Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1809
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 125
Title of volume DESEIXIMENTS ( al llom amb ferros daurats)
Cartels la situasio dels Letra de pera pou ( al f. 1, en lletra posterior)
Copied 1458 a quo - 1500 (segona part)
Monestir de Valldonzella: Pere Pou, Cavaller, 1499 a quo - 1500 (primera part)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 66 (= III + 1-60 + III)
Collation [1]-[2]12 [3]8 [4]1-3+2t+6-30
Page Layout 22 línies (ff. 1-32)
26 línies (ff. 33-58)
Size pàgina 212 × 140 mm (ff. 1-32)
caixa 160 × 100 mm
pàgina 219 × 152 mm (ff. 33-58)
caixa 145 × 107 mm
Hand dues mans, del s. XV, la primera cursiva rodona que bastardeja (ff. 1-32 primera part)
bastarda cursiva (ff. 33-58 segona part)
la tercera (33-58v)
Watermark cap (als ff. 2-12,) (Briquet 15681, Provence: 1502, var. Girona: 1503;)
mà (als ff. 13-29,) (Briquet 11137, Provence: 1498;)
cérvol cap de cérvol (als ff. 30-58)
Pictorial elements Caplletres: en vermell (primera part)
Calderons en vermell (primera part)
Caplletres: espai en blanc per a les capllesres (segona part)
Altres: sense cap tipus d'ornamentació (segona part)
Other features Justificació: a punta de plom (segona part)
Perforacions: es veuen perforacions assenyalant les línies mestres de la justificació (segona part)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (segona part)
Condition són en blanc els ff. 1v, 28v-32v i 59-60v; cantonades d'alguns folis restaurades. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues; restes de l'antiga foliació a ploma en el segon manuscrit
Binding moderna, mig pergamí flexible
History of volume Adquirit 1909
Previous owners (oldest first) Solterra (família) Girona 1909
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
References (most recent first) Tractat a: Brugada i Gutiérrez-Ravé (2014), “Cartes de desafiament entre Mossèn Joan Terrades de Salelles i Galceran Scales i Pere Uguet Scales (1498-1500)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:253-5
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 269-71
Note Es tracta de dos manuscrits diferents relligats en un sol volum, només la còpia del segon pot situar-se a Valldonzella.

Zarco Cuevas, Catálogo de los Mss. catalanes (…) de El Escorial, p. 39 relaciona aquest Ms. amb el L-I-25 del Monestir, per tractar ambdós del mateix desafiament.

Segons Brugada el manuscrit procedeix del fons del Palau Solterra de Girona i d'aquesta mateixa procedència hi ha més documentació a la Biblioteca de Catalunya.

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1396
Location in volume ff. 2-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1948
Joan Terrades de Salelles. Deseiximents i desafiaments
Language català
Date escrit 1499-07-04 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Cartell de desaximents tremes per mossen Joan de terrades de Salelles a mossen Gualceran scales e pera vguet scales germa seu
text: En Gualceran scales si vos poch recordats dela honra / y del que per la condicio vostra … [ 28] … Dada en barchinona a set del mes de Maig del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil e Cinchcens
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1252
Location in volume ff. 33-58v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4011
Pere Pou, Cavaller. En lo temps de la desliberació mia
Language català
Date escrit 1458-03-25 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33] Letre de pere pou dressade a sos amichs emprant los de ajude e per semblant a las damas
text: En lo temps de la deliberacio mja y dels homens guerres me feya viure passifich … [ 58v] … que si errar es vist a parer dels entesos vage acompayat de scusa rahonable poner de sa part la oppinio de aquells. pere pou
Note Duu les respostes de F. de Pinos, Boscha, Jacme Ciualer, Bernat Turell, Johan Almugauer, Johan Ferrer Franci Dez Ualç, Miquell de Douç i Johan de Cruylles. També inclou un text poètic
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7792
Location in volume ff. 34-35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1842
Pere Pou, Cavaller. Deseximents, deseximents
Language català
Date escrit 1458-03-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34] desaximents que pou tremet al fals amor
text: Desaxjments desaxjments | a uos amor y vostre stat … [ 35] … enamorat nunque sere | ffjns que auos vensut aure
Poetic Stanza 3 x 10, 1 x 9, 3 x 10, 2 x 6
Note al text editat manquen versos que sí que es troben en aquest testimoni; així, a la cinquena cobla, entre els vv. 46-47 de l'edició s'interpola “forsant les ab vostre poder”; i a la setena cobla, entre els vv. 65-66, “E mes dema ma sots scrits”. S'interpolen altres versos que no hem comptabilitzat a la versificació, perquè són deguts a una altra mà posterior: entre les cobles quarta i cinquena, “ab poc poder | pus ho maraxeu | per quant conech be me hentendreu”. Tampoc hem comptabilitzat un vers ratllat entre les cobles cinquena i sisena, “O agrament vsau al raues”, repetició errònia de l'inici de la cinquena cobla. En quatre ocasions dos versos ocupen una sola línia d'escriptura, més concretament els corresponents als vv. 38-39, 66-67, 72-73 i 78-79 de l'edició de Martí (2000) per al RIALC
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-11