Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1778
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 21
Title of volume LIBRE DE LA CON | FRARIA DE SSANT JORDI ( al llom)
Copied 1406 a quo (f. 14)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + iii + 1-154 + iii + I (moderna en llapis, amb xifres ar…bigues fins al f. 151. Antiga a ploma en romans (possiblement de la mateixa mà del f. iv)
Collation 114 2-916 1011
Page Layout 22 línies (f. 3)
1 columnes
Size pàgina 291 × 215 mm (f. 3)
caixa 200 × 135 mm
relligadura 300 × 225 mm
Hand semigòtica
Watermark arc amb sageta tensat amb fletxa (als ff. 11-13)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca, amb algunes marques de tinta
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Binding en pell repussada amb cinc bollons i tanques de metall, moderna, d'inicis s. XX
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Confraria de Sant Jordi (probablement)
Associated persons Altres fet relligar de nou per Pere Antoni Sancho Ripoll, Director Arxiu del Regne
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:355-6
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Note Folis en blanc: 150v, 151v-154v; mà en cursiva al foli 150; amb un abecedari al f. 151; amb algunes rúbriques numerades alfabèticament, sembla ser per la mateixa mà que la del llistat del f. iv

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2870
Location in volume ff. 2-145 (fol. mod.)
ff. 2-14 + i-cxxxii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3052
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis dels cavallers
Language català
Date promulgat 1244 [?] - 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 2] Aquest libra es deles franqueses prjualegis libertats sentencies atorgades fahents al braç dels cauallers homens de paratge e prjujlegi militar hauents … [ 10v] … Jnventarj dels prjujlegis (…) djluns a .xviij. de Noembre any Mccccxx
rubr.: Aujnençes e promatençes fetes per lo Rey en Jacme
conf.: [ 10] H5oc est translatum fideliter … die sabbati .xxvij. mencis (sic) Marcij anno a natiuitate dominj Mo CCCC sexto
text: S2apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorques (…) atorgam e donam lissensia (…) Cauallers en la Ciutat de Mallorques … [ 145] … hic sigillum minus dicte curie appositum et jnpresum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-19