; li manca un full de guarda al final. Mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal
Binding moderna, en pell, amb daurats i nervis, talls daurats
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Yeves Andrés (1997), La estética del libro español. Manuscritos españoles hasta finales del siglo XVI en la Biblioteca de Lázaro Galdiano 242-3 , n. 61

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1589
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/50 (segona part) | Antic R-50 (segona part)
Title(s) in copy CRONICA | del Rey D. Jayme | y la Conquista | de Valencia. | Escrita en Valenciano | en el Año 1557 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: [155] + 274 (= 16 + i-cclv + 1 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Page Layout 2 columnes (f. 3 prel.)
1 columnes (f. 3)
Size pàgina 277 × 197 mm (f. 3 prel.)
caixa 192 × 126 mm
columna 192 × 60 mm
pàgina × mm (f. 3)
caixa 216 × 132 mm
Font humanística
Condition en mal estat de conservació; volum corcat i afectat per taques de brutícia i d'humitat; alguns errors en la numeració dels folis
Binding pergamí sobre paper, amb tall jaspiat en verd; conserva les restes d'antigues tanques de corda
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note exemplars de l'edició de la crònica de Jaume I (1557) i la de la crònica de Muntaner (1558) estan relligats en aquest mateix volum: la crònica de Jaume I ocupa els 155 primers folis, i la de Muntaner els 274 que segueixen. Aquestes dues edicions van sortir en un interval de temps molt breu, i van ser estampades pel mateix impressor, fet que justifica les similituds que presenten des del punt de vista tipogràfic (caràcters d'imprempta, caplletres…). Al f. 2 prelv una mà a tinta transcriu uns versos en castellà, que inclouen referències a les dues obres relligades en el volum. Les característiques del poema i de la lletra que l'escriu indueixen a datar el poema i la transcripció com a molt tard en el segle XVII. Per tant, en aquest cas les dues cròniques van ser relligades conjuntament gairebé des de l'època de llur aparició. Per altra banda, es localitzen notes marginals escrites per una mà a tinta, de vegades acompanyades de fragments subratllats (ff. 79v, 101v ed. 1557; ff. 11, 15, 155, 171r-v ed. 1558)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000143367&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1580
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/390 | Antic R-390
Title(s) in copy MVNTA | NER | Chronic. | Val. 1558 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 268 (= I + 16 + j-[cclvj] + 5) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation +6 ++10 A-Z8 Aa-Ii8
Page Layout 2 columnes (f. 3 prel.)
1 columnes (f. 3)
Size pàgina 328 × 232 mm (f. 3 prel.)
caixa 192 × 126 mm
columna 192 × 60 mm
pàgina 328 × 235 mm (f. 3)
caixa 215 × 132 mm
Font humanística
Pictorial elements Altres: gravats en el frontispici; decoracions de sanefes en el f. cclvv; caplletres historiades
Condition en bon estat de conservació; mateixos errors a la foliació que els de l'exemplar principal; ff. preliminars i [cclvj] sense numerar
Binding pergamí sobre paper
Previous owners (oldest first) Domingo Sors (Floruit 1550 [?] - 1600 [?]) (ex-libris al peu de la portada: “domingo Sorts [?] en la [Seu?] de Valencia”)
López, jurista (ex-libris manuscrit al f. 1 prel.: “Jurisconsulti Lopez”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note sense anotacions de lectura. Portada i colofó amb la data de 1558

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1581
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/10537 | Antic R-10537
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA DEL REY | DON IAVME PRIMER | VALENCIA 1558 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 264 (= I + 16 + i-[cclvj] + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Page Layout 2 columnes (f. 3 prel.)
1 columnes (f. 3)
Size pàgina 326 × 230 mm (f. 3 prel.)
caixa 192 × 126 mm
columna 192 × 60 mm
pàgina 326 × 230 mm (f. 3)
caixa 215 × 132 mm
Font humanística
Pictorial elements Altres: gravats en el frontispici; decoracions de sanefes en el f. cclvv; caplletres historiades
Condition en bon estat de conservació; lleus taques d'humitat en alguns folis, sobretot al marge inferior. Errors en la numeració: f. xxviii (per 29), xlvii (per 48) i ccix (per 213); ff. preliminars i [cclvj] sense numerar
Binding moderna, en pell, amb el llom de cinc nervis decorat amb ferros daurats; tall vermell
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris en el f. 1 prel.)
References (most recent first) Descrit per: Crosas López (2005), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1961
City and Library Madrid Biblioteca del Senado
Collection: Call number 37401
Title(s) in copy MUNTANER | CRONICA | DE D. JAYME ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 286 (= V + 16 + i-cclv + 1 + IX)
Collation +6 +10 A-B8 C7 D-Z8 Aa-Ii8
Page Layout 2 columnes (folis preliminars)
Size pàgina 297 × 212 mm (f. + iiij)
caixa 212 × 230 mm
columna 212 × 62 mm
caixa 219 × 132 mm (f. A iii)
Font humanística
Pictorial elements gravats a la portada i al verso del darrer foli; caplletres gravades, algunes molt boniques
Condition en molt bon estat, manca el f. C8
Binding moderna, en pasta espanyola
Previous owners (oldest first) Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] 1580 ad quem
Pedro Valero (D.) (Lloc vinculat València) (signatura al peu de la portada; també hi ha una data, però està tallada)
Madrid: Instituto de Estudios Políticos Est. B-2 Tab. 1 No 246 (segell amb la signatura enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons al f. IV prel. de guardes es llegeix: “Todas las notas, y margenes que se hallan en este libro sino las que estuvieren con esta señal .X. son del secretario Geronimo Çurita las quales se han trasladado de la Historia M.S. de Ramon Muntaner que tenia en su libreria, y oy la tiene en la suya el Dor. Bartholome Morlanes capellan de su Magestad de cuyo M.S. se ha copiado lo que se hallara escrito en este volumen. y por esto assi lo firmo de mi mano oy viernes a .8. de Julio de M.DC.XXXIX” Juan Francisco Andrés de Uztarroz, historiador
References (most recent first) Avenoza (2000), Inspecció personal
Biblioteca del Senado (1973-74), Catálogo de la Biblioteca del Senado. Fondos especiales
Note als folis de guardes del davant hi ha diverses anotacions a ploma, que informen sobre l'edició de la Crònica i de les anotacions de Zurita que es troben als marges, fetes per Juan Francisco Andrés, que són molt nombroses; també al final s'han afegit fulls de paper amb anotacions històriques manuscrites, probablement del s. XVI

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 3014
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number DP / 124 / .8 / M97/ 1558
Title(s) in copy Chro|nica | del Rey | don | Jaume ( a ploma, al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 16 + 256 + I
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 289 × 204 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb taques de brutícia. Errades de foliació: com les de l'exemplar principal
Binding antiga, de pergamí flexible amb restes de les baguetes; talls jaspiats de vermell
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'exemplar DP / 124 / .8 / M97/ 1558 de la Hispanic Society. Crònica de Muntaner (2005)
Note amb anotacions al verso de la primera guarda. Sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 2012
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number R-440
Title(s) in copy CRONIC[A] | DEL REY | D. IAUME ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 16 s/n + j-CCxliij + II (fol. ant. en romans)
Collation *6 **10 A-Z8 Aa-Ff8 Gg1-7 Hh3
Size pàgina 273 × 195 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum incomplet, en bon estat, amb algunes taques d'humitat, folis enfosquits i algun forat per bibliòfag. A la portada se li ha retallat el marge inferior, on possiblement hi havia alguna nota perquè s'aprecien restes de ploma a la cantonada exterior. Alguns folis esquinçats però sense afectar la lectura del text; d'altres sí, com el darrer foli del quadern “N” i el primer del següent (ff. 104 i 105) amb el marge interior trencat. Folis 188-189 enquadernats en ordre invers, és a dir, 189-188. Manca el f. 240 i a partir del 244 (fins al 256) Errades a la foliació: xxviij (per 29), xlvii (per 48), CCix (per 213) i CCxxviiij (per 228), al costat de la foliació errònia hom (probablement la biblioteca) ha apuntat a llapis la xifra correcta en romans; en les signatures de quadern, l'errada Hh (per Hhiii) no hi és
Binding moderna en pell marró sobre cartó, jaspiada en verd. Tall vermell i al llom cinc nervis i decoració en daurat als entrenervis. Coberta anterior tacada de tinta, en general cantonades fetes malbé i cobertes brutes
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (oldest first) Marqués de Pidal (ex-libris al verso de la primera guarda: “DE LA LIBRERIA DEL MARQUES DE PIDAL. O-3-8” (aquesta antiga signatura està en una enganxina de color groc col·locada sobre l'ex-libris, tapant, potser, una altra signatura)
Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note volum llegit, amb moltes anotacions marginals a ploma i passatges subratllats. Al verso del primer foli de guardes, anotació a llapis sobre l'estat incomplet del volum

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 2023
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Antiq. d.S.1558.1
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | DON JAVME ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 14 + i-cclv + 1 + III (fol. ant. en romans)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size relligadura 285 × 205 mm (pla anterior)
pàgina 274 × 189 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. El darrer foli imprès, no numerat, està relligat a l'inrevés, amb el verso en lloc del recto i viceversa. viceversa i té nombroses pèrdues de paper. Sense errades a les signatures de quadern. Errades a la foliació: xxviii (per xxviiij), xlvii (per xLviij), ccix (per ccxiij) i ccxxviiij (per ccxxviij). El f. ✠ iij està relligat tort
Binding en pell marró decorada, sobre cartó fort, plans decorats amb dobles filets gravats, cantoneres amb ferros gravats en or, falsos entrenervis amb filets daurats i entrenervis decorats amb n òval que inclou una figura amb motius geomètrics; al segon entrenervi teixell de pell vermella amb el títol gravat en or, cinta que serveix de punt de seda vermella a l’interior del volum; volum amb talls jaspiats i escut gravat als dos plans amb ferros daurats; guardes de paper d’aigües
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de la Crònica de Muntaner de la Bodleian Library (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note al peu del llom etiqueta de paper antiga amb la signatura anotada “Antiq. d.S.1558.1”. Al verso de la segona guarda anotat a llapis “Montaner”, i al peu de la portada “24333. d. 12.”; a la portada hom subratllà amb llapis el cognom de l’autor. Sense notes de lectura

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1685
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. Fol.OA.200
Title(s) in copy CHRONICA | DELS REYS | D'ARAGO | VALENCIA ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 16 + i-cclv + 1 + I (fol. ant. en romans)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 273 × 196 mm (f. 1 prel.)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat de conservació, amb alguns errors de foliació: xxviij (per xxviiij), xLvij (per xLviij), ccix (per ccxiii, esmenat a ploma), ccxxviiij (per ccxxviij), com a l'exemplar principal. Portada sense signatura; sense errades de col·lació
Binding enquadernació antiga, amb llom de pell, cobertes de pasta que fa aigües (pasta espanyola?) sobre cartó rígid. En bon estat
Previous owners (oldest first) Gaspar de Alicante (Lloc vinculat Alacant) (al peu del colofó es veu a penes el que sembla una firma: “Gaspar de Alicante”, amb lletra del s. XVI avançat)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1660
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. OC-8 (segona obra) | Antic O-233
Title(s) in copy HIST. DEL R[…] | [.]ACME | CHRON. D | MUNTA[NER] ( al teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 16 s/n + [i]-cxxxv (primera obra) COPID 1659 S/N + I-CCLV + II guardes de l'època de la relligadura (fol. ant. en xifres romanes)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 297 × 200 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark mà amb flor (ff. 1 prel.-14 prel., 89-251)
home (ff. 9 prel.-16 prel., 2-253)
gotim de raïm (f. prel. de guardes)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, llevat de la marca de l'impressor, que no es troba en mancar-li el foli final
Condition exemplar íntegre en bon estat de conservació; li manca el foli final. Taca de tinta involuntària al damunt del núm. de foli al f. viii. Els ff. 149 i 158 estan esquinçats, però no s'ha perdut cap bocí de paper; exemplar amb errors en la foliació: xxviij (per xxix), xLvij (per xLviij), Ccix (per Ccxiii), Ccxxviiij (per Ccxxviij). Errades a les signatures: Ff v (per Hh v)
Binding pasta sobre cartó, amb filets daurats al voltant dels plans i decoració daurada (motius vegetals) als entrenervis, llom amb sis nervis, relligadura una mica deteriorada per desgast; talls tintats de vermell
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris en el f. 1 prel. en tinta vermella: “Bibliothecae Regiae”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1984 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/66. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note fragments subratllats i notes marginals en els ff. 15v, 18v, 28-29v, entre d'altres casos; l'exemplar inclou aquesta edició relligada juntament amb la crònica de Jaume I, impresa el 1557 en els mateixos tallers (COPID 1659)

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 2002
City and Library Paris Université de la Sorbonne
Collection: Call number HMe 31 (fol.)
Title(s) in copy CHRONCA | DELS | REYS DARAGO ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + 14 + i-cclv + 1 + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 290 × 198 mm (f. 2)
pàgina 275 × 195 mm (f. 239) (ff. 239-255)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition el f. 1 prel. i el [256] s'han perdut i han estat restituïts per còpies manuscrites. Es veuen alguns errors de foliació
Binding moderna, en mitja relligadura
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note els ff. 239-255 tenen unes dimensions més reduïdes que la resta del cos del volum

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1688
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 30816 | Antic 27-8-25
Title(s) in copy Cronica de Muntaner ( al llom a tinta, antic)
Muntaner | Cronica | de | D. Jaime | I§ de Aragon ( a tinta en la posició del teixell, posterior)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 16 + i-[cclvi] + I
Size pàgina 305 × 210 mm (portada)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Errades a la foliació: les mateixes que l'exemplar principal; sense errades a les signatures
Binding pergamí flexible amb solapes i restes de les tires de badana que servien per tancar-lo
Previous owners (oldest first) Salamanca: Colegio Trilingüe 36 (ex-libris a la portada: “es del Collegio trilingue N. 36”)
Associated persons a la coberta s'esmenta a Melchior Monserrate (Fray), Malta (“El S. Comendador fray mehcior monsarrate […] malta] 156[…] a xiiij de junio 1563”)

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 2088
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 34-I-6 2o
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 16 + cclv + 14
Collation +8 ++10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 296 × 200 mm (f. Aiii)
Font humanística
Pictorial elements Il·lustració armes de Jaume I a la portada, marca tipogràfica al final
Condition errades a les signatures: Hh per Hh iii, Hh v sense signatura; errades a la foliació al final del volum
Binding antiga, de la biblioteca, com la d'Esc. M.7-I-12
Previous owners (oldest first) Dio de Ma (ex-libris a la portada de la primera obra del volum)
References (most recent first) Catalogat a: Guirau Cabas et al. (2010), Catálogo de impresos de los siglos XVI al XVIII de la Real Biblioteca del Montasterio de San Lorenzo de El Escorial 2:87 , n. 7030
Catalogat a: Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'ed. de la Crònica, de Ramon Muntaner, ed. 1558, exemplar Esc. 34-I-6 (2) (2003)
Note relligat juntament amb l'edició de 1557 del Llibre dels feits, obra amb la que anava unida la Crònica de Muntaner des d'antic

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 2109
City and Library Saragossa Biblioteca Universitaria
Collection: Call number An. 7. 3a
Title(s) in copy RAMON MONTANER CRONICA ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i + 1 + 16 prel. + i-cclv + 16 + 1 post. + I
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 304 × 210 mm (f. 2)
× mm
Font humanística
Condition exemplar restaurat, en molt bon estat
Binding antiga en pergamí sobre cartó, amb tanques de cuir
Previous owners (oldest first) Hieronimi de Blancas, historiador (ex-libris al f. 1 preliminar: “Hieronymi de blancas”)
B. D. L. O. C. D. T. (anagrama al f. 1 preliminar)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Fragments subratllats a ploma i anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 3070
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/13 | Antic L.18531
Title(s) in copy R. Muntaner | Chronica | del Rey don | Javme I || Valencia 1558 ( gravat al teixell en tinta marronosa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 16 s/n + [i-cclvj] + III
Size pàgina 295 × 212 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition restaurat, en molt bon estat, algunes taques de brutícia. Mateixes errades a les signatures de quadern i a la foliació que l'exemplar principal
Binding moderna, pergamí sobre cartó dur, en molt bon estat
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior, té la divisa “treballar persistir esperar exlibris N.P.”)
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Note número 96 del catàleg de l'exposició del fons Nicolau Primitiu. A llapis a la primera guarda “ftj / iiii / ii” (segurament codis sobre el preu de compra). No es veuen anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 1335
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/123 | Antic 92-4-6
Title(s) in copy MONTANER | CHRONICA | DELS REYS | DARAGO ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 16 + i-cclv + 1 + I (numeració en romanes)
Collation +6 ++10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 275 × 193 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar complet en bon estat de conservació. Errades a la foliació: com les de l'exemplar principal
Binding antiga, en pasta, amb ferros daurats al llom i talls vermells
References (most recent first) Universitat de València. Biblioteca (1992), Fitxer de Sala
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 1337
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/292 | Antic 92-4-1
Title(s) in copy MUNTANE | CHRONIC | DEL REI D | JAUME ( gravat en daurats al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 14 + i-cclv + I (numeració en xifres romanes)
Collation +1-2,4-5 ++10 A-Z8 AA-HH8 iI7
Size pàgina 290 × 206 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, malgrat estar afectat pels paràsits; manquen els ff. 3-4 prel. i el darrer foli (amb la marca d'impressor). Errades a la foliació: xxviii (per 29), xlvii (per 48), ccix (per 213) i ccxxviiii (per 228). Sense errades a les signatures de quadern
Binding en pergamí sobre cartró, amb teixell de pell marró amb daurats i els talls tintats de vermell
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “Ex Bibliotheca, quam D. D. Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
Agustí Sales i Alcalà (D.), Doctor [1731] (ex-libris en el f. 1 prel.: “Ex libris D. Augustini Salesii Valentiae […] Historici”)
References (most recent first) Universitat de València. Biblioteca (1992), Fitxer de Sala
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note anotacions marginals en els ff. 2 prel., 3, 6, 178, 180-181, als preliminars amb referència a la Bibliotheca Vetus de Nicolás Antonio. En el verso del darrer foli preliminar una mà a ploma ha escrit una genealogia dels reis d'Aragó. Altrament, un pentagrama amb notes musicals ha estat traçat en el f. 203. Probablement constaven més ex-libris, car es veuen a la portada bocins de paper retallats i coberts amb paper posterior que duien text manuscrit

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 1774
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call number 13958-C. Alt Mag | Antic St.15.t.31
Title(s) in copy RAMON | MUNTANER | CHRONICA. || VALENCIA, | 1558 ( al llom, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 16 + i-cclv + II (Soriano)
Collation 610 A-Z8 Aa-Dd8 Ee2-8 -FF-Ii8 Ii1-7
Size relligadura 295 × 210 x 42 mm (coberta anterior)
pàgina 285 × 198 mm (f. 2)
Font humanística
Condition Exemplar en molt bon estat, restaurat. Li manca el foli 217 (primer foli del quadern Ee, del qual encara es veu el taló) i el foli final que era en blanc. Errades a la foliació: xxviij (per xxix), xLvij (per xLviij, esmenat a ploma), CCix (per CCxiii), CCxxviiij (per CCxxviij), CCxix (per CCxxix). El foli L duu una correcció feta a ploma, del tot errònia (s’ha afegit a ploma el numeral romà v, com si aquest hagués de ser el foli 55, i el foli Lv duu una anotació a ploma al costat “auant fo. L. capitol Lxx; al verso, una altra anotació a ploma al marge inferior: auant f. 56 | capitol”. Evidentment, es tracta d’un error. El f. Lvj també duu una anotació “atras ff. [.] –tallat pel relligador- | cap.”. Errades a les signatures de quadern: duu ben signat Hh v.
Binding Mitja relligadura amb quatre nervis i talls jaspiats en marró. Probablement del segle XIX car a sobre del teixell, duu gravat en daurat l’estendard imperial dels Habsburg, 1804-1867
Previous owners (oldest first) Juan Egidio Calvete, Infanzón 1650 ca. (Exlibris a ploma al foli de portada, al costat dret de l’escut: “Juan Gil Caluete”)
Associated persons Relligador F. Krauss, relligador (etiqueta enganxada al marge inferior interior de l’interior de la coberta posterior: GEBUNDEN BEY | F. KRAUSS | BÜRGERSPITAL)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Etiqueta impresa de la biblioteca enganxada al marge superior, al costat del llom, amb la signatura actual del volum: KAIS.KÖN.HOF. BIBLIOTHEK | 13.958-C.
Antiga signatura en etiqueta a l’interior de la coberta anterior, enganxada en la cantonada superior externa i escrita a ploma; també la trobem en el centre del foli 2 de guardes.
Internet http://data.onb.ac.at/rec/AC10145972 vist 2015-09-02

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-26