Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1811
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. B. 27748
Imprint Valldemossa: Nicolau Calafat, 1487-02-01 (colofó f. 54)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 64 + II
Collation 16 2-78 810
Page Layout 3 columnes (f. 64v “Registra”)
29 línies (f. 2)
Size pàgina 184 × 132 mm (f. 1)
caixa 136 × 93 mm
Font gòtica 1: 92
Watermark mà amb flor de sis pètals (ff. 3-53;)
tisores (ff. 56-64)
Pictorial elements Il·lustracions grotescs dibuixats a ploma en els ff. 7v i 41v
Condition exemplar íntegre i restaurat, amb forats de bibliòfags i taques d'humitat i de brutícia
Binding moderna, amb tall daurat i llom amb ferros daurats
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:121 , n. 4758
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:196 , n. 5
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2096
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 554
Tractat a: Copinger (1890-1902), Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum: or, Collections towards a new edition of that work in two volumes 2 , n. 4835
Tractat a: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:153-62
Note una nota a ploma en el f. 42: “Jo Pere agues […]”. Altres notes marginals es veuen en els ff. 7v-8v, 30v-31, 34v, 35v, 38v-39, 46v-47 i 54v . Segons Bover, existia un exemplar a la biblioteca de Montision, que va passar després a la Provincial i acabà venent-se; també hi havia la notícia de l'existència d'un exemplar a la biblioteca March de Madrid (ara a Palma de Mallorca), que no existeix, en el seu lloc, sota la signatura L66-VIII-33 hi ha fotocòpies de l'exemplar de la Nacional

Internal Description
Number of texts in volume: 15
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1254
Location in volume ff. [1-64]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1844
Francesc Prats. Contemplació dels misteris de la Passió
Language català
Date escrit 1450 - 1487
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [1]] Vers que profer als legints la present obre de contemplacio de rims equiuochs leals fins al bordo sinque de cascuna coble e los qui apres son continuats strams cars mostrant compendiosament lo com de la passio del redemptor Jesus per los deuots contemplatius segons la Euangelica doctrina reserat
intr.: [L]2A vida sens terma // excellent i cara … [ [2]v] … E del fer centauro // entendras lenygma
prol.: [F]3Rancesch prats indigne preuere : ala contemplatiua seruenta e sposa de ihesucrist per vot solemne : en lo heremo del puig de pollensa comemorant sor Angelina monroia … [ [3]v] … e a uos exortant : que la haiau en familiar deuocio : pregant per lo uostre deuot
tit.: [ [3]v-[4]] [C]3Omensa la deuota e salutifera contemplacio dels misteris dela acerba passio del senyor nostre Jhesus la qual lo cristia prostrat deuant la creu attentament e reposada deu fer. primerament empero fet en los seus pits e front lo senyal dela creu e dit lo pater noster [f. 4] encascuna hora
tit.: Vespres
text: [ [4]] [A]2B dolor senyor contemple … [ [53]v] … J fes que no sia uana | La nostra oracio
colofó: [ [54]] Acabades son per gracia de nostre senyor Jesu Christ les set astacions e hores representant la passio de Christ les quals cascun diuendres dela Coresma perso que per virtut de aquella guayen merit inextimable. Les deuotes personas deuen alegir salesies aquellas : peregrinant ab scilenci e attencio en cascuna diguen liguen o fassen legir vna stacio segons lorde en que son posades i no es dubta que obtrindran perdo de les culpes e gracia de merits. Sstampada [sic] en la casa de la trinitat o mira mar De la Vila de Val de Musse en la maior illa Balear per MESTRE NICOLAU CALAFAT nadiu de la dita Vila .a.i. de kalendes de fabrer anys de salut MCCCCLxxxvii
rubr.: [ [54]v] Exordi en la promesa obre del sagrement de bona gracia
text: Charitat me forsa // i ley me insita … [ [64]] … A rebre la ostia // segura fermansa. | ffi
rubr.: [ [64]v] Registra
text: [ [64]va] a Vers | coble | vosaltres … [ [64]vc] … Noyes Hil iueu
Note text en prosa i vers
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3248
Location in volume ff. [1-2]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3409
Francesc Prats. La vida sens terme excel·lent i cara
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [1]] Vers que profer als legints la present obre de contemplacio de rims equiuochs leals fins al bordo sinque de cascuna coble e los qui apres son continuats strams cars mostrant compendiosament lo com de la passio del redemptor Jesus per los deuots contemplatius segons la Euangelica doctrina reserat
text: [L]2A vida sens terma // excellent i cara … [ [2]v] … E del fer centauro // entendras lenygma
Poetic Stanza 6 x 11, 1 x 12, 1 x 5, 1 x 6
Note les cobles van precedides de la rúbrica “Cobla”, a excepció de la primera cobla i de les dues darreres. Les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Endressa ala senyora maria” i “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2999
Location in volume ff. [3]v-[4]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3394
Francesc Prats. Ab dolor, Senyor, contemple
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [3]v-[4]] [C]3Omensa la deuota e salutifera contemplacio dels misteris dela acerba passio del senyor nostre Jhesus la qual lo cristia prostrat deuant la creu attentament e reposada deu fer. primerament empero fet en los seus pits e front lo senyal dela creu e dit lo pater noster encascuna hora
rubr.: [ [4]] Vespres
text: [A]2B dolor senyor contemple … Voltant atu la memoria
Poetic Stanza 3 x 8
Note les estrofes segona i tercera van precedides de la rúbrica “Coble”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3000
Location in volume f. [7]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3395
Francesc Prats. Fent oració en l'hort
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [7]] Respons
text: ffent oracio en lort … [ [7]v] … humilitat permanent
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 2, 1 x 8
Note després del v. 8 segueix la rúbrica “Presa”, i després del v. 10, “Oracio”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3001
Location in volume f. [9]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3396
Francesc Prats. Pres en l'hort, ab mans ligades
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [9]] Respons
text: Pres en lort ab mans ligades … [ [9]v] … La piatat nosabsenta
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 2, 1 x 8
Note després del v. 8 segueix la rúbrica “Presa”, i després del v. 10, “Oracio”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3002
Location in volume f. [17]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3397
Francesc Prats. Humil davant Cayfàs
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [17]v] Respons
text: Humil dauant Cayfas … Nos confort en la dolor
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ORACJO”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3003
Location in volume ff. [24]v-[25]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3398
Francesc Prats. Tu, príncep e Rey del món
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [24]v] Respons
text: Tu princep e rey del mon … [ [25]] … Tots encarn serem presents
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 2, 1 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ORACJO”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3004
Location in volume f. [35]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3399
Francesc Prats. Ab molt scarn, Rey dels Reys
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [35]] Respons
text: Ab molt scarn Rey dels Reys … [ [35]v] … Perque tu sol adorem
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ORACJO”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3005
Location in volume ff. [40]v-[41]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3400
Francesc Prats. Confirmada la sentència
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [40]v] Respons
text: Confirmada la sentencia … [ [41]] … Ssia sots obediencia
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 2, 1 x 8
Note després del v. 8 segueix la rúbrica “Presa”, i després del v. 10, “ORACJÓ”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3006
Location in volume f. [53]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3401
Francesc Prats. Ab alt so, en creu posat
Language català
Date escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [53]v] Respons
text: Ab alt so en creu posat … La nostra oracio
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 2, 1 x 8
Note després del v. 8 segueix la rúbrica “Presa”, i després del v. 10, “ORACJÓ”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3249
Location in volume ff. [54]v-[55]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3405
Francesc Prats. Charitat me forsa i ley me incita
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [54]v] Exordi en la promesa obre del sagrement de bona gracia
text: Charitat me forsa // i ley me insita … [ [55]] … Tornara la uia // que primer tenien
Poetic Stanza 5 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3250
Location in volume ff. [55]-[57]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3406
Francesc Prats. De stupor comprès, en lo novell temple
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [55]] Vers primer qui mostre la conuercio de la substancia del pa en lo cors de Jesu christ senyor nostre
text: [ [55]v] Destupor compres // en lo nouell templa … [ [57]v] … De ver cristia // i sens erogancia
Poetic Stanza 10 x 10, 2 x 5
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de la rúbrica “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3251
Location in volume ff. [57]v-[59]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3408
Francesc Prats. L'home pec se troba en cosa novella
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [57]v] Uers segon de algunes figures del vell testament
text: Lome pech se torba // en cosa nouella … [ [59]v] … Il conuit sumescha // qui lo mon decora
Poetic Stanza 10 x 10, 2 x 5
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3252
Location in volume ff. [59]v-[62]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3407
Francesc Prats. L'hàbit de virtut honor exigex
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [59]v] Vers ters mostrant com deuen esser honrats los ssacerdots e qual lur uida en sguart de deu e conspecta dels mirants
text: [ [60]] Labit de uirtut // honor exhigex … [ [62]v] … Al bon virtut // te lo repos i fina
Poetic Stanza 10 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”. Al marge del f. 60 una nota impresa diu: “nota mudar de stil en los dos bordons derres de cascuna coble de aquest vers”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3253
Location in volume ff. [62]v-[64]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3402
Francesc Prats. Aquell qui s'adapta la carn de Christ pendre
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [62]v] Quart vers hon es uist quall deu esser aquell qui ve a rebre lo sanct cors de Jesu christ
text: Aquell qui sadabta // la carn de christ pendra … [ [64]v] … Arebre la ostia // segura fermansa | ffi
Poetic Stanza 7 x 13, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Number of additional copies of edition 3
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1178
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-II-3
Title(s) in copy F. Prats | Obres | Vallde|mossa | 1487 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 58
Size pàgina 190 × 140 mm
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres
Condition exemplar incomplet, sense numerar; manquen els ff. a i, a ii, a v, a vi, e i i e viii
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Salert (Floruit 1649)
Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec 1640-08-10 [?] (f. 1 nota, de molt mal llegir, 1640 o 1650: "Na […] Salert filla de aquest Real Convent de St. domingo de la ciutat de Mallorca ha donat aquest [libre] a la libraria del Real Convent ab 10 de agost de 1649")
Alzira: Monestir de Santa Maria de la Murta [?]
References (most recent first) Grapí (2000), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 73-4 , n. 76
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 270 , n. I-213
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 48
Note al peu del f. 1 notes del s. XVI sobre la data d'impressió: “Conte aquest libre de les set stacions que fan lo dia del Corpus Cristi les persones devotes (…) estampat en Miramar de Valldemossa per mestre Nicolau Calafat natural de la vila de Valldemosa a i. fabrer 1487”. Podria tractar-se de l'exemplar que Massó cita, probablement com a perdut, de la Biblioteca Provincial de Palma. A l'interior del volum hi ha unes quartilles manuscrites amb indicacions sobre els exemplars de l'obra i el que sembla còpia de la fitxa de la Biblioteca Nacional de París
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/149923 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b1729414~S13*spi catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1242
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 7-III-30
Title(s) in copy SET | ESTA|CIONS | É | HORAS ( al llom, daurat)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 57
Size pàgina 185 × 135 mm
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres
Condition exemplar amb variants i incomplet: el f. c iv està mutilat i manquen els ff. a i, a vi, h i, h vii-h x; volum foliat modernament a llapis, de vegades la foliació apareix doble, al marge superior i a l'inferior i d'altres, com per exemple al f. 49, llegim “49 (55)”, corresponent el segon número al foli de l'exemplar de la BNM; entre els folis 52 i 53 n'hi ha un sense numerar, que correspon al f. 59 de l'exemplar de la BNM
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1940-05-20
Previous owners (oldest first) Josep de Togores i Sanglada, 9è. Comte d'Aiamans
Ciutat de Mallorca: Impremta d'Amengual i Muntaner
Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1896 (el va adquirir del catàleg de la Impremta d'Amengual i Muntaner)
References (most recent first) Grapí (2001), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 48
Note còpia incompleta al final. Al final del volum hi ha una nota en un bocí de paper que originalment era en una altra posició dins del llibre, datada el 3 d'agost de 1938, escrita en castellà, parla sobre l'estat del volum: “Muchos agujeros pequeños en la mayor parte de las hojas y mayores desde esta senyal hasta el fin”. A l'interior del volum, una altra nota en un full, escrita per una mà del s. XIX-XX duu una notació, que sembla volia copiar el colofó: “Francesch Prats Preuere. Acabadas son per gracia de nostre Seyor [sic] Jesu Christ les”
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/149923 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1729414~S13*spi catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2037
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1088 | Antic I-1088 | Antic I-1361; 1549
Title(s) in copy Comencan las Obras de Francesc Prats Preuere y deuot Poeta Mallorqui ( escrit a mà al f. 1)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 68 (= II + 1-64 + II)
Collation 16 2-78 810
Size pàgina 187 × 130 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals (al cos del volum)
tisores tisores (al f. 57)
Pictorial elements Altres: espai en blanc per a caplletres, algunes fetes més tard a ploma, amb poca traça
Condition volum sense foliar, però el primer foli duu en llapis el núm. 8 (modern); no es veuen tampoc signatures de quadern. Volum en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat; del f. [19] fou retallada la meitat inferior; els ff. 63-64 estan despresos de la relligadura
Binding moderna, en pell sobre cartó
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1549
Note a l'anvers del pla anterior es llegeix una antiga signatura, probablemente d'una altra biblioteca “120-10”. Anotacions al peu d'alguns folis a ploma i proves de ploma, que semblen totes d'una mateixa mà; rúbrica escrita a mà, en el primer foli de guarda: “Començan las Obras de ffrancesc Prats Preuere y deuot Poeta Mallorqui”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000098599&page=1 vist 2014-08-06

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-19