Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1785
Authors Jaume d' Olesa i Sanglada
Titles Mirall de bé viure e de bé confessar
Spill de bé viure e de bé confessar
Date / Place escrit 1515 a quo - princeps
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2997 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,, escrit 1515 a quo - princeps
Subject LITERATURA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2944
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-42 (BITECA manid 2412)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-12-20 (colofó)
Location in witness ff. [A j - D vj]v
Title(s) Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps
Incipit & Explicits rubr.: [ [A j]] Spill de be viure y de be confessar
rubr.: [ [A j]v] Liber ad lectorem
text: Q4Ui cupit in speculo proprios componere mores … Sum tantus celo quo potes ipse frui
rubr.: [ A ij] Spill de be viure y de be confessar ordenat per Jaume de Olesa ciutada de Mallorcha
rubr.: Prolech
prol.: C8Ontemplant yo en aquella parabola del nostre redemptor Jesus vertader … [ 2v] … ab estil e manera molt plana : axi com se segueix he volgudes escriure
rubr.: Dos reglas generals del nostre redemptor jesus expecificades en sinch regles directiuas de tota nostra vida
text: C5Om siam posats en continua batalla en aquesta present vida contra aquells tres capitals enemichs … [ 30v] … Ala qual gloria nos fassa arribar aquell qui viu y regna en per tostemps Amen
ID no. of Witness 2 cnum 1164
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana 8 (Museu de Mallorca) (BITECA manid 1770)
Copied 1551 - 1600 (Bohigas)
Location in witness ff. 1-22
Title(s) Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Jhesus
rubr.: Mirall de be [v]j[u]re / e de be Confessar ordenat per Jaume de olesa Cjutada de Mallorcha
text: [c]2ontemplant yo en aquella parabola del nostre r[edem]tor Jesus vertader mestre de salut … [ 22] … car la glorja celestial sols la merexen les obres fetes estant en gracia dedeu / A laqual glorja nos fasse arrjbar aquell quj vju y Regna en per tostemps Amen
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:379
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1996-08-25