Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1793
City and Library London The British Library
Collection: Call number Add. 5470 | Antic Plut.H.E.
Title of volume CORTS | GENERALS DE | CATHALUNYA || PRESENTED BY P. METHUEN || BRIT. MUS. | ADDITIONAL | MS. | 5470 ( al teixell, gravat en daurat)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 285 (= iii+ 1-279 + iii)
Collation 1-320 410/9 5-620 710/11 8-920 1014 11-1420 1510/7
Page Layout 2 columnes
35/36 línies (f. 2)
Size pàgina 268 × 195 mm (f. 2)
caixa 180 × 134 mm
columna 268 × 59 mm
Hand gòtico-humanística del s. XV
Watermark tisores (Briquet 3663, Palermo: 1453;)
carro (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439)
Pictorial elements Caplletres: rúbrica iniciada per una caplletra de sis unitats de pauta, blava amb decoració filiforme en vermell; la segona vermella, amb filigrana en lila que s'estén pel marge. El text s'inicia per una caplletra embotida en blau i vermell, filigrana a ploma, vermella amb decoració marginal
Caplletres: resta de caplletres de dues unitats de pauta, en vermell i blau alternant, amb decoració afiligranada en lila o vermell, també alternant, amb filets que s’estenen pels marges
Rúbriques espais en blanc per a les rúbriques
Calderons en vermell i blau
Altres: espais en blanc per al signum
Other features Justificació: a punta seca, totes les línies de la justificació arriben fins als marges
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: al primer quadern es poden observar vuit perforacions rodones als angles de la caixa d’escriptura; no s’observen a la resta de quaderns
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior, a l’intercolumni
Signatures: manté una numeració de quaderns antiga, en xifres romanes, en el centre del marge superior del primer foli de cada quadern
Condition bon estat de conservació, llevat del primer foli on s'ha esborrat la rúbrica i hi ha taques d'humitat. Dues foliacions, una més antiga, a ploma, en xifres aràbigues, i una segona, més moderna, de la biblioteca, realitzada el 1960 que corregeix l’anterior i no compta els folis en blanc
Binding moderna, de 1960, en cartó folrat de tela; mitja relligadura en tela i mitja en pell (llom i cantoneres) en vermell
Previous owners (oldest first) Paul Methuen (ex-libris)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 59
Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 2:83
Note conté les Corts de Montsó de 1376 i les Confirmacions de 1413 de Ferran I. A l’interior de la coberta posterior, imprès amb tampó la data "26 FEB 1960". Al primer foli de guardes posteriors, anotacions a llapis amb la foliació, examinat per H. K. (279 folis). Una mica més avall, una segona anotació “Examined after binding – C. M. H.- 14th March 1960”. Al verso del foli 292, darrer dels folis antics, anotat a ploma “Const fol. 292”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1224
Location in volume ff. 1-128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1824
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort
Language català
Date celebració 1336 - 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] C6apitols (…) a pro (…) en les corts generals celebrades per lo senyor Rey en pere enla uila de montço en la natiuitat de nostre senyor M.ccc.lxxvi (…) C4on les (braces) de les ciutats uiles e lochs rorals (…) presentaren e manaren als dits capitols [il·legible]
pream.: [ 2] M5olt alt e molt excellent princep e senyor segons be sab la vostra senyoria vos hauets conuocades e manades e ja lxx dies e mes ha passats comencades a tenir e celebrar e celebrats e tenits encara vuy corts generals (…) en la vila de muntço … [ 2vb] … eren stats concebuts ordenats e concordats entre e per tots ells es aquella quis segueix
pream.: A3 On vos molt alt e molt poderos princep e senyor nostre lo senyor en .p. per la gracia de deu Rey darago de Valencia (…) per bon estament de vostres regnes e terres haiats conuocades e manades [f. 3ra] corts generals en la vila de muntço … [ 3va] … distribuent e compartint les dites cccxxvo lliures pagadores entre e per tots los dits generals de tots los dits regnes e principat e començant acomptar lo dit temps de v[n] any e dos mesos segons que deuall se seguex. Plau al senyor Rey
text: [ 3vb] E2s a ssaber que deles dites cccxxvo lliures per lo dit vn any (…) … [ 258rb] … quel poder que uos senyora hauets del dit senyor rey sia incert ala fi dels capitols. Plau ala senyora reyna en nom que dessus
Associated Persons Persona: Ferran I d'Antequera, Rei de Catalunya-Aragó [1412 - 1416] ( (segueix la confirmació en llatí (ff. 259-279)))
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-09-16