Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1806
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 102 | Antic 21-4-29
Copied 1401 - 1410 (cos del manuscrit)
1451 - 1500 ca. (anotacions del f. 25v)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-41 + II (folis de guardes moderns)
Collation 1-210 34/2 414 51
Page Layout 24 línies (f. 2)
23 línies (f. 28v)
Size pàgina 216 × 153 mm (f. 2)
caixa 140 × 102 mm (f. 2)
caixa 145 × 105 mm (f. 28)
Hand gòtica rodona de començaments s. XV (als ff. 1-24)
gòtica cursiva del s. XV (als ff. 25v-41)
amb afegits al principi i al final de diverses mans
Watermark mà amb croissant (a la primera obra)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (a la segona obra)
Pictorial elements Caplletres: el copista va deixar l'espai corresponent a les caplletres de la dedicatòria, l'inici de l'obra i dels capítols, indicant-les als marges amb lletretes i aquestes es realitzaren (a la primera part ff. 1-24)
Altres: no hi ha cap mena de decoració (a la segona part (ff. 25-41))
Other features Justificació: justificació a punta seca (primera unitat)
Justificació: sembla també pautada a punta seca, però gairebé no es veu (segona unitat afegida segurament per la mà que va aprofitar els folis en blanc del final)
Perforacions: quatre perforacions rodones als angles de la caixa (primera unitat)
Ús de la primera línia de la pauta: considerarem com escrita la primera línia (segona unitat)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals centrats només als dos primers quaderns, el tercer, fi de la primera unitat codicològica no té reclam car eren en blanc els folis a partir del 24v (primera unitat)
Reclams: sense reclam (segona unitat)
Condition a la primera part eren en blanc els folis a partir del 24v, com ho és encara el f. 25r és en blanc, i van ser aprofitats per una escriptura posterior; encara el f. 41, que no havia estat del tot omplert, fou reprofitat més tard per afegir altres textos. Paper en mal estat per efecte dels insectes i de la humitat, que afecta especialment el marge inferior, però rarament el text, que es pot llegir gairebé íntegrament. El volum ha estat restaurat. Al final del llibre, quan es va redactar el catàleg, hi havia un foli en blanc sense numerar, que avui ja no hi és
Binding moderna, en pergamí. Quan es va fer el catàleg les cobertes eren dues escriptures de pergamí de 11-6-1421 i de 17-1-1338 respectivament
Associated Texts Conté al f. 25v texid 4152 Pere de Torroella, Maldecir de las donas, escrit 1486 ad quem castellà
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Facsímil: Reproducció de dos folis (25v-26) del Ms. 102 de la BUB (2008)
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:123-4
Tractat a: Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 26 , n. B
Note Manuscrit factici.

Al f. 25v es copien tres textos de mans i factures diverses, però que no formen part de l'obra que comença al foli següent: 1.- Una prova de ploma “Al molt amat e de mi car frare…”; 2.- El que sembla la dedicatòria d'un tractat castellà de falconeria “Muy alta e muy poderosa prinsesa mi senyora ahunque por vuesa altesa mandado muxas veses ysiese hun tratado de melesina para todas aves de casa ata qui mi insufisiente ingenio no a sido para ponerse en cosa tan peligrosa” y 3.- Una estrofa de 9 versos en castellà “Entre las hotras soys vos… entre las hotras diversas”, darrera cobla del Maldezir Pere Torroella en castella, copiada amb glossa també al cançoner NH2.

La diferència de preparació del suport entre la primera i la segona part del manuscrit ens fa pensar que el volum va ser pensat en un principi per contenir només la primera obra, deixant la resta dels folis en blanc, aprofitats després per copiar-hi les receptes de falconeria
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lo-parlament-e-la-batayla-que-agueren-anibal-e-scipiotractat-de-medicina-per-totes-les-aus-de-caca/visor/ vist 2014-08-02

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1247
Location in volume ff. 1-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1838
Antoni Canals. Scipió i Anibal
Language català
Date traduït 1399 a quo ?
Title(s) in witness lo parlament e la batayla que agueren Anibal e Scipio, 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] En nom de nostre senyo[r] deu jesucrist comença lo [pre]ambol a la obra dejus escrita es assaber lo parlament e la batayla que agueren Anibal e scipio
dedic.: [ 1] [a]2l molt alt senyor lo senyor don alfonso duch de Gandia ffrare antoni Canals … [ 6] … en djujsions bregues guerres e batayles
tit.: [ 6v] Rubrjca als Capitols del present tractat
índex: Prjmer capitol com Anjbal trames espies a mjrar la host … Onzen capitol que la bataylas dona en la qual scipio affrjca ffou vençedor
rubr.: Primer Capitol con anjbal trames spies a mjrar la host dels romans dela qual era Capita scipio affrjca
text: [ 7] [c]3um Anjbal vahe lo gran poder de scipio que li era molt soberch … [ 24v] … sobre lo sepulcra seu es scrit Acj jau Anjbal lo gran garrer. Expliçit
References (most recent first) Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 31-84 , n. (ed. aquest Ms.)
Canals et al. (1910), Tractat de Scipió y Aníbal seguit de la Destrucció de Jerusalem. Textes autèntichs publicats en vista dels manuscrits y de les edicions primitives 6-45
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1573
Location in volume ff. 26-41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2088
Desconegut. Guia veterinària de falconeria
Language català
Date escrit 1350 ? - 1400 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 26] Recipe sangis drachonjs sarcatale … [ 41] … e dats lin a meniar quantes dela sanch e dels hosars
Note La resta del foli que restà en blanc fou profitada per copiar sis receptes més, obra d'una mà menys acurada i molt més cursiva
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8737
Location in volume f. 41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4378
Desconegut. Recepta per a ocell que sia cascat
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] per ocell que sja cascat
text: per ocell cascat auras poluora de [be meshe ratllat] bemesue e daquella lj daras … reemes a ton arbjtre
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8738
Location in volume f. 41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4512
Desconegut. Recepta per a ocell que haja aigua al cap
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] per ocell que aga aygua al cap
text: pren momja tant con hun rjro [?] … ne sia feta huna
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8739
Location in volume f. 41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9932
Desconegut. Recepta per a pantax
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 41v] [Recipe] [?] mantega e darne ab la carn tan com huna castaya [sic] es bona per lo pantax engruxa locell
Note donem tot el text
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8740
Location in volume f. 41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4585
Desconegut. Altra recepta per a pantax
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41v] per lo djt pantax
text: [Recipe] [?] rjubarber erauen hun poc en cantjtat duna lentjla … e apres al pexer mularj la carn
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8741
Location in volume f. 41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4706
Desconegut. Recepta per a quan l'ocell té la mà inflada per un cop
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41v] quant laucel te la [per ratllat] \ma/ jnflat per colp
text: [Recipe] [?] apoponach bedellj galbanum … e metre sobre lo peu
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8742
Location in volume f. 41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4708
Desconegut. Altra recepta per a infladura
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41v] Mes per jnfladura he es lo mjlor que sj pot fer
text: [Recipe] [?] raels de carabacjns e ferne aygua … desinfla[ra]
Note suplim la darrera síl·laba, car hi ha un forat al text
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-04