Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1814
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Vat. lat. 4806
Title of volume VAT | 4806 ( teixell)
Copied 1492 ca.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 123 (= II + i-cxviiii + II)
Collation 116 218 314 4-716 87 de 8?
Page Layout 2 columnes
37 línies (f. 1)
36 línies (f. 3)
Size pàgina 297 × 208 mm (f. 2)
caixa 203 × 127 mm
columna 203 × 65 mm
Hand humanística cursiva
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Rúbriques en tinta, en una lletra cursiva més petita que la del text
Calderons a tinta
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres amb lletres de guia
Other features Reclams: no en té
Justificació: no es veuen rastres del traçat de la caixa d'escriptura, tot i la presència de perforacions
Perforacions: resten sis perforacions que segurament serviren de guia per al copista
Ús de la primera línia de la pauta: escrita, si entenem que escriu per sobre de la perforació
Condition taques d'humitat als marges dels primers i últims quaderns
Binding de la biblioteca, pell vermella sobre cartó amb daurats (escut papal)
Previous owners (oldest first) Angelo Colocci, cortesà [?] 1549 (Fanelli)
Associated persons Altres al verso del darrer foli en una nota llatina (mena de prova de ploma) s'anomena a Tiberto Brandolino
Other Associated Texts cnum 2571 MS: Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239, 1709 a quo - 1724 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1934 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
References (most recent first) Catalogat a: Florio (1996), Inventarium Manuscriptorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae, 5 (it. 3916-4888) 359
Tractat a: Morel-Fatio (1884), “Rapport adressé a M. Les Ministre de l’Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi d’une étude sur le Libre des femmes, poème valencien du XVe siècle, de Maître Jaume Roig”, Bibliothèque de l'École des Chartes 631-3
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Roig et al. (1990), Spill
Tractat a: Fanelli (1979), “Aspetti della Roma Cinquecentesca. Note sulla diffusione della cultura iberica a Roma”, Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca 163
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 40 , n. s
Tractat a: Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori l-lii
Tractat a: Bastero (1724), La crusca provenzale, ovvero le voci, frasi, forme e maniere di dire che la gentilissima e celebre lingua toscana ha preso dalla Provenzale 88
Note Miquel i Planas descriu la filigrana del manuscrit com “un guant o mà estesa ab una lletra F en el palmell y un estel superant el dit del mitg” (p. li). Al mateix lloc, Miquel i Planas també adverteix que “quan fou enquadernat e l còdex, la fulla 33 quedà colocada erradament entre les 16 y 17, y la 48 entre les 32 y 34”.

Al revers del darrer foli es veu una nota manuscrita, que transcriu Miquel i Planas (p. li)

L'edició d'Almiñana Vallés inclou un facsímil del manuscrit.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1288
Location in volume ff. ira-cxviiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] ihesus
rubr.: [ ira] consulta
dedic.: Magnifich mossen iohan | ffabra caualler ualent | per gentil atreuiment | quentre dones uos roman … [ 1rb] … Ço diu lo tema
tema: [ 2ra] Tema | Sicut Lilium inter spinas | Sic amica mea inter filias
rubr.: Perfaçi | Primera part del perfaçi
prol.: [D]4eu creador | hunich senyor … [ 7rb] … seguons ueureu
rubr.: Primer libre de sa iouentut. Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: [D]3eu aiudant | yo entonant … [ 119ra] … homens he fembres | promens profembres | vixcam deça | Saluats della | Direm amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 16247 vv.
References (most recent first) Roig et al. (1990), Spill
Roig et al. (1936-42), El Espejo de Jaime Roig. Poema valenciano del siglo XV traducido al castellano y precedido de una introducción al “Libro del Arcipreste de Talavera” y al “Espejo” de J. Roig por R. Miquel i Planas, seguido de la traducción inédita en verso de L. Matheu y Sanz (1665)
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori
Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives
Roig et al. (1905), Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig. Edición crítica con las variantes de todas las publicadas y las del ms. de la Vaticana. Prólogo, estudios y comentarios por Roque Chabás
Note manquen els vv. 1655-1656, 2381-2382, 5363-5364 i 10786-10889 de l'edició de Miquel y Planas
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-07-12