Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1802
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Pere Bohigas
Title Sobre manuscrits i biblioteques
Associated persons Amadeu-J. Soberanas i Lleó (Prol. de)
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1985: pp. 291
Note reprodueix treballs de Bohigas publicats als anys 1926, 1927, 1930 i 1931, que citarem a través d'aquesta edició
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 41 R 091(467.1-82: 443.611) BOH) BITECA 14-1 Biteca 17-42
Barcelona: Biblioteca de treball 41 R 091(467.1-82: 443.611) BOH) BITECA 14-1 Biteca 17-42
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 41 R 091(467.1-82: 443.611) BOH) BITECA 14-1 Biteca 17-42
Source of Data for Works texid 2164 Beda, Annals de la Gran Bretanya des de Juli Cèsar fins l'any 731 (tr. Desconegut), traduït 1401 ? - 1431 ?
texid 1760 Bernat Metge, Apologia, escrit 1395
texid 1299 Desconegut, Aytal conseyl te don - que a joch ne a de ueres
texid 2135 Desconegut, Breviari de les oracions que la Confraria dels clergues de València deia els dimecres
texid 1771 Desconegut, Bíblia AT: Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem
texid 2166 Desconegut, Cels homens son beneventurats, escrit 1451 ad quem
texid 1312 Desconegut, De agricultura Paladi, compilat 1301 [?] - 1375 [?]
texid 2140 Desconegut, De les edats del món i de la vida de Jesús (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 1122 Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?]
texid 2181 Desconegut, E s'amira tot era ensems, traduït 1301 - 1400
texid 1135 Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2182 Desconegut, Evangeli de Nicodemus
texid 2145 Desconegut, Oració a la Mare de Déu
texid 2174 Desconegut, Oració. Per tots aquells quj son en penes de porguatorj
texid 1929 Desconegut, Proverbis del rei Salamó (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 2149 Desconegut, Recepta. Crastili laxatiu, compilat 1401 - 1500
texid 2151 Desconegut, Receptes, escrit 1401 - 1500
texid 2142 Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1296 Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
texid 2165 Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem
texid 2170 Desconegut, Senyor ver Déu, jo he cridat, escrit 1451 ad quem
texid 2169 Desconegut, Senyor ver Déu, per merce·t quir, escrit 1451 ad quem
texid 2172 Desconegut, Senyor ver Déus tot poderos
texid 2168 Desconegut, Senyor, ages-me pietat, escrit 1451 ad quem
texid 2167 Desconegut, Senyor, no·m vulles maleyr, escrit 1451 ad quem
texid 2150 Desconegut, Significança com ni que queu hom pensar a la misa
texid 2171 Desconegut, [S]enyor, vulle[·ns] exausir, escrit 1451 ad quem
texid 1245 Desconegut, […] Que si no y prenem qualque consell, escrit 1375 - 1400
texid 2232 Desconegut… Destrucció de Jerusalem (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 2147 Desconegut… Speculum animae
texid 1469 Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419
texid 1772 Geoffrey de Monmouth, Història dels reis de Bretanya (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350
texid 1497 Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]
texid 2130 Joan Roís de Corella, Cavaller, Carta consolatòria a un enamorat desgraciat, escrit 1497 ad quem
texid 2850 Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
texid 2146 Joan XXII, Papa ~… Anima christi sanctifica me, escrit 1334 ad quem
texid 2144 Joan XXII, Papa, Officium passionis quod composuit dominus Johannes papa XXII, escrit 1334 ad quem
texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
texid 2349 Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2156 Pseudo-Emilius Macer, Tractat d'alquímia (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 2076 Pseudo-Ramon Llull, Alphabeta varia
texid 1786 Pseudo-Ramon Llull, Aphorismi
texid 2139 Pseudo-Ramon Llull, Ars transmutatoria
texid 2133 Pseudo-Ramon Llull, Compendium animae transmutationis metallorum
texid 2134 Pseudo-Ramon Llull, De generatione lapidum ad regem Robertum
texid 1720 Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10
Source of Data for Witnesses cnum 1135 MS: Bernat Metge, Apologia, escrit 1395. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 55, 1441 [?] - 1460 [?]
cnum 1166 MS: Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 547, 1451 [?] - 1490 [?]
cnum 1666 MS: Desconegut, Cels homens son beneventurats, escrit 1451 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 318 MS: Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400. Paris: Nationale-Richelieu, lat. 6652, 1301 - 1400
cnum 188 MS: Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 317, 1351 - 1400
cnum 1645 MS: Desconegut, Evangeli de Nicodemus (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 205, 1400-03-18
cnum 1665 MS: Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 1670 MS: Desconegut, Senyor ver Déu, jo he cridat, escrit 1451 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 1669 MS: Desconegut, Senyor ver Déu, per merce·t quir, escrit 1451 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 1672 MS: Desconegut, Senyor ver Déus tot poderos. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 1668 MS: Desconegut, Senyor, ages-me pietat, escrit 1451 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 1667 MS: Desconegut, Senyor, no·m vulles maleyr, escrit 1451 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 1202 MS: Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 710, 1431 - 1500
cnum 173 MS: Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 509, 1401 - 1450
cnum 1671 MS: Desconegut, [S]enyor, vulle[·ns] exausir, escrit 1451 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 312 MS: Desconegut, […] Que si no y prenem qualque consell, escrit 1375 - 1400. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 472, 1321 - 1325
cnum 1151 MS: Geoffrey de Monmouth, Història dels reis de Bretanya (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 13, 1411 [?] - 1430 [?]
cnum 442 MS: Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 297, 1451 [?] - 1470 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1965 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs “Varia”, II. 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè (tr. Desconegut), traduït 1304 a quo.
manid 1966 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 325. 1601 - 1700. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
manid 1432 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 352. 1451 - 1500. Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419.
manid 1790 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 991. Napoli:, 1500-02-15. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1222 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1029. Les Piles[?]:, 1351 - 1400. Desconegut, E s'amira tot era ensems, traduït 1301 - 1400.
manid 1952 MS: Cambridge: Parker Library, 112. 1501 - 1574 ad quem. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1953 MS: Cambridge: Parker Library, 395. Rosselló[?]:, 1401 - 1500. Desconegut, Tractatus de virtutibus lunariae.
manid 1324 MS: Cambridge: Trinity College, R.14.17. València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504. Col·lectiu, Cançoner de Cambridge, compilat 1400 - 1500.
manid 1479 MS: Cambridge: Trinity College, B.15.14. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1793 MS: London: British Library, Add. 5470. 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem.
manid 1801 MS: London: British Library, Add. 11568. 1363 a quo - 1425. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1715 MS: London: British Library, Add. 16428. Mallorca[?]: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1640 MS: London: British Library, Add. 16430. 1401 - 1500. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1689 MS: London: British Library, Add. 16431. Mallorca:, 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
manid 1692 MS: London: British Library, Add. 16432. 1401 - 1500. Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500.
manid 1185 MS: London: British Library, Add. 18193. 1401 - 1500. Desconegut, Llibre d'hores, escrit 1401 - 1500.
manid 1061 MS: London: British Library, Egerton 1526. Marc, 1465-10-29. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1544 MS: London: British Library, Yates Thompson 31. 1491 - 1500. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1958 MS: Napoli: Nazionale, I-G-43. per a Andreu d'en Mir, 1411. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1630 MS: Oxford: Bodleiana, Ashmole 1483. 1501 - 1600. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1193 MS: Oxford: Bodleiana, Can. ital 147. 1301 - 1350. Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1182 MS: Oxford: Bodleiana, Canon. liturg. 251. 1351 - 1400. Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500.
manid 1214 MS: Oxford: Bodleiana, Span. c. 13. 1391 - 1400. Confraria dels clergues, Ordinacions, escrit 1240 - 1400.
manid 1635 MS: Oxford: Corpus Christi College, ms. 244. England:, 1455-03-07 d. - 1500. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2745 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 3. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1060 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 5. Antoni Satorra, 1471-08-08. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1533 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 6. Lluís Navarro, 1428-02-14. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1843 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 7. Catalunya:, 1461 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 1049 MS: Paris: Nationale-Richelieu, Espagnol 8. Francesc Vidal, 1461-10-12. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1462 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 9. 1460. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1877 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 10. Catalunya:, 1451 - 1500. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1768 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 11. 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Crònica universal (tr. Desconegut), traduït 1407 ad quem.
manid 1431 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 13. 1411 [?] - 1430 [?]. Gaucher de Dénain… Crònica universal (versió 2) (tr. Desconegut…), traduït 1431 ad quem.
manid 1899 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 44. Girona[?]:, 1301 - 1350. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1498 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 45. Nersus, 1456-03-27. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1457 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 48. 1401 - 1410. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 1777 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 54. 1463 a. Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
manid 1385 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 55. 1441 [?] - 1460 [?]. Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
manid 1960 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 56. 1491 - 1500. Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450.
manid 1244 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 57. Ciutat de Mallorca: Bartomeu Sorell, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, per a Ponç Des Lledó, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, 1438-12-29. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1085 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 62. 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1351 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 63. Barcelona[?]:, 1441 - 1460. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1350 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 98. Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1963 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 123. Aversa: Miquel Vila, 1518-10-07. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 1040 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 124. Barcelona:, 1481 - 1500. Jaume II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 1294 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 154. 1351 [?] - 1400 [?]. Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1542 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 205. Miquel C[…]?, 1400-03-18. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1380 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 206. Llorenç d' Eixarc, per a Ramon de Caldes, 1429-03-21. Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem.
manid 1736 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 210. 1401 - 1450. Aemilius Macer… Llibre de Macer (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1086 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 212. 1351 - 1400. Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304.
manid 1069 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 215. Catalunya:, 1471 - 1480. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1322 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 225. Barcelona:, 1491 - 1510. Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Privilegi de la gaia sciencia, promulgat 1403-03-17.
manid 1318 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 229. 1444-02-22 a quo - 1500. Col·lectiu, Cançoner bilingüe català-castellà de París (Q), compilat 1401 - 1500.
manid 1644 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 234. 1401 - 1450 [?]. Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290.
manid 1772 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 240. 1401 - 1500. Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.
manid 1954 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 244. Domingo Alfonso d' Aragó, 1501 - 1510. Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1450 [?].
manid 1783 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 246. Catalunya:, 1476 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1622 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 247. 1365 - 1400. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1435 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 255. Barcelona[?]:, 1401 - 1425 ca. Guillaume de Conches, Summa de filosofia (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 1959 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 289. Jaume Mas, 1501 - 1550. Jaume Mas, Notes sobre el Testament del Pseudo-Llull, escrit 1501 - 1525 ca.
manid 1271 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 291. 1476 - 1525. Gottfried von Franken, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (tr. Desconegut), traduït 1360 - 1385.
manid 1313 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 297. 1451 [?] - 1470 [?]. Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 1124 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305. 1461 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
manid 1448 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 328. 1441 - 1460. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1955 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 376. 1451 - 1500 [?]. Desconegut, Llibre dels salms, traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1871 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 411. 1476 - 1500. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 1434 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 473. 1426 [?] - 1460 [?]. Guillaume de Conches, Summa de filosofia (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 1374 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 474. 1401 - 1425. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1153 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 475. 1476 - 1500. Desconegut, Història de Jacob Xalabin, escrit 1389 - 1404.
manid 1659 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 478. 1301 - 1350. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 1140 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 486. Catalunya:, 1351 - 1400. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1160 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 487. 1401 - 1420. Desconegut, Si tot francess a bel lengatge, escrit 1350 - 1400.
manid 1093 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508. 1451 - 1500. Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo.
manid 1132 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 509. 1401 - 1450. Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400.
manid 1584 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 534. 1451 [?] - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
manid 1433 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541. Barcelona[?]: Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny, 1451-10-24. Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem.
manid 1863 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 542. 1438 a quo - 1500. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1774 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 543. Catalunya:, 1401 - 1425. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
manid 1956 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 544. València[?]:, 1476 - 1500. Desconegut… Speculum animae.
manid 1110 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 547. 1451 [?] - 1490 [?]. Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.
manid 1961 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 548. Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?], 1533 - 1535. Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12.
manid 1263 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2433. 1401 - 1450 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem.
manid 1260 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2434. 1330 d. - 1360 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1226 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 6652. 1301 - 1400. Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400.
manid 1004 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 10152. 1361 - 1400. Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300.
manid 1242 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 11228. 1376 - 1450. Desconegut, Receptes mèdiques, compilat 1401 - 1500.
manid 1143 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 317. 1351 - 1400. Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1250 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 1536. Sud de França: P. de Frano, 1465 a quo? - 1500. Desconegut, Receptes, escrit 1401 - 1500.
manid 1106 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 1788. Barcelona:, 1444. Desconegut, Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè (tr. Desconegut), traduït 1304 a quo.
manid 1117 MS: Salamanca: Universitaria, 2664. Barcelona[?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?], 1370 ca. Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?].
Source of Data for References bibid 1549 Amer (1873), Compendi historial de la Biblia que ab lo titol de Genesi de Scriptura trellada del provençal a la llengua catalana Mossen Guillem Serra en l'any MCCCC LI. Y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victorià Amer
bibid 1836 Auvray et al. (1921), Catalogue des manuscrits de la Collection Baluze
bibid 1811 Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania
bibid 1807 Black (1845), Descriptive, Analytical and Critical Catalogue of the Manuscripts Bequeathed unto the University of Oxford by Elias Ashmole, Esq., M.D., F.R.S., Windsor Herald. Also of Some Additional Mss. Contributed by Kingsley, Lhuyd, Borlase and Others
bibid 3221 Bofill (1901), Genealogia dels reys d’Aragó e de Nauarra e Comtes de Barchinona. Manuscrit del segle XV
bibid 1805 Bové (1915), “La vida coetània segons lo ms. del Museu Britànic. Assi deuall se saguex la vida e actes del Reuerend mestra Ramon Lull”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 1803 Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum (1836-1982)
bibid 1835 Delisle (1888), Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois
bibid 1822 Delisle (1891), Manuscrits latins et français ajoutés aux fonds des nouvelles acquisitions pendant les années 1875-1891. Inventaire alphabetique par L. D.
bibid 1816 Elizondo (1910), “La Leyenda de San Francisco según la versión catalana del Flos Sanctorum”, Revista de Estudios Franciscanos. Homenaje al Patriarca de los Menores en el séptimo centenario de la aprobación de la Regia Seráfica
bibid 1812 Foulché-Delbosc (1906), Cants dels cants. Text tret per en R. Foulché - Delbosch de la Biblia manuscrita del XV segle, existent en la Biblioteca Nacional de Paris (BNP esp. 2-3-4)
bibid 1832 Foulché-Delbosc (1906), Istoria de Jacob Xalabin
bibid 1837 Frank (1930), Le livre de la Passion. Poème narratif du XIVe siècle
bibid 1808 James (1909-12), A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Corpus Christi College, Cambridge
bibid 1824 Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie
bibid 1823 Llabrés i Quintana et al. (1889), Doctrina moral del mallorquí en Pax Autor del segle XV. Edició popular completa publicada per Gabriel Llabrés y Quintana
bibid 1819 Meyer (1879), “La vie latine de saint Honorat et Raimond Féraut”, Romania
bibid 1827 Meyer (1895), “Notice du Manuscrit fr. 17177 de la Bibliothèque Nationale”, Bulletin de la Société des Anciens Textes Français
bibid 1814 Meyer (1898), “La traduction provençale de la Légende dorée”, Romania
bibid 1828 Meyer (1906), “Versions en vers et en prose des Vies des Pères”, Histoire littéraire de la France
bibid 1817 Moldenhauer (1929), Die Legende von Barlaam und Josaphat auf der Iberischen Halbinsel. Untersuchungen und Texte
bibid 1826 Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona
bibid 1830 Morel-Fatio (1875), “Ressenya de Genese de scriptura, trelladat del provençal a la llengua catalana, per Mossen Guillem Serra, en l'any mccccli, y que per primera vegada ha fet estampar en Miquel Victoria Amer, Barcelona, A. Verdaguer, 1873, xvi + 304 pp.”, Romania
bibid 1818 Morel-Fatio (1876), “Fragment d'un conte catalan traduit du français”, Romania
bibid 1820 Morel-Fatio (1877), “Le Roman de Blaquerna. Notice d'un manuscrit du XIVe siècle”, Romania
bibid 1809 Mortara (1864), Catalogo dei manoscritti italiani che sotto la denominazione di Codici Canoniciani Italici si conservano nella Biblioteca bodleiana a Oxford
bibid 1185 Nicolau d'Olwer (1928), “Manoscritti catalani dei Trionfi del Petrarca”, Studi Medievali
bibid 1810 Ochoa (1844), Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (Del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina)
bibid 1833 Omont (1900), Nouvelles acquisitions du département des manuscrits pendant les années 1898-1899. Inventaire sommaire
bibid 1825 Rigault (1612), Ierakosophion. Rei accipitrariae scriptores nunc primum editi. Accessit Kynosophion. Liber de cura canum ex Biblioth. Regia Medicea
bibid 1200 Singer (1928), “The alchemical Testament attributed to Raymond Lull”, Archivo di Storia della Scienza (Archeion)
bibid 1831 Suchier (1883), Denkmäler Provenzalischer Literatur und Sprache. Mit einer Untersuchung von Paul Rohde: ueber die Quellen der romanischen Weltchronik
bibid 1834 Suchier (1900), “Quelques passages du Fragment de La Haye”, Romania
bibid 1839 Valls i Taberner (1910), “Versos catalans inèdits”, Estudis Universitaris Catalans
bibid 1813 Valls i Taberner (1912), “Manuscrit literari del monestir de St. Pere”, Estudis Universitaris Catalans
Record Status Created 1991-05-04
Updated 2015-09-14