Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1801
Authors Desconegut [?]
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén [?]
Titles Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena
Història de sant Llàtzer
Actes de Llàtzer
Incipit & Explicits text: Sant Llatzer fou de linatge reyal … e fou sebollit en la ciutat de Masella
Date / Place escrit 1350 ca - 1493 ad quem (Izquierdo)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
part de l' texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Izquierdo (1997), “Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretació d'alguns textos atribuïts al fals sant Pere Pasqual”, Llengua & Literatura 349
Editat a: Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:1-21
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 2 , n. 2
Note hi havia un manuscrit d'aquesta obra a la biblioteca de la Reina Maria, titulat Mascaró, que començava: “O christiano christiana” i acabava “del seu sant nom jn secula seculorum”, el volum es tancava amb la Història de sant Llatzer, inc. “Sent Latzer fo de linatge”, expl. “honrat loat e amat per jnfinita secula seculorum amen”. Izquierdo identifica aquesta obra amb un llibre present a l'inventari de 1354 d'un beginatge de València
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 1185
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 77 (BITECA manid 1198)
Copied 1431 - 1460 (filigranes)
Location in witness ff. 27-43v
Title(s) Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 27] Aci comença la vida de sant latzer lo qual resusçita Jhesu xrist a prechs de las suas sors Sancta Maria magdalena e santa Marta
text: [S]3Ant Lazer fon de linatge reyal de part de son pare ac nom encarj e la sua mare hauja nom Vsta e fon molt ben heretat en la ciutat de Jherusalem … [ 43v] … per tota la ciutat li fon feta molt grant honor e fon sebollit en la ciutat de Massella ab gran solempnitat deo gracias
Associated MSS/editions manid 1791 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 6-III-26. Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
ID no. of Witness 2 cnum 3024
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (segona part) (BITECA manid 2058)
Copied 1431 - 1500
Location in witness ff. 159rb-163rb ff. xlviiiirb-liiirb
Title(s) Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 159rb] [s]3ent lazer ffon del lignage Reyal de part de son pare lo qual pare ague nom ffinus e ssa mare auja nom entarja de iherusalem car la major part dela Ciutat era sua … [ 163rb] … e per tota la Siutat si fon ffeta molt gran honor E ffon ssebollit en la Ciutat de Marssella
ID no. of Witness 3 cnum 2943
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 559 (BITECA manid 1301)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25
Location in witness ff. 8-23v
Title(s) Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 8] Comença la ystoria de sant Latzer com visque ne com fo reconciliat ne apres la mort com fou resuscitat ne com visque e com mori bisba dela Çiutat de massella e hon mori e hon jau lo seu cors
text: S4Ent Latzer fou de linatge Reyal de part de son para … [ 23v] … e fou soterrat En la Ciutat de macella
colofó: Deo gracias Amen Amen
ID no. of Witness 4 cnum 3055
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 49-55v
Title(s) Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 49v] En nom de Deu e de la gloriosa Sancta verge Maria Comença la Istoria de sanct Latzer com visque, ne com fon reconciliat, e apres la mort com visque apres que fon ressucitat … e hon es lo seu Cors
text: San Latzer fon de Linatge Reyal de part de son Pare lo qual ague nom … [ 55v] … e per lo Rey eper tota la Ciutad [sic] si li fon feta molta gran honor, e fon sebollit en la Ciutat de Marcella [sic]
ID no. of Witness 5 cnum 1916
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-III-26 (BITECA manid 1791)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,
Location in witness ff. g [vi] - i iiijv pp. 89-118
Title(s) Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
actes de latzer
Incipit & Explicits rubr.: [ g [vi]] Lo seguent libre es dels actes de latzer en maior partida : e de sancta maria magdalena : e de sancta martha tots germans nats dela ciutat de hierusalem
text: Sanct latzer era de linatge reyal de part de son pare: lo qual pare hauia nom entauri : e la sua mare hauia nom nausta … [ i iiiiv] … e fonch li feta per lo rey e per tota la ciutat grandissima honor e fonch soterrat enla ciutat de masella
ID no. of Witness 6 cnum 2714
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 25 (BITECA manid 1962)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18
Location in witness ff. 29-75v ff. k i-p viiv ff. 69-115v
Title(s) Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Actes de Latzer, f. 29
Incipit & Explicits rubr.: [ 29] Lo seguent libre es dels actes de Latzer en maior partida E de santa maria Magdalena. E de santa Martha tots germans nats dela ciutat de Hierusalem
text: S10Ant Latzer era de linatge reyal de part de son pare … [ 75v] … en manera que lo senyor Jesu christ sia loat honrat e amat. Amen
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu E dela sua sacratissima mare verge Maria es stampat lo present libre per Johan luschner alamany en la insigne ciutat de barçelona. A. xviij. del mes de Març. Any Mil.d. e .ij.
Note aquesta història inclou els relats de la corona d'espines i les contemplacions de l'Agnus dei
ID no. of Witness 7 cnum 1913
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Inv. 15668 (BITECA manid 2059)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1510 ca. (Haebler)
Location in witness ff. 71-72 + vi + 42v
Title(s) Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 71] Assi comensa lo libre hon se recompten los actes de latzer en major partida. e de santa Maria magdalena: e de santa Marta tots germans nats dela ciutat de hjerusalem
text: S6Anct latzer era de linatge Real de part de son pare: lo qual hauia nom entauri … [ 42] … e vet açi sumariament tot lo que ses esdeuengut e ha passat en la mia audiencia de Jesus de natzareth
colofó: [ 42v] Feneix la passio de Jesu christ segons que recita lo mestre Gamaliel
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28