Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1795
Authors Palladius Rutilius
Titles Opus agriculturae (Cifuentes)
Llibre d'agricultura (Cifuentes)
De re rustica
Pal·ladi arromançat
Date / Place traduït 1380 - 1385-07 (Anna J. Giner Sánchez)
traduït 1385 - 1386 (Nadal)
traduït Barcelona 1380-11 - 1385-07 (Cifuentes)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Ferrer Saiol, Ciutadà Barcelona
References (most recent first) Editat a: Sebastian et al. (2022), Pal·ladi: Tractat d'agricultura. Traducció catalana medieval de Ferrer Saiol 39-245
Ed. parcial en: Sebastian Torres (2014), “Ferrer Saiol, traductor de Pal·ladi”, 299-495
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2013-14), “Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments”, Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles 34-9
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 93.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 93.1.2
Tractat en: Capuano (2009), “Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…”, Biblioteca Digital de Sciència.cat
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 290-1
Editat a: Palladius Rutilius Taurus Aemilianus et al. (1990), Obra de agricultura, traducida y comentada en 1385 por Ferrer Sayol
Tractat en: Giner Sánchez (1989), Notes sobre la traducció catalana del Tractat d'agricultura de Pal·ladi feta per Ferrer Sayol
Tractat en: Nadal (1989), “Dir lo latí en so de romanç”, Caplletra 175
Tractat en: Hauf i Valls (1989), “Dues versions iberoromàniques de l'Opus agriculturae de Pal·ladi. Petita mostra lexicogràfica”, La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon
Editat a: Palladius et al. (1987), The Text and Concordance of Biblioteca Nacional MS 10211. Libro de Palladio
Tractat en: Tramoyeres Blasco (1911), “El tratado de agricultura de Paladio: una traducción catalana del siglo XIV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Subject AGRICULTURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1178
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6437 (BITECA manid 1029)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 1-93v
Title(s) Palladius Rutilius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07
de Palladi Rutuli De Agricultura
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [Pro]hemi de Palladi Rutili de agricultura
proem.: P6ALLADI RVTVLI e auri emilian fon noble hom dela Ciutat de Roma per la gran affeccio que hauia a la cosa publica … e aço per caritat de deu e dileccio de la cosa publica. Fon acabat de aromançar enlo mes de Juliol Anno anativitate domini Millo [f. 2v] ccco Lxxxx E fon començat en nohembre Del Any Mil ccc Lxxx
tit.: Aci començen les rubriques del primer libre de palladi primerament dels ordenaments dela llauro e del llaurador
índex: Deles quatre coses en les quals esta la llauro … [ 3] … Dels Jnstruments e apparellaments neçessaris a la llauro. Aci feneixen les Rubriques
tit.: Dels ordenaments de la llauro e del llaurador
text: L2a primera part de sauiesa es que hom dega considerar la persona a la qual hom ha a manar alguna obra o ensenyar lo llaurador
References Tractat a: Giner Sánchez (1989), Notes sobre la traducció catalana del Tractat d'agricultura de Pal·ladi feta per Ferrer Sayol
Tractat a: Giner Sánchez (1986), “El tractat d'agricultura de Pal·ladi. Una còpia feta de la traducció de Ferrer Sayol”,
Tractat a: Tramoyeres Blasco (1911), “El tratado de agricultura de Paladio: una traducción catalana del siglo XIV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 459-65
Note obra en curs d'estudi
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-03-23