Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1793
Authors Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca [?]
Desconegut [?] (J. Riera)
Pacs [?]
Titles Doctrina moral
Sentències morals
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1440 ca. (Riera)
escrit Ciutat de Mallorca 1400 a quo - 1440 ca. (TCM i Rovira)
escrit Ciutat de Mallorca 1390 - 1410
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts Conté un fragment del pròleg de texid 1838 Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ? (TMC)
Conté traducció de fragments d' texid 1153 Arnau de Vilanova, De helemosina et sacrificio, escrit 1311 ad quem (Perarnau)
Conté un fragment del pròleg de texid 1917 Lucius Annaeus Seneca, De providència (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1407 ad quem
texid 5647 Natan, En nom de Déu tot poderós, escrit 1320 [?] - 1360 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 100.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 100.1.1
Editat a: Perarnau i Espelt (1996), “Fragments catalans del De helemosina et sacrificio d'Arnau de Vilanova”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 205-6
Tractat en: Riera i Sans (1979), “Sobre l'autor de la Doctrina moral (segle XV)”, Randa (= Homenatge a Francesc de B. Moll, 1)
Editat a: Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 26-7
Tractat en: Llabrés i Quintana et al. (1889), Doctrina moral del mallorquí en Pax Autor del segle XV. Edició popular completa publicada per Gabriel Llabrés y Quintana
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1174
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 55 (BITECA manid 1385)
Copied 1441 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 1ra-43ra
Title(s) Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] D2octrina moral cullida de diuerses actes la qual per vn hom laych de Mallorques apellat en pachs a pregaries de sos fills es stada complida en lo present libre continuada
prol.: [ 1ra] [v]4ills homens hia quj son bons per natura e altres Per doctrjna … [ 1vb] … que nostros pares e ancare gran nostros fills pus plens de uicis
tit.: Com hus ensenya tot quant hom sab
text: [ 1vb] [f]3jlls yo son uell e ia auets oyt dir … [ 43ra] … qui tot ses profit e vida dela gent si dura molt es massa privada e annusen sen
colofó: [ 43ra] Pero fills no entenats que digue que aquest libre yo age tret … [ 43rb] … ens port a vida perdurable e ami si fara. Amen
Associated Texts al pròleg (f. 1ra) es copia el pròleg d' texid 1838 Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
ID no. of Witness 2 cnum 540
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 472 (BITECA manid 1382)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 1ra-96rb ff. 1-3 prel. + i-lxxxxiii
Title(s) Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
Incipit & Explicits índex: [ 1ra mod.] Primerament lo perambol del present libre .j. … [ 2] … Comença lo libre compilat per Jafuda iuheu en .Lxxxxiiij
tit.: [ 4ra] Doctrina moral collida de diuerses actes la qual per .i. hom laych de mallorques apellat enpachs a pregaries de sos fills es stada conpilada en lo present libre continuada
prol.: F5ills homes hi ha qui son bons … [ 5rb] … nostres fills pus plens de vicis
rubr.: Con hus ensenya tot quant hom sab
text: F2ills yo son vell e ia hauets oyt dir com en ma fadrinesa e seruit lo Rey en pere … [ 96rb] … E deu per sa merçe vos leix viure al seu sant seruey e us port a vida perdurable
Associated Texts entre els folis 37v-39 hi ha interpolat un fragment del pròleg de texid 1838 Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
References Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 27 , n. P3
ID no. of Witness 3 cnum 1177
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 81 (BITECA manid 1155)
Copied 1462-06-27 a quo (f. 78)
Location in witness ff. 1 prel. + 1-66
Title(s) Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] Que per legir sap hom totes coses .Lvj … Com per altres negossis e occupassions de aquells don breu fi en lo present Tractat e obra .Lx.
prol.: [ 1] qui uol hauer gloria: faça que el sia tal com ell uol resemblar
tit.: Com hus ensenya tot quant hom sap
text: [f]2ills no son uell: e ia hauets hoit dir com en ma fadrinesa e seruit lo rey en Pere … [ 66] … E nostre Senyor per la merce e infinida Clementia uos leix uiure al seu Sant seruey: e us port a uida perdurabla e per semblant a mi si fassa. Amen
colofó: Finito libro sit laus gloria christo amen Orate pro scriptore Exegi totum: pro pena da michi potum
Condition acèfal
Associated Texts inclou un fragment del pròleg de texid 1838 Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
References Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 129
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 27 , n. P1
Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 186-31
ID no. of Witness 4 cnum 1176
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 54 (BITECA manid 1777)
Copied 1463 a.
Location in witness ff. 2ra-71vb
Title(s) Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 2ra] [P]2rimerament lo preambol del present llibre
índex: Com hus ensenya tot quant hom sap de peccat dergull de Avariçia … [ 2vb] … Com per hocupacions de altres negocis don breu fi al present trachtat. lxviijo
tit.: [ 4ra] Doctrina moral collida de diuerses actes la qual per hun hom laych de la ylla de mallorques apellat hen pachs apregaries desos fills es estada complida E en lo present libre continuada
prol.: [u]4ns homens hi a qui son bons per natura caltres [sic] qui son bons per dochtrina … [ 5ra] … E en cara seran nostres fills pus plens de vidis
tit.: Con hus ensenya tot quant hom sap
text: [f]4ills yo son vell e ia auets hoits dir com en ma fadrinesa … [ 71vb] … Car tot lo defalliment que hi trobarets proceeix dela mia jgnorancia la qual sotmet a correccio hi esmena dela santa sgleya Romana. E deu perse merce vos lleix viure al seu sant seruey eus port abona fi E a uida perdurable E a mi si fa ssa. A.m.e.n. Deo gracias
References Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 54 , n. P2
Llabrés i Quintana et al. (1889), Doctrina moral del mallorquí en Pax Autor del segle XV. Edició popular completa publicada per Gabriel Llabrés y Quintana , n. (ed. aquest Ms.)
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 183-301
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-14