Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1801
Name Antoni de Vallmanya, notari
Sex H
Milestones Floruit 1454 - 1486 [?]
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation notari
poeta
fe catòlica romana
Author of texid 2245 Antoni de Vallmanya, Als desigants a·conseguir lo premi, escrit 1458-05-28
texid 1964 Antoni de Vallmanya, Anciós tot de l'amagat engan, escrit 1450 - 1500
texid 3534 Antoni de Vallmanya, Aquella gran força tan fort que us defensa, escrit 1450 - 1500
texid 3513 Antoni de Vallmanya, En Ffogassot, pus sou enamorat, escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
texid 3516 Antoni de Vallmanya, Ingrat voler me fa d'amor complànyer, escrit 1457-04-24
texid 3519 Antoni de Vallmanya, Junt és lo temps fer ma dolor crida, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3535 Antoni de Vallmanya, L'enteniment, mirant la prescièntia, escrit 1450 - 1500
texid 3515 Antoni de Vallmanya, L'ignorat hom porta·b sí un greu dan, escrit 1457-04-24
texid 3520 Antoni de Vallmanya, Los d'amar fals mereixen portar mal, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3521 Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3522 Antoni de Vallmanya, No·m plau lo tall que teniu, ne manera, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3523 Antoni de Vallmanya, Només que vós virtut havets estrema, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3517 Antoni de Vallmanya, Novellament he sentida l'empresa, escrit 1459-06-25
texid 3524 Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3526 Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3527 Antoni de Vallmanya, Qual mils de mi, en tal ira cayguda, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3528 Antoni de Vallmanya, Qual un de tants dir porà qu'ell no senta, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3529 Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3530 Antoni de Vallmanya, Sentir no pot, un'amor tan encesa, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3531 Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3319 Antoni de Vallmanya, Sou vós sens par, Verge, dona polida, escrit 1474 ca.
texid 3532 Antoni de Vallmanya, Tots los delits d'amor veig luny de mi, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3533 Antoni de Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3525 Antoni de Vallmanya, ¨Qual és aquell envejós qu'à bastat, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
Printer or scribe of manid 1322 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 225. Barcelona:, 1491 - 1510. Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi de la gaia sciencia, promulgat 1403-03-17.
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q85844072
Tractat a Beltran i Pepió (2003), “Copisti e canzonieri: i canzonieri di corte”, Cultura Neolatina 132-33
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 23:409 , n. sv
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q85844072 vist 2023-07-05
Record Status Created 1991-06-19
Updated 2023-07-05