Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1802
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 267 | Antic CCLXX
Title of volume LO ORIGINAL | DE PROPIA MÀ | DE PERTUSA ( al teixell, en lletres daurades)
Copied València: Francesc de Pertusa, 1440-12-06 (nota de Fra Del Bosch)
1440-12-06 a quo - 1497 ad quem (nota foli preliminar)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1 + i-[clxxxxi] + I
ff.: II + 1-192 + I (fol. moderna)
Collation 1-1512 166/5
Page Layout 60 línies (f. xv)
Size pàgina 216 × 145 mm (f. xv)
caixa 149 × 93 mm
Hand semigòtica una única mà menuda, amb moltes abreviatures
Watermark altres difícils de distingir pel plegat i el tipus de lletra, molt menuda i atapeïda
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast (marcades amb lletres de guia per al caplletrador); la primera inicial és embotida en blau i vermell i té una delicada decoració interior i exterior en vermell i als costats el blau. El copista va deixar anotat el text per al rubricador al marge inferior, després tallat pel relligador, com es pot veure al f. clxvijv
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Titre courrant en vermell
Other features Justificació: a punta de carbó als folis de papers i sembla que a punta seca als de pergamí
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen restes de perforacions
Reclams: horitzontals centrada
Signatures: alfanumèriques visibles a l'angle inferior extern
Condition en bon estat; foliació antiga, en xifres romanes, que comença al primer foli del text i manca als folis finals; n'hi ha una altra de moderna, a llapis, que comença al primer foli antic. Són en blanc les guardes (llevat dels comentariss escrits posteriorment) i els folis del final ff. 189v-192v
Binding del s. XIX, pergamí sobre cartó dur; llom amb daurats, teixell negre, talls tintats de vermell i guardes de paper d'aigües
Associated persons Anotacions de al verso del f. 1 (fol. moderna) hi ha una anotació que certifica que el manuscrit és autògraf, escrita per Jaume del Bosc (Fra), Comanador d'Onda (“frare Jaume del bosch, frare Cavaller de la reverent religio de montesa, commendador de Onda, que lo present libre es scrit de la ma del magnifich en Francesch de Pertusa donzell avi meu, ço es pare de ma mare lo qual yo li viu escriure e aixi indubitablement se pot donar fe” [Valencia, 10-IX-1497])
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2150 MS: València: Catedral, Ms. 243. 1440 a quo. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Bayerri i Bartomeu (1962), Los códices medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo 320
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 175
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 64-6 , n. XII
Note al tercer foli de guardes, primer de la foliació moderna, hi ha una anotació del s. XIX sobre l'autor i l'obra; duu anotacions marginals, que semblen afegitons de text oblidat, no notes de lectura
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1240
Location in volume ff. i-clxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1834
Francesc de Pertusa. Memorial de la fe cristiana
Language català
Date escrit 1440-12-06 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] prologus
tit.: proemj en lo qual se conte breument ço de que tracta lo present memorjal
prol.: P10Er ço comtem que les raons escampades per diuerses libres … [ iv] … com aital entendre no deroga la fe ne la euacua ne la djminuex ne per contra lo merjt de aquella
rubr.: aci fenex lo prolech primer del present memorial e comenca lo primer capitol de fide & sciencia que posa de encie[?] Decriure
text: [ ii] U2enjnt donchs ala materia deu esser notat quel entenjment ha dos actes … [ clxxxiij] … be pora la uolentat elegir o voler la anima con del seu essser & hoc. Suficiat d[…] surccore [?]. Explicit deo gracias
colofó: fon acabat lo present memorjal agloria e onor de nostre senyor deu jhesu christ per mj francesch de pertusa en la çiutat de ualencia en lo dia de sent njcolau en ora de matines quis contaua a sis de deembre del any dela natiuitat de nostre senyor deu ihesu christ Mil cccc & quaranta … Qui potest capere capiat qui autem capere non poterit oret et laboret vt dict agustinus in quodam sermone
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9302
Location in volume ff. clxxxiijv-clxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1834
Francesc de Pertusa. Memorial de la fe cristiana (addicions)
Language català
Date escrit 1440-12-06 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiijv] secuntur addiciones .i.a addicio
text: P4er ço com in de eternitate dei co xo yo he parlat dela canco [?] de mon … [ clxxxviij] … e de aco he parlat largament desus in materia de trinjtate co xxxvio jn fine
Note les dues paraules finals en tinta més clara
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24