Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1798
Authors Joan de Parma
Titles Practicella
Petita pràctica segons Johannis ben Mesue
Date / Place traduït 1301 - 1400
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts es un comentari de texid 5252 Pseudo-Mesué, Practica de egritudinis particularibus
References (most recent first) Editat a: Ferre (2002), Práctica de Johannes de Parma: un tratado farmacológico en sus versiones hebreas y catalana 65-76
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 117
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1182
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 508 (BITECA manid 1093)
Copied 1451 - 1500 (J. Riera)
Barcelona [?] (Cifuentes): 1441 [?] - 1460 [?] (Cifuentes)
Location in witness ff. 57ra-61rb
Title(s) Joan de Parma, Petita pràctica segons Johannis ben Mesue (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 57ra] Comença la patita pratica proffitosa e bona segons diu johan eben sue e principalment abreugada per mestre iohan de parma
prol.: Per pregaries dels meus mjllors amjchs … E de totes aquestes coses com pus breument pore segons los actors dela madecina han posat comansare alesmedecines digestiues
tit.: Deles digestiues
text: Les medecines digestiues de colera simples son aquestes ço es asaber Viole / Rose … [ 61rb] … los ronyons e la vexiga. DEO GRACIAS. AMEN
References Marnierre (1998), Inspecció personal
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-06