Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1799
Authors Joan Pasqual
Titles Llibre de beatitud
Suma de l'altre vida
Date / Place escrit 1436 ca.
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 1800 Joan Pasqual, Tractat de les penes particulars d'infern, escrit 1400 - 1450
References (most recent first) Tractat en: Gascón Uris (1995), “Materiales de bestiario en el Libre de beatitut (1436) de Johan Paschal”, Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 27 septiembre - 1 octubre 1993)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:383
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:486
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1183
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 467 (BITECA manid 1780)
Copied 1436 [?]
Location in witness ff. 1ra-336va
Title(s) Joan Pasqual, Llibre de beatitud, escrit 1436 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Prologus en lo libre de beatitut ffet per frare johan paschal mestre en theologia del orde dels frares menors
prol.: C3om alguns en aquesta vide present stans deffallens de raho e per jnstinch diabolical … [ 2rb] … de aquells quj son a la beatitut predestjnats
tit.: Capitols dela prima part del libre de beatitut
índex: P3rjmo que beatitut es en cartes .j. … [ 5va] … Decimo si del libre de vida quj es prescientia diujna pot esser algun delit en cartes .cccxxx.
tit.: [ 6ra] Assi comensa lo libre de beatitut ffet per lo reuerent ffrare johan Paschal Mestre en theologia del orde dels frares menors … La prima part del ljbre de beatitut. Primo que beatitut es .co. io
text: L6A beatitut he vida eternal que ha auer lanima certa e manifesta es segons appar Per scriptura. Per natura. Per rahons. Per scriptura … [ 336va] … la qual do a uos aquell anyell jnmaculat en la sancta creu per nos al pare seu jnmalat [sic] qui ab ell viu e regna en vnitat del sperit sant jn secula seculorum Amen
colofó: Christus sui gratia parcat michi scelera. Dei mater aduocatrix sit mei auxiliatrix
ID no. of Witness 2 cnum 2596
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, 59 (BITECA manid 2328)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 1ra-230rb
Title(s) Joan Pasqual, Llibre de beatitud, escrit 1436 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Tractat de beatitut per mestre Johan Pascall del orde dels frares menors … de la prouincie de arago
prol.: [ 1rb] C6Om alguns en aquesta vide present … [ 2ra] … qui son a la beatitut predestinats
índex: [ 2ra] L2a primera part … [ 4rb] … pot algun esser delit
rubr.: [ 4rb] P6rimo bidentum (…) Que beatitut es … [ 230rb] … qui ab el uiu e regna en unitat del sperit sant in secula seculorum amen
References Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03