Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1783
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 246 | Antic Anc. fonds, 8164
Title of volume QUESTIO | DE | THEOLO[GIA] ( títol ara desaparegut, es trobava al teixell)
Bisbe de Jenna [sic] ( al peu del f. cvv)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1476 - 1500 (Avril et alia)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1 + i-cii + 3 + III (els folis inicials i finals són de l'època de la relligadura i el que precedeix i els que segueixen immediatament el text són antics)
Collation 110 2-512 614 7-812 99
Page Layout 29 línies (f. 5r)
Size pàgina 217 × 145 mm (f. 5)
caixa 159 × 95 mm
Hand gòtica del s. XV
Watermark lletra “M” (f. 6,) (similar per situació i forma a Briquet 8316, Bologna: 1298, var. Pisa: 1296, però distinta separació dels corondells, s'acosta més al tipus Briquet 8322, Lombardia: 1319, Tyrol: 1319 i Briquet 8323, Ferrara: 1356)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, verd i blau
Calderons en vermell, verd i blau
Altres: títols i numeració original en xifres romanes en vermell, algunes lletres decorades en groc i les primeres lletres del pròleg i del text en cos més gran
Other features Justificació: a ploma
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions rodones als angles de la caixa
Reclams: horitzontals centrats i decorats
Condition en bon estat, encara que el paper té taques d'humitat i està menjat pels insectes; disposa d'una foliació antiga en xifres romanes, sense errades; al final del volum hi ha alguns forats de corcs
Binding del segle XVII en pell vermella sobre cartó, amb daurats i escut reial amb tres flors de lis, com la del ms. BNF esp. 244, aquesta deteriorada i amb el llom trencat
History of volume Adquirit 1875-11-04 a la primera guarda moderna: “Volume de 102 feuillets plus le Feuillet A prélim
Previous owners (oldest first) Pietro di Guevara, Gran senescal de Napoli (ex-libris al f. cvv: “gran senescareo”)
Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó
Granada: Carmelites Descalços [?] (J. Antolínez)
Paris: Bibliothèque Royale inv. Clément 1461; 8164M 2579 1682 a.
Associated persons podria ser el que va veure al convent de Granada Justino Antolínez de Burgos, Ardiaca de Granada encara que no duu per títol Biblia parva
References (most recent first) Microfilm del ms. esp. 246 de la BNP. Bíblia parva (2002)
Antolínez de Burgos et al. (1996), Historia eclesiástica de Granada
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 87-9
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 127 , n. 143
Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 1:388
Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:73
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 7 , n. 29
Delisle (1868-91), Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale (Nationale) 1:230 i 244
Amador de los Ríos (1861), Historia crítica de la literatura española 4:75-85
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 16:214-5
Rodríguez de Castro (1781-86), Biblioteca española 2:740
Ximeno (1747-49), Escritores del Reyno de Valencia. Chronologicamente ordenados desde el año m.cc.xxxviii. de la christiana conquista de la misma ciudad, hasta el de m.dcc.xlvii 1:7-8
Note el foli preliminar duu proves de ploma. Al f. 1, al marge superior, s'ha ratllat “MDLXIII”, i més abaix hi ha escrit “1461”, com també “8164” (signatura de la Biblioteca Reial). Al f. 1 prel. “Cathelanj” i al verso nota de la biblioteca en francès. Sense anotacions de lectura, però sí alguna del copista com la del f. lxxxviiiv on ha afegit al peu un afrase oblidada del text transcrit. A l'angle inferior intern dels plecs, a llapis, numeració dels quaderns moderna

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1189
Location in volume ff. i-ciiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1804
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén. Llibre del bisbe de Jaén
Desconegut. Llibre del bisbe de Jaén
Language català
Date escrit 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ i] En nom de deu e dela verge marja Comença la taula dels tjtols del ljbre Ordonat per lo molt Reuerent senyor bjsbe per gracja de deu dela Cjutat de jahen De castella … [ iiv] … fon vjsta en los jnferns .xcviiijo
tit.: [ iii] Ennom de deu e dela verge marja Comença lo prolech del ljbre .iij. cartes … de la sancta fe catholjca
prol.: C6Om yo dit Religios e bisbe per la gracja de deu … [ iiiv] … ço que jo son per graçja tua ho son
tit.: [ iiii] Titol del peccat de hadam e dela creaçio del mon
text: C5omença lo libre demanant axj Abans del començament del mon que era … [ ciiv] … Aquest es lo plant que lucjfer feu e poch fer lo dja que la sancta anima de jhesu christ deualla en lo jnferns
colofó: Finito libro sit laus gloria cristo. A.M.E.N. Deo gracias
Note la D del “Deo gracias” del colofó va decorada amb un rostre de perfil, amb barba i barret frigi, en color verd
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04