Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1782
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Anthony Bonner
Lola Badia
Title Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària
Place / Publisher Barcelona: Empúries
Date / Location 1988: pp. 190
Source of Data for Works texid 1650 Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 2037 Ramon Llull, Ars compendiosa inveniendi veritatem, escrit 1274 ca.
texid 1656 Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274
texid 1661 Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
texid 1668 Ramon Llull, Dictat de Ramon, escrit 1299
texid 1669 Ramon Llull, Disputació dels cinc savis, escrit 1294-11
texid 1677 Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
texid 1687 Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
texid 1700 Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
texid 1706 Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
texid 1681 Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
texid 1714 Ramon Llull, Petició al papa Celestí V per a la conversió dels infidels, escrit 1294
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 1719 Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
Source of Data for Persons bioid 1212 Ramon Llull, fe catòlica romana
Record Status Created 1991-05-02
Updated