Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1791
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 6-III-26
Title of volume Aquest libre ha nom gamaliel ( rúbrica)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 168
pp.: 1-254
Collation a-t8
Page Layout 28 línies
Size pàgina 194 × 135 mm (f. a iii)
caixa 184 × 133 mm
Font gòtica
Watermark martell dos martells creuats amb corona (als quaderns i-l, i en part dels m-q,) (semblant a Briquet 11638, Perpinyà: 1463, var. Lautrec: 1468 i 1477-84, Draguignan: 1470-72, Provence: 1473-86, Sion: 1474-91, Berne: 1476-88, Perpinyà: 1476-78, Soleure: 1476-89, Narbona: 1480, Piamonte: 1488-97, Montréal-en-Bugey: 1494, Strasbourg: 1483;)
columna amb creu (als quaderns a-h,) (semblant a Briquet 4361, Narbona: 1488, Sud de França: 1494;)
cap de bou (en part dels quaderns m-t,) (semblant a Briquet 14335, Angoluême: 1471;)
campana (des del quadern q fins al final del volum)
Pictorial elements Caplletres: les inicials que encapçalen la rúbrica i el text tenen cinc unitats de pauta, a la resta del volum espais en blanc amb la lletreta al buit
State primera línia de la justificació en blanc
Condition manquen els folis a i, b i-viii, p i, p viii i t viii; foliació antiga i original per quaderns, f. a i en blanc (el text comença al a ii); signatures de quaderns a ii- t iiii i segueixen sense numerar t v-t vii
Binding antiga, senzilla, en cuir del ss. XVI-XVII, amb restes de la corda que la tancava amb el llom en mal estat
Previous owners (oldest first) Miquel Anglada (Floruit 1797) (féu la paginació, segons consta en una nota de subscripció f. a i: “Aquest Libre es del Senyor Miquel Anglada, Pajes de Fonteta, que si lo Pert Donara quatre Sous de trobas y la Bona amistat de aquell de qui es. Die 1 de Marts de lan 1792”; f. a ii v “Joseph anglada” i “Hich Liber ad me Michaelem anglada agricolam loci Fontareta [sic] attinet si quis perditum inenire (…) anno MDCCLXXXXVII”)
Other Associated Texts cnum 1185 MS: Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 77, 1431 - 1460
References (most recent first) Descrit per: Grapí (1998), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Tractat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 2557
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. G-50
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 86
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 41
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 181-3
Tractat a: Canals et al. (1910), Tractat de Scipió y Aníbal seguit de la Destrucció de Jerusalem. Textes autèntichs publicats en vista dels manuscrits y de les edicions primitives 47-106
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 287
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/12025 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1607668~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1210
Location in volume ff. a ii - g [v]v
pp. 1-88 (paginació posterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1814
Desconegut. Llibre de Gamaliel
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ii] Aquest libre ha nom gamaliel en lo qual se compta tot lo proces de la passio de iesu crist es per la manera ques segueix
intr.: En aquell temps que nostre senyor iesu christ pres mort e passio en hierusalem sots la ma de ponç pilat lo qual era senescal de iuli cesar emperador de roma … [ a iiv] … E gamaliel e abarimatia los dos ensemps cercarenlo e enterrogarnlo: de que fonch cert sabut tot lo que era stat fet ne dit en lapassio de iesu christ
rubr.: Aci commensa lo mestre gamaliel de recomptar lo tracte dela passio de iesu Christ
text: [c]omença lo mestre gamaliel: e dix que iesu christ era partit de betfage vn dissapte mati: per entrar en hierusalez [sic] e per preycar. E eren ab ell sos apostols e dexebles … [ g [v]v] … E los bisbes meterense los caperons dauant los vlls: e anarense plorant ab gran temor de mort en mala hora per a ells e als seus. e als qui apres dels vindran en per tostemps. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1916
Location in volume ff. g [vi] - i iiijv
pp. 89-118 (pag. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1801
Desconegut. Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena
Language català
Date escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Title(s) in witness actes de latzer
Incipits & explicits in MS rubr.: [ g [vi]] Lo seguent libre es dels actes de latzer en maior partida : e de sancta maria magdalena : e de sancta martha tots germans nats dela ciutat de hierusalem
text: Sanct latzer era de linatge reyal de part de son pare: lo qual pare hauia nom entauri : e la sua mare hauia nom nausta … [ i iiiiv] … e fonch li feta per lo rey e per tota la ciutat grandissima honor e fonch soterrat enla ciutat de masella
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3149
Location in volume ff. i iiiiv- k [viii] (fol. ant.)
pp. 118-141 (paginació posterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3055
Desconegut. Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iiiiv] Com la verge maria conuida son fill iesus al diious a fer la cena e lo diuendres
text: [L]o dimarts sanct en la nit per prechs dela beneyta verge Maria Jesu christ romas a reposar tota la nit e lo dimecres sanct en la casa dela gloriosa en bethania … [ k [viii]] … quant Jesu christ ameuauen ab la creu al coll a crucificar a mont caluari entre dos ladres e la verge maria nol conegue tal lo hauien apparellat
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3150
Location in volume ff. k [viii] - l [vi]v (fol. ant.)
pp. 141-154 (paginació posterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1816
Desconegut. Història de la Corona d'Espines
Language català
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ k [viii]] Com fonch feta la corona ni perque la qual fonch posada el precios cap de Jesu christ
text: Quant iesu christ fonch pres en poder de pilat gran aualot de infants iueus fonch a la porta cridant que tal hom no deuia pus viure mas que moris … [ l [vi]v] … E per aquesta manera la sancta corona es venguda en la casa de frança de que lo bisbe e lo compte feren al rey moltes gracies. com ab tanta benignitat li hauia plagut comtar e recitar los affers dela sancta corona
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3151
Location in volume ff. l [vi]v - m [vii] (fol. ant.)
pp. 154-171 (paginació posterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1817
Desconegut. Història del bon lladre
Language català
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ l [vi]v] Dela fuga del glorios Jesus e de la verge Maria e del sanct ioseph e dela manera com fonch fet lo vnguent : que sancta maria Magdalena posa sobre lo cap de iesucrist
text: [q]Uant la gloriosa verge Maria e lo seu glorios fill Jesu christ e sanct Joseph … [ m [vii]] … Donchs pus del cors del sanct dimas no se haia memoria en aquest mon. es de creure que ab los altres sancts en la resurrectio de Jesu christ resuscita [sic] en cors e en anima: e es en la gloria de paradis e aqui prega per nos e prenguen [sic] lo que per aquella misericordia que ell troba en iesu christ nons oblit
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3152
Location in volume ff. m [vii] - n [vii] (fol. ant.)
pp. 171-187 (paginació posterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1818
Desconegut. Història dels Sants Innocents
Language català
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Title(s) in witness De la mort dels innocents
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m [vii]r-v] Dela mort dels innocents e dela manera que les mares tengueren en conseruar los dits inocents morts fins que Jesu christ torna dela fuga de esgipte ab la altra sancta companya: axi com la verge sagrada maria e Josep
text: [ m [vii]v] [a]Pres la natiuitat de Jesu Christ vengueren los tres reys dorient … [ n [vii]] … Jesu Christ e la gloriosa mare sua la verge sagrada Maria e tota la cort celestial de paradis. Amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3153
Location in volume ff. n [vii] - p iiiv (fol. ant.)
pp. 187-194 (paginació posterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1805
Desconegut. Visions profètiques de sant Joan Baptista
Language català
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Title(s) in witness De la visio que hague sanct Johan Baptista
Incipits & explicits in MS rubr.: [ n [vii]] De la visio que hague sanct johan Baptista del primer agnus dei quant lo glorios iesus e sa mare beneyta e ioseph tornauen de egypte en iudea
text: [p]rimerament quant Jesu Christ e la gloriosa verge Maria … [ p iiiv] … E prech vos per reuerencia de aquell per qui yo he treballat: que quant ho legireu heu contemplareu pregueu deu per la sua misericordia hage merce de mi e de vosaltres: en manera que lo senyor Jesu christ sia loat honrat e amat. / A M E N
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1204
Location in volume ff. p iiii - t[vii]
pp. 195-264 (paginació posterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1122
Desconegut. Destrucció de Jerusalem
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1440 [?]
Title(s) in witness La destructio de hierusalem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ p iiii] Comença la destructio de hierusalem. [c]4omença la destructio dela ciutat de hierusalem … e guari per la virtut de Deu e de la Veronica segons ques segueix
tit.: Com deu tramete a vespesia emperador vna malaltia appellada cranch
text: [a]4Pres .xl. anys que nostre senyor deu fonch leuat en creu en hierusalem … [ t [vii]] … E quant isqueren de aquesta vida anaren ab deu ala gloria celestial: a la qual deu per la sua pietat nos apport A M E N
References (most recent first) Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:163-212
Note Es tracta d'una versió diferent de la que és llegeix als manuscrits antics
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1176
City and Library San Juan Casa del Libro
Collection: Call number sense signatura
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 151 + III
Collation a-t8
Size pàgina 194 × 135 mm (f. a3)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition guardes del s. XIX; el foli final és en blanc i sembla ser que és l'únic exemplar conservat de l'edició que el manté. Té una foliació posterior a mà, antiga i en xifres romanes, amb errades. El f. a3 va numerat i i arriba fins al lii, segueix després i-xviii; segueix una tercera numeració, sense errades i-xxxvi amb el darrer foli en blanc. A la primera part erra xx (per 19), salta xxvii i duu lxviiii (per lxiv). En alguns folis hi ha una doble numeració o paginació. Exemplar amb nombroses taques d'humitat i brutícia, relativament greus als marges dels quaderns “a, m, o, r” i alguns forats de bibliòfags
Binding moderna, senzilla i restaurada, en pell i cartó
References (most recent first) Mérida (2004), Inspecció personal
Arrarás (1994), Libros españoles (siglos XV-XVI) 11
Note havia estat relligat juntament amb la Vida i trànsit de sant Jeroni (COPID 1273). Amb anotacions marginals de lectors. A la primera guarda hi ha una nota moderna sobre la bibliografia recent

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1175
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number MEV:
External description
Writing surface Paper
Previous owners (oldest first) Josep Torras i Bages, Bisbe (adquirit pel bisbe)
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 49 , n. 92
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV I:144 , n. 86
Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:xiii-xiv , n. (exemplar editat)
Note exemplar no localitzat en fer el catàleg, versemblablement relligat amb el núm. 193 (cf. La Veu de Montserrat 24 (1901), p. 162; fou emprat per P. A. Valezuela en la seva edició i Vindel en reproduí un facsímil. No localitzat encara a febrer de 2005. Dóna la casualitat que de dues edicions incunables avui desaparegudes de Vic es troben sengles exemplars en San Juan de Puerto Rico: Casa del Libro, essent aquests els únics llibres antics en català dels que tenim notícia en aquella biblioteca

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-29