Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1783
Authors Desconegut
Titles Flos mundi
Crònica universal
Date / Place traduït 1407 ad quem
traduït 1395 - 1410 regnat de Martí I "rey Martí que vuy poseex la corona d'Aragó"
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts i en texid 2696 Gaucher de Dénain… Histoire ancienne jusqu'à César, escrit 1213 - 1214
basat en texid 2695 Guillaume de Nangis ~ Desconegut… Cronicon mundi, escrit 1301 [?] - 1308 [?]
References (most recent first) Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 255-6 , n. 14074 Hauf
Tractat en: Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 45-6
Subject Universal
HISTÒRIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1162
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 11 (BITECA manid 1768)
Copied 1401 [?] - 1450 [?]
Location in witness ff. 1ra-361vb
Title(s) Desconegut, Crònica universal (tr. Desconegut), traduït 1407 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] En nom de deu sia amen començe la taula de libre apelat Fflos mundi / la qual observara aytal manera ço es que cascun titol dela dita taula recitara / o designara los feyts duna fuylla del dit libre Entant que aquell que uolra girar ala istoria pora facilmet trobar aquella per lo compte deles cartes car aytantes cartes com ha en lo libre aytays tjtols hic aura E primerament comencen los prolechs e com nostro senyor deu crea e feu lo mon e tots [sic] les coses que en ell son contengudes ornant e ordonant aquels E com Adam parlant en abrayc les posa a cascuna segons lur proprietat nom … [ 10vb] … dela guerra de castella ques continuaue contra lo Rey darago
índex: [ 11ra] Q4ui vol saber breument don son diriuades les senyories aprengue la daual scrita taula … [ 17rb] … Jgnocent vj
rubr.: [ 18ra] En nom de nostre senyor sie amen Començe lo libre apelat fflos mundi loqual es pres e compilat de moltes gestes e actes mundials segons que per auat [sic] sira vist deu volent
prol.: Comencament del prolech. A4donar als uiuents memoria de les coses pasades … [ 18va] … fins a noe es la primera edat segons que daual oyrets
tit.: ffinit lo prolec Començe la istoria del primer libre. Capitol primer
text: E5n lo comencament del temps abans de tots los dies … [ 361vb] … Tolosa en lo parlament del Rey de ffrança dar [.ii. tatxat] \sis/ cauals conegues aquesta mala fraudulenment […]
Condition incomplet
Note la darrera paraula és el reclam del quadern següent que s'ha perdut. Ja era incomplet al s. XVII
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-20