Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1801
City and Library London The British Library
Collection: Call number Add. 11568 | Antic Plut.cxliv.f. | Antic F.11 (etiqueta al peu del llom) | Antic 143 (etiqueta al capdemunt del llom)
Title of volume ORDENANZAS | NAVALES | 1354 || MUS BRIT | JURE | EMPTIONIS | 11,568 | PLUT. | CXLIVI. F ( gravat al llom en els diferents entrenervi amb lletres daurades)
Ordenanzas Navales | del | Rey Dn. Pedro IV de Aragon | en 1354 ( a tinta al f. 1 modern)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 49 (= I + iii + LXVII-CVIIJ + ii + I) (foliació antiga)
ff.: 49 (= I + ii + 1-43 + ii + I) (foliació moderna)
Collation 112 26 34 416 54
Page Layout 1 columnes (a la major part del volum)
2 columnes (ff. 20v-37r on es copia una llista d'elements que ha de dur la nau on es situa al marge dret la quantitat de cadascun)
30 línies (f. 5) (amb líns. en blanc entre paràgrafs que hem comptat)
22 línies (f. 23) (amb una lín. en blanc entre les entrades, que hem comptat)
24 línies (f. 39)
27 línies (f. 41) (amb dues líns. en blanc entre els dos paràgrafs que hem comptat)
34 línies (f. 43) (amb dues líns. en blanc entre els dos paràgrafs que hem comptat)
Size relligadura 305 × 225 x 20 mm (pla anterior)
pàgina 296 × 210 mm (a tot el volum)
caixa 187 × 144 mm (f. 5 mod.)
caixa 45 + 187 + 64 × 28 + 144 + 38 mm (f. 5 mod.)
caixa 54 + 182 + 60 × 44 + 111 + 55 mm (f. 23 mod.)
caixa 54 + 170 + 72 × 29 + 130 + 51 mm (f. 39 mod.)
caixa 37 + 197 + 62 × 36 + 124 + 50 mm (f. 41 mod.)
caixa 24 + 208 + 64 × 47 + 107 + 56 mm (f. 43 mod.)
Hand semigòtica amb trets de la bastarda (2-37, 39-42r)
semigòtica amb trets de la bastarda, una segona mà (38r-v)
semigòtica amb trets de la bastarda, una tercera mà (42v-43v)
Watermark lletra “M” amb antena i creu (al cos del volum) (semblant a la de Briquet 8347, Palermo: 1397)
paraula MAVRO ABAD PASTRANA (als folis de guarda finals contemporanis a la relligadura)
escut de grans dimensions (foli de guarda anterior contemporanis a la relligadura)
Pictorial elements Rúbriques en la mateixa tinta que el text (a tot el volum)
Caplletres: la lletra inicial dels capítols és més gran que la resta (a tot el volum)
Other features Justificació: pautat tabeliònic en tres plecs verticals
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com escrita per a les mesures
Signatures: no es veuen
Perforacions: no es veuen
Reclams: volum sense reclams
Condition Volum incomplet, formava part d’un manuscrit més extens. En bon estat de conservació, folis una mica tacats especialment pels marges, per l’ús i la humitat. Conserva una foliació antiga a tinta a l’angle superior extern, sense errades i que permet saber que aquests plecs formaven part d'un volum més gran. Una segona foliació, moderna en xifres aràbigues a llapis, de la biblioteca, tampoc té errades, però comença un foli abans que l'antiga
Binding Moderna, en pell marró jaspiada, [cejas] amb sanefa de punts. Llom sense nervis marcats, entrenervis assenyalats per dobles filets daurats; al superior i als dos inferiors hi ha figures en forma de sols amb vuit raigs, i als altres entrenervis damunt de peces de pell verda, està gravat el títol (llevat del darrer, on està gravat l’any, que no és del mateix material. Sembla que els marges superior i inferior es van tintar de verd
History of volume Adquirit 1839-04-13
Previous owners (oldest first) Diego Zaragoza (D.), llibreter (Etiqueta enganxada a l'interior de la coberta anterior, impresa sober un paper petit: “Esta y otras varias obras de todas clases se hallarán en Cádiz en la librería de Don Diego Zaragoza, plazuela de San Agustín”)
London: Rodd London 1839 (nota d'adquisició per la biblioteca al f. i anterior: “Purchased of Rodd|13 April 1839”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1102 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/6660. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
Compari's amb manid 1800 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Q.III.22. 1385 a quo - 1450 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03., ff. 1-51
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 59-60
Catalogat a: Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 2:83
Catalogat a: Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum (1836-1982) 1836-1840:5
Note La col·lació que oferim és hipotètica. La forma del cosit (gairebé tots els cosits que es veuen són de fil modern i no sempre es troben el centre dels plecs, sinó més aviat al seu exterior o fixant un foli) i la manca de reclams dificulten reconèixer l’estructura dels plecs. Hem revisat totes les filigranes i tot i que l’estructura que proposem correspon a la correspondència de la posició de les marques d’aigua, els cosits que es veuen del relligador no coincideixen pas, car separen els folis de 12 en 12 (cosit de fil fosc visible al marge inf.).

A l’actual f. 1 de paper posterior al del volum, amb lletra tardana que podria ser del XVI o del XVII, hi ha una anotació sobre l’obra i la seva procedència “sacadas del Archivo del Maestre Racional de Cataluña de un Libro intitulado Llibre vert vell. Letra B Armario 75”.

Al verso del primer foli de guardes modernes hi ha una sèrie d’anotacions a llapis que enumerem des de la part superior a la inferior: “1.10-”; 11.568 (signatura actual); 143 F; 209 F (ratllat); 147. F. (ratllat); 144. f. (ratllat).

Conté: disposicions dels anys 1359-1363, unes sobre salaris i també la Forma de la obligacio quel Veguer de Barchinona e altres officials ordinaris de la dita ciutat fan en l'entrament de lur offici.

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1235
Location in volume ff. 2-12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (Ordinacions de 1354)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Seguex se translat del libre lo qual deu estar en poder del scriua | dela taula deles armades Reyals de Cathalunya e en lo qual | es scrita tota la ordinacio deles armades dels Estols e de Galeas | particulars çoes del dia ques posa lestendart tro al dia que la armada | ha son compliment E aximatex tot ço quis pertany a forniment de | cascuna galea e encara la ordinacio e manera quis deu tenir en | les batalles de Mar.
tit.: Rubriques daquest libre
índex: Los iiij euangelis de deu. lxviiijo … [ 3v] … Botam e barrils | Macares | fferrera
rubr.: [ 4v] Aco [sic] son los laus quis acostumen de dir com lo senyor Rey posa son | estendart per fer armada de mar los quals laus ab gran solemnjtat | diu vn dels mariners qui haia bona veu al peu dela perxa hon | esta lestendart e diu aquell del senyor Rey dos vegades e aquell | Capita o almjrall vna uegada [inc. acc.] Jn nomine patris et filij et spiritus santi Amen
intr.: P2er molts anys la vida ela gran honor del molt Alt poderos princep e sen|yor lo senyor en Johan per la gracia de deu Rey Darago (…) e de Cerdanya que deus salu e mantenya … La victoria e la gran honoror [sic] del molt Noble en Bernat de cabrera Capita | general del molt alt e molt poderos princep e senyor lo senyor Rey da|rago que deus salu e mantenya
datatio: In Ciuitate Barchinone die Quinta Januarij Anno a nativitate Millesimo ccco | Qujnquagesimo Quarto [expl.] obseruarj Capitula et ordenaciones que secuntur
rubr.: [ 5] Aco [sic] son ordinacions fetes per lo molt Noble en Bernat de cabrera com vench | de Serdenya Capita general dela armada del senyor Rey com hac vençuts | los genouesos sobre lo fet dela mar E Primerament en quina manera deu star | Capita com fa batalla en mar
tit.: I. Ordinacio com deu estar lo Capita | ala batalla
text: Com ara se acostum tro aci lo qual costum no creu que antiguament se faes | quel Capita ab tota sa companya esta com batalla es de peus entorn del esten|dart lo qual estendart es posat al terç dela galea … [ 12v] … que les penes desus dites | en algun feyt se deien agreujaro axi mateix moderar o encara | jaqujr que haien poder de fer ho
Associated Texts al f. 4 mod., en llatí, es troba l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100
texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67
texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca.
texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem
Note Al f. 4r unes rúbriques en llatí repartides en dues columnes i amb un espai a sota. Al f. 1 mod. portada amb títol i explicació de mà posterior a tinta: “Ordenanzas Navales | del | Rey Dn Pedro IV de Aragon | en 1354. | Sacadas del Archivo del Maestre Racional de Cataluña de un Libro intitulado Llibre Vert Vell. Letra B. Armario 75 (a sota, tatxat fol. LXVII. Armario 75). | Y al fol. LXVII Empieza asi Translat del Libre, lo qual deu estar en poderdel Scrivá de la taula de les Armades Reyals de Catalunya, é en lo qual es scrita tota la ordinacio de les Armades, dels Estols, e de galees particulars, ço es del dia ques posa l'estandart tro al dia que l'Armada ha son compliment: é axi mateix tot ço ques pertany à forniment de cascuna galea: é encara lo Ordinacio é manera ques deu tenir en les batalles de mar.”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10848
Location in volume ff. 12v-15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1359, ordenació dels escrivans de les taules reials d'acordar)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12v] Ordenacio dels scriuans | deles taules Reals de acordar
intr.: Capitols quel senyor Rey mana e vol que sien obseruats per los scriuans | deles taules Reals de acordar deça e della mar
datatio: fets e ordenats [f. 13] en barchinona a x dies de maig en lany de nostre senyor Mil Trecents | Cinquanta e nou
rubr.: [ 13] Quels scriuans deles taules façen | ij libres de lur administracio
text: Los scriuans de les taules deles armades sien tengut de fer dos libres de | cascuna armada sia pocha o gran en la vn dels quals libres sien scrites | les reebudes e los noms de almjrayll Capita visalmjraylls … [ 15v] … vltra los salaris acostumats | que reeben dela cort per carrech de lurs treballs. Empero es acostumat | quels juglars no paguen lo dit visa proprio.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10849
Location in volume ff. 15v-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (salaris)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15v] Quel cot del senyor Rey | sia obseruat
acc.: Jtem pertal quels acordadors e escriuans deles taules puxen mjls segujr | les ordinacions e cot del senyor Rey sien aci posats escrits los sa|laris del amjrall o capita e daltres persones necessaries ales | sues armades amj mesos e so que son tenguts de portar e metre | en galea visa proprio
rubr.: Almirall o capita
text: [ 16] Almjrall o capita ha de salari cascun dia del dia quela taula sera posada | e durant lacordament dela armada … [ 18] … Jtem quels patrons e comjts deles dites galees e altres vexells haien | hauer e pendre treslats dels capitols damunt dits so es cascu de aquells | qui faran per ells per tal que ignorancia no pusque allegar deles coses | pertanyents a ells visa proprio.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10850
Location in volume ff. 18v-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (missions de les taules d'acordar)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18v] Aquestes son les messions deles taules dacordar les quals los [quals tatxat] | dits scriuans deuen fer e pagar e les quals los deuen esser preses en compte | sens altres manaments Empero que reeben apoches daço qui pujara | de .xx. solidos en sus visa proprio
text: Primerament los dits scriuans dela moneda dela taula deuen fer | endreçar e adobar … [ 19] … sien fetes translats e | trameses closes e sagellats a barchinona a valencia a Mallorques | a Serdanya a Cosliure per tal que ignorancia daqui auant no pusque | allegar sobre les dites coses visa proprio.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10851
Location in volume ff. 19v-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (Què ha de dur una galera)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] Ordinacio del senyor Rey daço que cascuna galea grossa bastar|da e sotil armada atres tires deu hauer per son fomment [sic] apparellada | de nauegar a .iiij. meses … deu hauer per son fomment apparellada de nauegar a .iiij. meses
rubr.: Galea grossa
text: Primerament lo buch dela galera enbanchat e ab sos | perescudalls … [ 37] … Item tenda aops del almjrall de [interliniat] capita .i.a
Note Segueix una anotació d'una altra mà. Al f. 37v es justifica que la pàgina es tatxi: “Aquestas dues cartes romanen cançellades per tal | com ço qui es contengut auant en .ciiij. cv. cvj. e cvij. | Cartes se deuja continuar sens tot mjra ab ço qui es | precedent car tot es exit d. j. libre sino que es estada | errada o jnaduertencia del transladant per que no si | deu res continuar car serja treball e confusio dels | legidors”.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10852
Location in volume f. 38r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (sous a les armades reials)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] Los salaris quis acustumen de donar dela | Guerra de Castella ença com dabans eren altres | segons atras appar son aquests dauall scrits
text: Primo Comit deu hauer de .iiij. meses L lliures … [ 38v] … Jtem Remers simples han hauer iiij. florins | lo mes.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10853
Location in volume ff. 39-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1359-1371 sobre els homes d'armes que ha de dur cada galera i els seus sous)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS intr.: [ 39] Aquesta ordinacio fo feta per lo senyor Rey estant personalment dins | la taula dacordar de barchinona a xvj dies de maig en lany dela nativitat | de nostre senyor .M. ccc. lix Com lo Rey de Castella vench en | la plaja de barchinona e tench asetjada yuiça … [ 39v] … que daço haien a conexer | los oficials dels lochs e no los capitans
pream.: A xxviij dies de maig lany Mil .ccc.lix. fo ordenat per lo senyor | Rey a relacio de mossen bernat de cabrera conseller presents lo compte | de ossona el vescompte de cardona capitans … [ 40] … haia lo dret daquell qui solia cridar los acordats ala pa|gua
intitulatio: En pere per la gracia de deu Rey darago … e de cerdanya
salut.: Als nobles e amats e feels nostres Almjrall e capi|tans generals e visalmjralls e escriuans e acordadors deles taules | Reyals dacordar … salut e dileccio
acc.: Sapiats que nos per profit deles nostres armades hauem | fets e ordenats los capitols seguents
dispositio: Primerament volem e | ordenam que com la pagua deles nostres armades sien grans o poques … [ 40v] … Manants a vosaltres dits escriuans | deles taules Reyals quels dits capitols registrets en lo libre | deles ordinacions deles taules Reyals e daquells certifiquets tots | los dits oficials per tal quels dits capitols sien obseruats
datatio: datum | en barchinona a viij dies de noembre en lany dela nativitat de nostre | senyor Mil. Trecens. Lxi visa Ro-.
Note Recull i continua una disposició real de 1359
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10854
Location in volume f. 41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1361, penes per a aquells qui prenien senyal a la taula)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS text: [ 41] A x dies de febrer del any Mil ccc lxi mossen bernat de cabrera pre|sents mossen gilabert de centelles e en Jacme desfar jnterrogat | e demanat qujna pena deujen hauer aquells qui prenien senyal | ala taula e no son venguts prendre pagua ne hanats en lo | viatge e dix que viares li era que retessen lo senyal ala do|bla per tal que hagen alguera pena.
Note S'ha transcrit tot el breu text.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10855
Location in volume f. 41r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1363, pagaments)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS salut.: [ 41] De part dels deputats del general de Catalunya e de malorques | ordenats en la Cort de monço al honrat en fferer de | magerola scriua dela armada deles vj galees que fem armar | de present en barchinona per raho dela guerra de Castella Salut | e honor
dispositio: Dehim nos eus manam que dels diners dela dita [interliniat] armada | [dita ratllat] paguets los patrons deles dites galees per tres | mesos … [ 41v] … Per co [sic] volem que als dits .ij. trompe|tes paguets lo dit vestit segons ordinacio dela taula |
datatio: Datum en barchinona a xx dies dabril en lany dela nativitat de nostre | senyor .M.ccc.lxiij visa R.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10856
Location in volume f. 41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (capítol dels nauxers)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS text: [ 41v] En lo capitols dels noxers diu axi Es cert empero que | ales galees del senyor Rey o de son primogenjt e del almj|rall … e es los dat salari ultra lo cot del | senyor Rey a arbitre del almjrall o capita.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10857
Location in volume ff. 41v-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4897
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees
Language català
Date promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41v] Ordinacio del bescuyt quela cort del senyor Rey | dona ala xurma deles galees deles sues | armades
dispositio: [ 42] Primerament es ordenat que per la cort sien dades acascuna | persona que vaie en les galees deles armades del senyor | Rey … Jtem pan o bescuyt blanch aops del capita visalmjralls et | patrons.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10858
Location in volume ff. 42v-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11314
Desconegut. Forma de l’obligació del veguer de Barcelona i d’altres oficials de la ciutat quan comencen el seu ofici.
Language català
Date promulgat 1372
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42v] La forma dela obligacio quel veguer de barchinona | e altres officials ordinarjs dela dita Ciutat | fan en lentrament de lur officials ordinarjs dela dita Ciutat | fan en lentrament de lur offici laqual hic es | posada a fi quel Racional sapia a que son obligats | ells e lurs fermançes sobre la reddicio de lurs | comptes segons ho mostren les clausules seguents | contengudes en la dita obligacio … a que son obligats ells e lurs fermançes sobre la reddicio de lurs comptes segons ho mostren les clausules seguents contengudes en la dita obligacio
tit.: Permittit et jurat
text: Et quia jn fine sui regimjnjs tenebit tabulam secundum constituciones | Cathaloniae generales predictas … [ 43v] … comendatum juxta vsaticos Barchinone et Constituciones Cathalonje.
Note Només és en català la rúbrica. Tot el text és en llatí.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-09-09