Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1784
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
City, library, collection, & call number Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, ms. 260
Copied 1481 - 1510 (J. De Puig)
Location in witness ff. 1-260vb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ira] Capitol. Aci començen les Rubiques [sic] del libre deles dones alaor de deu e dela gloriosa verge Maria mare sua e de sent Johan babtista
dedic.: A5 la Comptesa de prades lo seu humjll serujdor en ihesu christ Senyor dels senyors ffare francesch exemenjs del horde dels ffrares menors honor tostemps E deguda reuerensia en aquell matex … [ iva] … trobarets deual .v. tractats ordonats Agloria de deu principalmet e alur profit Los titols dels quals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma seguent qui deuall segueix axi mateix tantost
rubr.: Lo primer libre conten los seguents Capitols
índex: Capitol primer que ihesu christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar jnfantes E dones en la perfecçio euangelical en cartes .xiij. … [ xiiva] … Capitol. CCCxºxCvj. quj fa graçies a deu del acabament de aquest libre ab excusaçio a la dita Senyora Comptessa aquj es offert prinçipalment en cartes CCLxj
rubr.: [ xiiira] Capitol primer que Jhesu christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetas poujar Jnfantes e dones en la perfecçio euangelical
text: I7hesu christ eternal deu e jn comunable prinçipi de tota creatura perfet redemptor de tota humana natura Per glorificar la altea dela sua virtut E potençia no solament ha fetas [sic] pujar alguns homens en la euangelical perfecçio e vida … [ cclxvb] … Cascuns en esta vida erram e defallim e en moltes coses segons qnue diu lapostol / Per tal tot ço qui es açi vll [sic] que tost temps sia sots mes acorrepçío dela santa mare esgleya e dels Piadosos serujdors de jhesu christ
colofó: ffinjto. libr. sit. laus. gloria. jhesu christ
Record Status Created 1991-06-27
Updated 2013-07-07