Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1804
Authors Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén
Desconegut
Titles Llibre del bisbe de Jaén
Bíblia parva
La flor del Saltiri per arguments e per demandes
Libre de la flor de la Bíblia
Incipit & Explicits rubr.: Una molt bella obra compilada per lo molt reverent bisbe de la ciutat de Jahen stant pres en lo corral de la preso de Granada
prol.: Com yo dit religios e bisbe per la gracia de deu de Jahen del reyalme de Castella, hagues legit trenta anys Theologia e altres sciencies, per ma ventura fuy pres en lo poder del rey de Granada. Vehent yo molts dels cristians esser aqui catius e per no saber sciencia ne gayre be la fe … E si en lo present libre atrobara coses que li placien reten gracies a nostre senyor Deu que tramet la sua gracia alla hon li plau. E axi ho diu san Janc e sant Pau. Senyor ço que yo fo, per gracia tua ho so
tit.: Titol en qual manera se havia quitar lo peccat de Adam
text: Comença lo libre demanant e dient axi. Abans del començament o creacio del mon que era. Responch no res sino Deu. Deman hon stave abans quel mon per ell fos. Responch stave en lo seu poder … axi als bons com als mals aci com demunt es dit
Date / Place escrit 1430 - 1450 ca. (Riera i Sans)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Atribució: Pseudo-Pere Pasqual (S.), Bisbe de Jaén
References (most recent first) Reproducció: Costa Català (1998), La Biblia Parva de Sant Pere Pasqual [facsímil ms. Vaticà] 19-20 mss.
Tractat en: Sainz de la Maza (1998), “Consecuencias sociales de las conversiones y literatura de controversia en romance”, La sociedad medieval a través de la literatura hispanojudía. VI Curso de Cultura Hispano-judía y Sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha 309
Tractat en: Mettmann (1987), Die volkssprachliche apologetische Literatur auf der Iberischen Halbinsel im Mittelalter 21-32
Tractat en: Riera i Sans (1986), “La invenció literària de sant Pere Pasqual”, Caplletra
Tractat en: Castán Lacoma (1962), “Un apologista antijudío aragonés, desconocido: Jaime Civeroso”, Revista de Teología Española
Editat a: Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 2:ix
Tractat en: Amador de los Ríos (1861), Historia crítica de la literatura española 4:75-85
Tractat en: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:214-21
Tractat en: Rodríguez de Castro (1781-86), Biblioteca española 2:740
Tractat en: Ximeno (1747-49), Escritores del Reyno de Valencia. Chronologicamente ordenados desde el año m.cc.xxxviii. de la christiana conquista de la misma ciudad, hasta el de m.dcc.xlvii 1:8 , n. 4
Editat a: Pasqual (1676), Opera (ed. una versió llatina de l'obra)
Note obra atribuïda des de 1629 per fra Pedro de San Cecilio a un inexistent sant Pere Pasqual. Segons Castán, la versió conservada a Tarragona, denominada Biblia parva, seria una compilació de l'obra ordenada per matèries, que presentaria algunes variants respecte la que va publicar-se a Barcelona el 1492
Subject RELIGIÓ
JUEUS
ÀRABS
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 1198
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 271 (BITECA manid 1255)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 153-158v
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca. [?]
Incipit & Explicits text: [ 153] e ab tota bontat atresi com en lo soley … [ 158v] … Jacob era sant hom e Josep era infant sens pec[…]
Condition acèfal i incomplet
Note manquen 2 ff. a l'inici i 3 al final
ID no. of Witness 2 cnum 1194
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 48 (BITECA manid 1457)
Copied 1401 - 1410 (Massó)
Location in witness ff. 53ra-112vb
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits índex: [ 53ra] C2om yo dit religios e bisbe per la gracia de deu. E comensa lo libre deman ayxi abans del comensament ho creacion del mon que era .ij. … [ 53vb] … deuets saber e entendre que diu ysahies .lvij.
rubr.: [ 54rb] Assi comensa lo libre de la flor de la biblia ela flor del salteri per Argumens e per demandas
prol.: E7 com yo dit Religios ebisbe per la gracia de deu de la ciutat de Jaent del regne de castela ayxi nomenat … [ 54vb] … E si en lo present libre atrobaran coses quils plasien reten ne gracies a deu qui tramet la sua gracia all hon li plau. Car ayxi ho diu sant jacme sant paul. Senyor so que yo son per gracia tua son
text: [ 55ra] C4omensa lo libre e deman ayxi abans del comensament ho creacio del mon que era. Responch no res si no deu deman hon estaua deu abans … [ 112vb] … ayxi als bons com als mals ayxi com am[un]t es dit
colofó: Ayssi es acabat lo libre appellat del bisbe deJaent. Deo gracias Amen. Jhesus
References Amador de los Ríos (1861), Historia crítica de la literatura española 4:75-85
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:214-21
Rodríguez de Castro (1781-86), Biblioteca española 2:740
Ximeno (1747-49), Escritores del Reyno de Valencia. Chronologicamente ordenados desde el año m.cc.xxxviii. de la christiana conquista de la misma ciudad, hasta el de m.dcc.xlvii 1:8 , n. 4
Note al final de la taula hi ha un item ratllat: “Demanen qui captiujmen feu la anjma de adam xlij”
ID no. of Witness 3 cnum 1192
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11522 (BITECA manid 1786)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 1ra prel.-2rb prel. + 1ra-62vb
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits índex: [ 1ra prel.] Titol del peccat de Adam … [ 2rb prel.] … Titol dela gloria de paradis lxj
prol.: [ 2va prel.] C3om yo Religios e bisbe per la gracia de deu … [ 1ra] … ço que yo son per gracia tua son
rubr.: Titol del peccat de Adam quin fon ne la manera con se hauia a quitar
text: [ 1rb] C4omença lo libre demanant axi abans del començament … [ 62vb] … volent dir axi que en paradis moltes
Condition incomplet
ID no. of Witness 4 cnum 1191
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 470 (BITECA manid 1785)
Copied 1401 - 1500 (biblioteca)
Location in witness ff. 116va-120vb
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca. índex i títols 1-2
Incipit & Explicits índex: [ 116v] [C]14Apitol primer del peccat de adam e dela creaçio del mon … Capitol xxxix qujn captenjment feu lucifer e los altres demonjs qui tenjen la anjma de adam e dels altres sants pares en lur poder quant la anima de jesucrist fou vista en los jnfferns
prol.: [ 117ra] [C]14Om yo dit religios e per la gracia de deu bisbe de la ciutat de gehen de castella axi nomenat … [ 118ra] … tremet la sua gracia la hon li plau. E axi ho diu sent pere e sant pau quj dien senyor ço que yo son per gracia tua ho son
text: [C]7omença lo libre he demanant axi Abans del començament del mon que era Responc no res sino deu … [ 120vb] … nol ana sercar pas que vengues del çel aparlar ab ell mjgenssant algun sant hom Mas quel ana sercar ab dos companyos
Condition fragment
References Tractat a: Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España (1967-79) 5:117
ID no. of Witness 5 cnum 1910
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Ms. 86, Arm. 15 (BITECA manid 2031)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. i-liv i 64r-v
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits prol.: [ i] C4om hom Religios y bisbe per la gracia de deu … axi com verets de jus scrit
rubr.: Dela creacio del mon
text: C4omenca [sic] lo libre e \de/mane axi abans del comencament [sic] … [ liv] … atots axi als [mals ratllat] bons com als mals axi com damunt es dit
escat.: Com yo dit Religios per la gracia de deu aga aportades en aquest volum he aplegades les coses per que orde se son segujdes del comencament [sic] del mon entro sus ala ffi … illumjnat vules studiar e per obra complir per ço que deus te [q ratllat]
índex: [ 64] La creacio del mon a La primera … [ 64v] … les oracions dela setmana santa a lxij cartas
Note en el foli final del volum es transcriu la taula del seu contingut, excloent-se l'epístola final
ID no. of Witness 6 cnum 1196
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, III (BITECA manid 1335)
Copied Laurencius (BOOCT 1196), 1401 - 1500
Location in witness ff. 1ra-62rb ff. jra-lxiirb
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Aci comença la exposiçio dela flor dela biblja exposta per lo Reuerent bisbe dela Ciutat de Jaent
prol.: C6Om yo dit Religios e bisbe per la gracia de deu … [ 1va] … Senyor ço que yo son per la tua gracia ho son
tit.: Prjmo comença lo libre present per demandes e absoluçions de aquelles
text: C3Omença lo libre e lo demanant o jnterrogant dju e demana al Maestre … [ 62rb] … lo qual per sa merçe nos do deça la sua graçia e della la sua glorja. Amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria chisto. Laurencius vocatur quis scripsit bedicatur Amen
ID no. of Witness 7 cnum 1190
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 469 (BITECA manid 1784)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-61v
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] A4ssi comença lo libre del bisbe de Geen lo qual feu estant pres en lo corral de granada vehent que alguns cristians remegauen lo nom de ihesu crist e per conuertir los a la fe catholica feu aquest libre ab lo qual ne torna molts ala bona part
índex: T2jtol del pecat de Adam quin fou … [ 1vb] … Titol deles beneuuyrançes [sic] de paradis. lviii.
tit.: [ 2ra] Aci comença lo prolech del seguent tractat o libre lo qual se apella bisbe de geen en lo qual se conte la flor de la biblia
prol.: C9om jo religios e bisbe per la gracia de deu dela ciutat de Jaen del Regne de Castella … [ 2vb] … qui tremet la sua gracia lla on li plau. Car axi ho dien Sant Jaume e Sant pau: qui dien. Senyor ço que yo son per gracia tua son
rubr.: Titol primer del pecat de Adam quin fou ne la manera com se hauia aquitar
text: C3omença lo libre demanant axi Abans del començament del mon que era. Responch no res sino deu … [ 61vb] … asso en lo general juy mostrant se atots axi als bons com als mals segons demunt es dit. Deo gracias amen. Qui scripsit scribat et semper cum domino viuat. amen
References Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España (1967-79) 5:117
ID no. of Witness 8 cnum 1912
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (segona part) (BITECA manid 2058)
Copied 1431 - 1500
Location in witness ff. 110ra-159ra ff. 1 prel. + i-xlviiii
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ 110ra] En nom de nostra senyor deu e dela uerge .Maria. comensa lo prolech del libre ordonat per lo molt reuerent senyor bjsbe per la gracia dedeu dela cjutat de Jaen
índex: En nom de deu edela uerge .Maria. comensa lo prolech del libre … [ 110va] … Titol qujn captjnjment ffeu lucjfer e los altres djmonjs quant la anima de ihesu crist fon vjsta en los jnferns
rubr.: [ 111] En nom de deu e dela verge maria comenca lo prolech del libre ordonat per lo molt Reuerent senyor bjsbe per la gracia de deu dela Ciudat de Jahen de Castelela. A la honor de Jhesu christ E per jnformarlos sinples feels christians per ço ques puscan defensar e rahonar de totes les demandes e quistions que los maluats juheus els altres nacions maluades fan als dits feels christians dela santa ffe Catolica ecomensa dejus segons se signe [sic] tractantt de moltes ciencies a conffirmacio dela ffe chatoljca
prol.: C10om yo dit Religios e bisbe per la gracia de dios … [ 111rb] … E axi ho diu sant .P. e sant pau quj dien Senyor ço que yo son per gracia tua o son
tit.: Titol del peccat de Adam e dela creacio del mon
text: C10omenca lo libre demanant axi. Abans del comencament del mon que era Responch No res sino deu … [ 159ra] … Aquest es lo parlar que lucjffer ffeu epoch ffer lo dia que la santa anjma de jhesu christ deualla enlos jnfferns deo gratias
ID no. of Witness 9 cnum 1909
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 951 (segona part) (BITECA manid 2749)
Copied 1431 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. 45ra-91vb
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits prol.: [ 45ra] C12om yo dit religios e bisbe per la gracia de deu dela ciutat de jahent del Regne de castella ayxi nomenat hagues hoyt trenta ayns [sic] theologia … [ 45rb] … Esi en lo present libre atrobaran coses qujls plasien reten ne gracjes adeu quj tramet la sua gracia all hon li plau ar ayxi ho diu sant jacme sant paul Senyor so que yo son per gracia tua son
text: Comensa lo libre dema [sic] axy abans del comensament o cretio del mon que era … [ 91vb] … Aquest es lo [primer ratllat] plant que lucifer feu epoch fer lodia quela santa najma de jhesuchrist deualla en los jnferns
colofó: Ayssi es acabat lo libre appellat del bisbe de jahent deo gracias amen jhesus
Note al marge, al final del pròleg, una anotació dóna el text llatí de la cita: “paulus. Gracia dei sum idem quod sum”
ID no. of Witness 10 cnum 1195
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 1ra-48rb
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] C5om fo Religios e bisbe per la gracia de deu dela Ciutat de Jahent [sic] del Regne de Castella … [ 1va] … diu Senyor so que jo son per gracia tua son
tit.: Titol del peccat dAdam qujn fo ne la manera com se sauja aqujtar
text: C3omença lo libre demanant axi abans … [ 48rb] … mostrant se a tots axi als bons com als mals axi com demunt es dit
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo
Note abans del pròleg, amb lletra del s. XVIII es pot llegir: “S. Petri Paschalis Valentini Episcopi Giennensis et Martyris Christi Instituti B. Mariae de Merce de Red. Capt. opus inscriptum BIBLIA PARVA ad granatenses con captivos”
ID no. of Witness 11 cnum 1188
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 164 (BITECA manid 1782)
Copied 1441 - 1460 ca.
Location in witness ff. 1-105
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Taula dels capitols del libre
índex: Capitol del \peccat d/ adam E dela creacio del mon en cartes .j.a … [ 2v] … Del captenjment que ffeu adam e els altres sants lxxxxvij
tit.: [ 4] Prolech del libre del bisbe de jaen lo qual compongue stant en granada catiu
prol.: C11om yo dit religios e bisbe … [ 4v] … E axi ho diu sent jacme e sent pau quj dien senyor ço que yo son per gracia tua ho son
tit.: Titol del pecat de Adam e dela creacio del mon
text: C3Omença lo libre demanant axi abans del començament … [ 105] … E ara est trames en los jnferns en la pregon\e/a del lach en escarnjment de tots. Aquest es lo plant que lucifer feu ni poch fer lo dia que la santa anjma de jhesuchrist deualla enlos jnferns
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo. Amen
ID no. of Witness 12 cnum 1911
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 2056 (BITECA manid 2057)
Copied Napoli: Joan Loret (notes al f. 1: “Scriptus per Joan Loret Neapoli, Regnante Alfonso. Anno 1454” (marge inferior) i “Scriptus est hic liber Anno Christiano MXXXXLIV. Neapoli” (marge superior, sobre la primera columna)), 1454
Location in witness ff. 1ra-43rb ff. i-xxxxv
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] En nom de deu e dela verge maria. Comença lo prolech del Libre ordonat per lo molt reuerent senyor bisbe per la gracia de deu dela Ciutat de Jahen de castella … que los maluats juheus eles altres nacions maluades fan als dits feels christians dela sancta fe catholica
prol.: C5om yo dit religios e bisbe per la graçia de deu … [ 2va] … que yo son per gracia tua ho son
tit.: Titol del peccat de Adam e dela creacio del mon
text: C3omença lo libre demanant axi. Abans del començament del mon que era … [ 43rb] … Aquest es lo plant que lucifer feu e poch fer lo die que la sancta anima de Jhesuchrist deualla enlos jnferns
colofó: Deo gracias
ID no. of Witness 13 cnum 2951
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 75 (BITECA manid 1199)
Copied 1461 a quo - 1500 (la darrera obra es refereix a l'alliberament de Carles de Viana)
Location in witness ff. clvvb-clvira
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca. fragment
Incipit & Explicits rubr.: [ clvvb] Contra Jnfels quj dupten en lo poder de deu
text: D4eman axi abans del comensament del mon quj era Responch no res sino deu … [ clvira] … e visqueren ab dolor en aquest mon axi com fem nosaltres
colofó: A deu gracies e a la Verga Maria. Amen
Condition fragment
ID no. of Witness 14 cnum 1472
City, library, collection & call number Berkeley: The Bancroft Library. University of California, MS. UCB 155 (BITECA manid 1912)
Copied 1476 - 1500 (Riera)
Location in witness ff. 1-63
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Assi comença lo prolech del present libre ordonat fet e acabat per vn Reuerent bisbe de Jahent … a la fi si enterogat sera rahon dela fe nostra dar pora
prol.: C8om yo religios e bisbe per la gracia de deu de la ciutat de Jahen … [ 2] … qui tramet la sua gracia ali vn li plau
tit.: Titol de la creacio del mon e del peccat de Adam
text: C4omensa lo libre demanat axi primerament he abans del comensament del mon … [ 63] … axi al bons com als mals axi com damunt es dit
colofó: Qui scripsit scribat semper com domino viuat. Amen
colofó: Escriptor sum talis de mostro vobis littera calis talis calis ego sum demostro vobis totum
Condition incomplet
Note manquen els folis 16-19
ID no. of Witness 15 cnum 1189
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 246 (BITECA manid 1783)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1476 - 1500 (Avril et alia)
Location in witness ff. i-ciiv
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits índex: [ i] En nom de deu e dela verge marja Comença la taula dels tjtols del ljbre Ordonat per lo molt Reuerent senyor bjsbe per gracja de deu dela Cjutat de jahen De castella … [ iiv] … fon vjsta en los jnferns .xcviiijo
tit.: [ iii] Ennom de deu e dela verge marja Comença lo prolech del ljbre .iij. cartes … de la sancta fe catholjca
prol.: C6Om yo dit Religios e bisbe per la gracja de deu … [ iiiv] … ço que jo son per graçja tua ho son
tit.: [ iiii] Titol del peccat de hadam e dela creaçio del mon
text: C5omença lo libre demanant axj Abans del començament del mon que era … [ ciiv] … Aquest es lo plant que lucjfer feu e poch fer lo dja que la sancta anima de jhesu christ deualla en lo jnferns
colofó: Finito libro sit laus gloria cristo. A.M.E.N. Deo gracias
Note la D del “Deo gracias” del colofó va decorada amb un rostre de perfil, amb barba i barret frigi, en color verd
ID no. of Witness 16 cnum 1197
City, library, collection & call number Philadelphia: The Rosenbach Museum and Library, Incun 492p (BITECA manid 1788)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1492-10-03
Location in witness ff. 1-78v
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] bisbe de Jahen
rubr.: [ 2] U3Na molt bella obra compilada per lo molt Reuerent bisbe dela ciutat de Jahen stant pres en lo corral dela preso de granada
prol.: C4Om yo dit religios e bisbe per la gracia de Deu de la ciuitat [sic] de Jahen del Reyalme de castella hagues legit trenta anys Theologia e altres sciencies … [ 2v] … senyor ço que yo fo: per gracia tua ho so
tit.: Titol en qual manera se hauia quitar lo peccat de adam
text: C4Omença lo libre demanant edient axi. Abans del començament o creacio del mon que era. Responch no res sino deu … [ 77v] … axi als bons com als mals axi com demunt es dit. DEO GRACJAS
tit.: [ 78] Rubrica dela seguent taula
índex: Titol en qual manera se hauia a quitar lo peccat de Adam en quartes [sic] .ij. … [ lxxvv = 78v] … Titol dela gloria de paradis en quartes. [sic] Lxxiiij.
colofó: Fonc acabada la obra del Bisbe de Jahen per mi mestre Johan Rosenbach alamany de heidelberg en la ciutat de barçelona atres dies del mes de octubre any. Mil. CCCCLxxxxij
Condition incomplet
Note manca un foli. Els títols dels capítols dins del text no coincideixen exactament amb els de la taula
ID no. of Witness 17 cnum 2523
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 549 (BITECA manid 2309)
Copied Madrid: 1727-03-17
Location in witness ff. 1-46
Title(s) Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Una molt bella obra compilada per lo molt Reverent bisbe de la ciutat de Jahen stant pres en lo corral de la preso de Granada
text: Com yo dit religios e bisbe per la gracia de Deu … [ 44] … axi als bons com als mals axi com demunt es dit. Deo gracias
índex: [ 45] Rubrica de la seguent obra … [ 45v] … Titol. De la gloria de paradis. fol. 43
colofó: Fonc acabada la obra (…) per mi mestre Johan Rosenbach … any Mil CCCC LXXXXII
auten.: [ 46] Este manuscrito que contiene quarenta y quatro folis … del mes de março del año de 1727. Es testimonio de verdad. Sr. Joseph Ibañez
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-09-23