Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1776
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-16
Title of volume Transformacions de OVIDI ( al llom)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 6 + I-CCLXVII + IV
ff.: 6 + 250
Collation a6 a-q8 r6 r-s-s-z-A-D8 E6
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. iiii)
Size pàgina 282 × 205 mm (f. iiii)
caixa 209 × 141 mm
columna 209 × 66 mm
Font gòtica 3 102/3
Watermark mà amb guant i flor de cinc pètals (al f. VI)
Pictorial elements Caplletres: inicials amb decoració floral, en manquen algunes
Condition exemplar en molt bon estat; la major part de les caplletres N estan impreses del revés; respecte a l'altre volum de la mateixa biblioteca (Bon 10-VI-29), aquest té una caplletra petita en un espai massa gran al foli CXXXIv, mentre que Bon 10-VI-29 deixa un espai en blanc amb lletra de guia. Errades a les signatures de quadern: iii (per b iii), i ii (per i iii), o iii (per o iiii), p iiji (per p iiij), v iii (per v iiii). Errades a la foliació: i (per iij), repeteix vii, xi (per x), xii (per xi), x (per xiij) xvi (per xviii), salta del xxx al xxxv, rep. xxxvi, xixxx (per xxxix), rep. xxxxvii, porta li (per l) però amb la i despintada, xli (per li), lx (per lix), salta el lxxiii, xcvi (per xcvii), iic (per xcviii), ic (per xcix), xvi (per cxvi), repeteix el cxxvi, cxxivi (per cxxvii), rep. cxxviiii, cxx (per cxxx) sembla advertir-se un intent d'esmenar cxx (per cxxx), cxxxiiii sense numerar, salta el cxxxv, salta del cxli al clii, cliiii (per clviii), salta el clxii, salta el clxx, clxxviiii (per clxxx), clxxxiii (per clxxxii), xcii (per clxxxxii), xciiii (per clxxxxiii), se segueixen xcvi-clxxxxvi (per al f. 196), cxxxxvii (per clxxxxvii), salta el cxcviiii, ccxi (per cci), salta ccii, ccxx (per ccxxi), rep. ccxxix, salta el ccxxxi, repeteix ccxxxvii, ccxxxviii (per ccxxxix), salta del ccxlv al cclvi, cclvii-cclviii (per cclvi-cclvii), salta el cclviiij, clxiii (per cclxiii), cclxvi-cclxiiii (per cclxiv-cclxv), cclxiiii (per cclxvii), clxviii (per cclxviii) i cclxvii (per cclxix). Són en blanc els f. r 6v i E 6v
Binding pell amb daurats, moderna; talls daurats
Previous owners (oldest first) Col·legi de la Companyia de Jesús de Vic (ex-libris: “Del Collegio de la Compa de Hiesus. de Vique”, lletra del s. XVII)
Marià Aguiló i Fuster, poeta
References (most recent first) Vist per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Vist per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Vist per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Vist per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 4252
Tractat a: Badia (1986), “Per la presència d'Ovidi a l'Edat Mitjana catalana amb notes sobre les traduccions de les Heroides i de les Metamorfosis al vulgar”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 87-8 (esp.)
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 72 , n. 72
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 269
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 90
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2771
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 507
Catalogat a: Copinger (1890-1902), Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum: or, Collections towards a new edition of that work in two volumes , n. 12167
Catalogat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 12167
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/17110 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b2225607~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1173
Location in volume ff. 1ra-6rb + Ira-CCLXVIIra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1792
Publius Ovidius Naso. Transformacions
Language català
Date traduït 1450 - 1500
Title(s) in witness los quinze libres de transformacions del poeta ovidi e los quinze libres de allegories e morals exposicions sobre ells
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra prel.] Taula dels quinze libres de transformacions del poeta ouidi partida per libres : e capitols com se segueix
índex: Endreça de tota la obra ala illustrissima senyora dona Johana de arago en cartes .i. … [ 6vb prel.] … Acaben les tres taules sobre los quiuze [sic] libres de transformacions del poeta ouidi e dels quinze libres de allegoria sobre aquells
salutatio: [ Ira] Ala illustrissima senyora la senyora dona Joana de Arago filla del molt alt e potentissim senyor don ferrando segon :nostre Rey e senyor ab humil affeccio francesch alegre besa les dignes mans
dedic.: E10ntre la ocupacio de molts negocis illustrissima senyora la traductio: e allegoria deles faules de ouidi gran temps me ha tengut … [ IIrb] … E per ell aiudat qui ab deuots prechs de cor humiliat nomenysprea dare començ ala traductio
tit.: [ IIIra] Libre primer de transformacions del poete [sic] ouidi de cahos en species. Capitol .i.
text: P9Erque desige lo meu entendre scriuint dir deles formes mudades ennouells cossos vosaltres deus qui les haueu mudades afauoriu amos principis … [ CXXXIIIIra] … absent haura afauorir los prechs de sos deuots
tit.: Conclusio dela obra present
epíleg: I4A esvenguda ala fi desijada la mia present obra … viuint en tots los setgles [sic] eternalment ma fama si res de veritat ha enlo dir dels poetes. Acaban los quize [sic] libres de transformacions del poeta ouidi
tit.: [ CXXXVIra] Prolech de francesch alegre enles allegories: e morals exposions [sic] dels libres de transformacions del poeta ouidi difinint poesia faula : e allegoria
prol.: A10Rribat ala fi de tant treball e per orde posades en ma lengua vulgar les faules de ouidi : … [ CXXXVIIIva] … perque dexades largues raons digues que vols entendre de ouidi e serat satisfet e callant ell yo responent digui
tit.: Acaba lo prolech enlas allegorias [sic] : e morals exposicions del libre de transformacins del poeta ouidi. Comensa lo primer libre : e capitol tractant dues allegorias [sic] de caos en especis [sic] e dels quatre fills de auster enlos vents principals
text: [ CXXXVIIIvb] P9Erque desigelo meu entendre escriuint dir la causa … [ CCLXVIIra] … y al gran escut del nom de vostra illustre senyoria sota la fauor del qual desenciats ell e yo descansam: acabe besant les dignes mans
colofó: [ CCLXVIIra] Acaben los quinze libr es [sic] de transformacions del poeta ouidi: e los quinze libres de allegories e morals exposicions sobre ells estampats en barcelona per pere miquel. … Benauenturadament en espanya e enlos regnes de arago regnant los inuictissims. e preclarissims don ferrando e dona ysabel. any .M. cccclxxxxiiii. a xxiiii. de abril
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.r.s.s.t.u.v.x.y.z.A.B.C.D.E son terns la .r. primera : e la .E. gran del derrer quinzen libre: tots los altres quaderns
Number of additional copies of edition 19
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1245
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-VI-29
Title(s) in copy FR. ALEGRE | BARCELONA | 1404 ( al teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 280 (= III + 6 + 1 + i-cclxvii + III)
Collation a6 a-r8 r6 s8 s-z8 A-D8 E6
Size pàgina 289 × 204 mm (iiii)
caixa 207 × 144 mm
Font gòtica
Watermark mà mà amb guant decorat amb cors i antena amb aspa (als ff. lxxv, xlii, etc.)
cap cap d'home amb rínxols (als ff. lxxii, clxxviiii, ccxxiii)
Pictorial elements Caplletres: les “N” majúscules es troben quasi totes capgirades
Condition volum foliat en xifres romanes, foliació que exclou guardes i té el primer foli de la taula deteriorat en el marge superior intern, fou restaurat però no s'ha pogut evitar la pèrdua de text. Té les mateixes errades de signatures de quadern que l'exemplar principal, però no coincideix en totes les errades de la foliació: duu cxxvii per cxxviii i no s'ha intentat esmenar cxx en cxxx; porta cxxxiii per cxxxii, no duu cliiii per clviii, no duu ccxx per ccxxi (podria tractar-se d'una esmena posterior a la impressió), el f. E ij va numerat cjcxliiii en lloc de cclxiiii essent la “j” un pal vertical que baixa de la caixa d'escriptura
Binding moderna, artística, en pell marró amb daurats, llom amb cinc nervis i els talls daurats
Associated persons Nom de al foli cvii s'esmenta a Pau Llaguna, copista
Nom de i a Çafont, notari (“pau llaguna Scrivent torna en casa de m o Antic Çafont not ari de barch inona Lo dia [dela] festa dels tres reys añy 1584 Anasan fabios a XXI de Agost del any 1583”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Note algunes anotacions als marges
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/17110 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b2225607~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1293
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number Inc. 20
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 252
Page Layout 2 columnes
Font gòtica
Condition hi manquen els índexs, malgrat que hi ha un foli solt (a iii) i el final
Binding sense relligar
References (most recent first) Catalogat a: Seminari Diocesà de Barcelona Biblioteca (1998), Catàleg d'incunables del Seminari Episcopal de Barcelona , n. 20
Note exemplar que era al servei de reproducció en març de 1998. Al maig de 1999 aquest incunable no es trobava encara al fons de la Biblioteca

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1395
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number Inc. 20 bis
Title(s) in copy ALEGRE | Transformacion\s/ | de | Ovidi P. ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 280 (= III + 7 + i-cclxviii + II)
Collation a6 a7 b-q8 r6 r-z8 A-D8 E5
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 288 × 227 mm (f. v)
caixa 207 × 142 mm
columna 207 × 66 mm
Font gòtica
Watermark cap cap d'home amb estel
mà mà amb estel
mà mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades amb decoració floral; manquen algunes per fer
Condition volum restaurat, malgrat que els darrers folis estan menjats per bibliòfags. Incunable incomplet, acaba a la “Quinta impugnacio” de la “Supplica lo libre ala illustrissima senyora dona ihoana de arago sa senyora contra los detractos” pertanyent al llibre quinzè
Binding moderna, en pergamí
References (most recent first) Catalogat a: Seminari Diocesà de Barcelona Biblioteca (1998), Catàleg d'incunables del Seminari Episcopal de Barcelona , n. 20
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Note la restauració del f. 1 (s'ha enganxat paper allà on estava trencat) inclou la còpia, a ploma i per una mà moderna, del text que manca. Als darrers folis, també trencats i restaurats, no es copia el text. Anotacions marginals a ploma i text subratllat

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1164
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 515 | Antic CLXXV-5-8
Title(s) in copy OVIDI | Taula | de los | quinze | Libres | 1494 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 148 (= II + 3 + 6 + i-cxxxiiij + III) (foliació antiga)
Collation a6 a2-8 b-q8 r6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 260 × 195 mm (f. III)
caixa 209 × 140 mm
columna 209 × 65 mm
Font gòtica
Watermark mà mà
Pictorial elements TÍtols títols gravats al marge superior de cada pàgina
Condition exemplar mutilat, conté només la primera part de l'obra, que és la versió catalana de les Transformacions; falta el text de les Al·legories de Francesc Alegre. Té les mateixes errades a les signatures de quadern i a la foliació que l'exemplar principal. Paper enfosquit per la brutícia i la humitat
Binding enquadernació de pergamí, amb solapes; al tall, a tinta, es llegeix: “[P.]lasy | [.]ez[..] | [.]neca | [.]di | [.]ctio | [.]lano”
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de santa Caterina (segell al f. a1 i al tall superior)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona 183 , n. 531
Catalogat a: Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 78 , n. 515
Note nombrosos passatges ratllats per la censura inquisitorial. Anotacions manuscrites. Duu un ex-libris manuscrit ratllat gairebé il·legible: “Es de (…) de (…) Lot[.]d[..]r seogr [?]”

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1782
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call number Inc. 3.h.5.3 [4440]
Title(s) in copy Transformacions de Ouidi ( al llom a ploma)
OVID | METAMORPHOSES | (IN CATALAN) | BARCELONA | 1494 ( al teixell a l'estoig)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + 1-268 + I (fol. ant. en romans)
Collation a6 a-q8 r6 r-s-s-z-D8 E6
Size pàgina 278 × 200 mm (f. 4)
Font gòtica
Watermark mà mà (ff. a iiii-267)
cap cap (ff. a ii-266)
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition taques d'humitat i de brutícia. Molts errors, salts o repeticions en la numeració dels folis
Binding en pergamí sobre paper amb forats d'antigues tanques. Va a dins d'un estoig modern
Previous owners (oldest first) H. P. Kraus, llibreter (dos fulls solts amb una descripció comercial del volum, seguida de les següents dades: “H. P. KRAUS. RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS. 16 EAST 46 TH STREET. NEW YORK 17, N.Y MURRAY HILL 7-4808”)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note hi ha una enganxina a l'interior de la coberta posterior: “Kraus Cat. 93/100. 16. 1 nov. 60”

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1165
City and Library London The British Library
Collection: Call number IB.52537 | Antic C.48.L.5
Title(s) in copy TRANSFORMACIONS | DEL | OVIDI || LIMOSIN | DIALECT || BARCELONA 1494 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 279 (= II + 6 s/n + i-[iii] + iii-cclxviiij + II)
Collation a6 a-q8 r6 r-z8 A-D8 E6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 277 × 195 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: amb motius florals, en manquen algunes
Condition errades a les signatures de quadern: a ii-a v (per a iij-a vj en el segon quadern “a”), iii (per b iii), i ii (per i iii), o iii (per o iiii), p iiji (per p iiij), v iii (per v iiii), v (per v v), B iij (per C iij), E v (per E iiij); errades a la foliació: i-ij-j (per ii-iij-iij bis), rep. vii, xi-xii (per x-xii), x (per xij bis), xvi (per xviii), salta del xxx al xxxv, rep. xxxvi, xixxx (per xxxix), rep. xxxxvii, li (per l), xli (per li), lx (per lix), salta lxxiii, xcvi (per xcvii), iic (per xcviii), ic (per xcix), xvi (per cxvi), rep. cxxvi, cxxivi (per cxxvii), cxxvii (per cxxviij), cxx (per cxxx, intent d'esmenar-ho), cxxxiiii sense numerar, salta el cxxxv, salta del cxli al clii, clviii bé, salta clxii, salta clxx, clxxviiii (per clxxx), clxxxiii (per clxxxii), xcii (per clxxxxii), xciiii (per clxxxxiii), xciiii-xcvi (per clxxxxiij-clxxxxvj), cxxxxvii (per clxxxxvii), salta cxcviiii, ccxi (per cci), salta ccii, ccxxi bé, ccxxix-ccxxx (per ccxxx-ccxxxi), ccxxxvii-ccxxxviii (per ccxxxviii-ccxxxix), salta del ccxlv al cclv, salta el cclvj, salta cclviiij, cclviii (per cclviiij), clxiii (per cclxiii), cclxvi (per ccliiij), cclxiiii (per cclxv), cclxvii bé, clxviii (per cclxviii), cclxvii (per cclxix). Manca el f. a j del segon quadern signat “a”, segurament era en blanc.Títols de cada part de l'obra al marge superior. Els ff. iiv i cxxxiiijv són en blanc
Binding en pell vermella amb daurats, al segle XIX, amb escut daurat als plans; talls daurats
History of volume Adquirit 1890-06-19
Previous owners (oldest first) London: Quaritch Ltd. Paris 1890 (price: 2450 francs)
Florentin-Achille Seillière (Baron), Baró 1873 (coat of arms: S) (superlibris: “Bibliothèque de Mello”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catalogue de Livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, composant la Bibliothèque de feu M. Le Baron Ach. S[eillière] (1890) 105 , n. 405
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:8
Note anotacions a llapis de la biblioteca. Al catàleg de la venda Seillière, al costat de la descripció hom anotà a llapis “1450 | Quaritch” (preu i comprador)

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1294
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: Inc. 9 | Antic 1/4135
Title(s) in copy ALEGRE | TRANSFORMACIONS | DE OVIDI | | ANY 1494 ( al llom en lletres daurades; la part del títol i autor en un teixell de pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 254 (= III + 1-6 + 1-243 + II) (fol. real)
ff.: III + 1-6 + i-cclxvii + II (fol. antiga)
Collation a6 a-q8 r6 r-s-s-v-u-z-A-D8 E6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 280 × 195 mm (f. iiii)
Font gòtica
Watermark cap cap d'home de perfil amb un estel (f. i)
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades, algunes de deu unitats de pauta (f. I), d'altre de quatre, curiosament, les “N” estan a l'inrevés; quan hi manquen inicials hi trobem en el seu lloc lletres de guia
Condition nombrosos errors de foliació, com, per exemple, la repetició del vii; alguns forats de bibliòfags. El darrer foli està mig arrencat i restaurat
Binding moderna, amb el llom de pell
History of volume Adquirit 1888
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román 1887 ad quem (ex-libris: “biblioteca E. F. San Roman” a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Note al f. 1 prel. hi ha una anotació de posseïdor ratllada que no s'ha pogut llegir. Al f. cclxviiv es llegeixen quatre versos en castellà: “Escollo armado (…) La Carrera de los siglos”; al f. III de guardes del davant una mà que sembla del s. XVII transcriví una poesia en castellà: “Bien quer […] en […]alis los […]ques | agora que traigo spada | que de quitar tantas vidas | toda la traigo mojada | Ja se que fue la de Reinaldos | que fue la honrra de francia | agora que esta en mis manos | penso sera la de España | Todos me pagan tributo | llaman me perdonavidas | y todos de mi se pagan | Blan[…]so de los valientes | amparo de los mandiles”. Al llom duu una etiqueta de paper amb el núm. 9 i una altra amb la signatura “1/4135”

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1166
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1774 | Antic I-1774
Title(s) in copy Faulas | de | Ouidi ( al llom, a la part del teixell, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 229 (= 1 + 6 + 1-221 + 1)
Collation a6 a3/4 b-e8 f1-2,4-5,7-8 g-q8 r8 s8 t-v-u-x-y-z8 A-D8 E6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 286 × 200 mm (f. I)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades; totes les “N” estan impreses especulades
Condition alguns forats de bibliòfags als marges i alguna taca de tinta al f. cxxii, p. e.; taques d'humitat a tot el volum. Errors a la foliació i a les signatures de quadern; manquen els ff. iiii, vi, xxxxiiii i xlvii substituïts per folis en blanc, manca també el f. a i, que precedeix al text, primer del segon quadern signat “a”; es repeteix el f. E iii entre els ff. E iv i E v; manca el f. E ii; la signatura i ii està repetida i manca la i iii; el f. ccxxxx duu la signatura de quadern B. iij en lloc de la C. iii que li correspon; es repeteixen dues vegades els ff. ccxxvii, ccxxiiii i clxxviiii. Manquen el quadern “F” complet, el primer dels quaderns signats “r” de sis folis i el primer dels signats “s” de vuit folis. Són en blanc per error de la impressió els ff. xxxxiii i xlvii (recto i verso)
Binding en pergamí flexible amb dos cordons i dues perles blaves per tancar-lo
Previous owners (oldest first) Bohy Piminsensius [?] (Floruit 1650 [?] - 1750 [?]) (ex-libris al primer foli de guardes: “Est Dominus Bohyus Piminsensius” [?])
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Reproducció de folis amb ex-libris o mencions de procedència dels incunables BNM I-1774 i I-2435 (2002)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1381
Note té diferències respecte de l'altre exemplar de la BNM I-2435: el f. cclxiiii (E v) correspon al f. E iiii de I-2435 (que no té imprès E v); hi ha també errades en la foliació -repetició de E iii entre E iv i E v- que no es donen en l'exemplar I-2435
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106670&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1390
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/2435 | Antic I-2435
Title(s) in copy metamo[…] | ouid. ( al llom, a la zona del teixell, a ploma en tinta fosca)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 254 (= 2 + i-cclxvii + 1)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 202 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (f. ii)
creu dins d'un òval coronat, sostingut per dos dracs, a sota dos cercles, el primer quadripartit amb les lletres “S P D A” i el segon sense dividir, amb la lletra “I” (al f. de guardes)
Pictorial elements Altres: manquen algunes caplletres; al llarg del volum trobem alguns dibuixos molt ben fets per mà de lectors, com una mà amb màniga al f. xvi, una persona de perfil al f. xxii i altres de semblants als ff. lxxxv i xcvi
Condition els dos folis preliminars, de guarda, estan estripats, del segon només en resta una tira de 2 cm; exemplar amb nombroses errades de foliació: .I. en lloc de .II.; dues vegades el f. VII; segueix amb el IX, XI, XII, X i XIII; entre els XVII i XIX hi ha un altre f. XVI. Es passa del XXX al XXXV; dues vegades el XXXVI i el XLVII; es passa del XXXXVIIII al LI, XLI, LII; dues vegades el LX, pero falten els LIX i LXXIII; XCVII repetit dues vegades; CXXVI repetit tres vegades; CXX en lloc de CXXX; manca la numeració als ff. CLXX i CLXXX i es repeteix dues vegades el f. CCXXIX . Malgrat això, l'exemplar és complet, només li manca la taula i foli a i que precedeix al text (del segon quadern signat “a”); alguns forats de bibliòfags i taques d'humitat i de brutícia
Binding antiga, del s. XVIII, en pergamí flexible
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (segell al f. 1)
Associated persons Nom de al pla superior de la coberta una anotació aparentment ss. XVIII-XIX, feta a ploma, esmenta a Francisco Parce[…]ia (Floruit 1750 [?] - 1850 [?]) (“Señor Don francisco Parce[…]ia calle de […]alla entrando Por la de S an Pablo N. o 2. Barcelona”)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Reproducció de folis amb ex-libris o mencions de procedència dels incunables BNM I-1774 i I-2435 (2002)
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1381
Note anotacions marginals de lectors. Al verso del darrer foli existeix una anotació a ploma de primers del s. XVI tapada per un bocí de paper que salva un forat al foli, de la que es llegeix la paraula “[m]ercader”. Al peu d'aquest mateix foli hi ha una prova de ploma amb el començament d'una carta en català, de la mateixa època
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106670&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1295
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/92 | Antic XII-L-1 | Antic 8 L 10
Title(s) in copy ALEGRE | LES TRANSFORMA[S] | DE OVIDI || BARCELONA | 1494 ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 250 (= II + 7 + 1 foli en blanc + i-cclxi [cclxviiii] + I)
Collation a6 a-q8 r6 r-s8 s-v8 u-z8 A-D8 E6
Page Layout 2 columnes
Size relligadura 300 × 210 x 50 mm (al pla anterior)
pàgina 289 × 205 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark mà mà amb guant i flor de sis pètals (f. ii)
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades de vuit unitats de pauta la primera i la resta de quatre; a l'inici trobem una portada d'estil barroc amb quatre sàtirs i corns de l'abundància, amb el títol al centre
Condition Errades a les signatures de quadern: iii (per b iii), i ii (per i iii), o iii (per o iiii), p iiji (per p iiij), v iii (per v iiii), v (per v v), z iij (per z iiij), B iij (per C iij). Errades a la foliació: i (per iij), repeteix vii, xi (per x), xii (per xi), x (per xiij) xiii (per xiv), xvi (per xviii), salta del xxx al xxxv, rep. xxxvi, xixxx (per xxxix), rep. xxxxvii, porta li (per l), xli (per li), lx (per lix), salta el lxxiii, xcvi (per xcvii), iic (per xcviii), ic (per xcix), xvi (per cxvi), repeteix el cxxvi, cxxivi (per cxxvii), cxxvii (per cxxviii), cxx (per cxxx), [cxxxiv sense gravar - acaben els quinze llibres de les transformacions i la segona columna està en blanc] [mancaria un foli en blanc, el cxxxv], salta del cxli al clii, salta el clxii, salta el clxx, clxxviiii (per clxxx), clxxxiii (per clxxxii), xcii (per clxxxxii), xciiii (per clxxxxiii), se segueixen xcv-xcvi (per 194-195) clxxxxvi (per al f. 196), cxxxxvii (per clxxxxvii), salta el cxcviiii, ccxi (per cci), salta ccii, rep. ccxxix (per ccxxx -s'ha intentat esmenar, eliminant la i), repeteix ccxxxviii (per ccxxxix, s'ha intentat esmenar), ccxxxx. (per ccxxxxi), salta del ccxlv al cclvi, salta el cclviiij, clxiii (per cclxiii, esmenat a ploma), cclxvi-cclxiiii (per cclxiv-cclxv esmenat a ploma), cclxiiii-cclxiiiii estan així esmenats, és difícil veure què hi havia a sota. Són en blanc els f. r 6v i E 6v. El volum es troba en bon estat malgrat algunes taques d'humitat. Manca 1 foli entre els folis numerats 7 i 8 (no hi ha el foli amb la signatura de quadern bi). Portada afegida posteriorment
Binding moderna, en cartó dur
Previous owners (oldest first) Valde[…] (Floruit 1525) 1525 - 1569 ad quem (al primer foli de guardes es pot llegir, malgrat que són indicacions parcialment ratllades: “Est libre es de valde[…] y comprat en lencant any 1525”, el nom fou ratllat pel posseïdor successiu que hi afegí: “y escrig en 1569”)
Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (ex-libris al verso del tercer foli de guardes preliminars, "S.D.S.Y.D.A.")
Madrid: Real Biblioteca XII L 1, 8 L 10 (a llapis) (ex-libris a l'interior del pla anterior amb escut i una anotació: “Biblioteca del Rey N. Señor” i la signatura)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Catalogat a: López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 165 , n. 180
Note Exemplar amb breus anotacions manuscrites, sobretot a la segona part del text, a les al·legories de Francesc Alegre, especialment als ff. clxxviii, clxxxxvi i cxxviiii. S'hi troben també proves de ploma, sobre tot al darrer foli, on es repeteix diverses vegades el començament típic d'una carta: “Al molt…”.

Al catàleg de la biblioteca s’afegeix: “Etiqueta: "E. XX. T. IIª Nº". Ex libris real de la época de Fernando VII pegado sobre etiqueta anterior. Sello: "Inventariado por las Cortes. 1874”.

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 2078
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula: Ovidius 1494 COPY 1
Title(s) in copy ALEGRE | TRANSFORMACIONS | D'OVIDI || BARCELONA | 1494 ( al teixell en daurat)
Ovidi Allegorias ( afegit a ploma al marge superior del f. 1 prel., mig tallat pel relligador)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 + 1 + i-clxvii + II (guardes de l'època de la relligadura)
Collation a6 a2-8 b-q8 r6 r-s-s-z-D8 E6
Size pàgina 276 × 200 mm (f. v)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, al f. 1 caplletra de deu UP amb decoració vegetal, la resta de quatre UP, no totes impreses
Condition quaderns “v” i “u” relligats segons la foliació impresa, en l'ordre correcte, malgrat això persisteix el salt del text. Errades a les signatures: iij (per b3), i ij (per i3), o iii (per o4), p iiji (per p4), v iii (per v4), v (per v5), B iij (per C3). Errades de foliació: i (per 3), rep. vii, ix-xi-xii-x (per 10-12), xvi (per 18), salta del xxx al xxxv, rep. xxxvi, xixxx (per 39), no rep. xlii, rep. xlvii, li (per 50), xli (per 51), lx (per 59), salta lxxiii, xcvi (per 97), iic (per 98), xvi (per 116), rep. cxxvi, cxxivi (per cxxvii), cxxvii (per 128), 134 sense foliació i salta al cxxxvi, salta del cxli al clii, omet clxii, salta clxx, clxxviiii (per 180), clxxxiii (per 182), salta 193, rep. clxxxxvi, salta 199, cxi (per cci), salta 202, cv per ccv, 206 sense numeració, rep. ccxxix, salta 231, rep ccxxxvii, salta 239, salta del ccxlv al cclv, salta el 256, cclviii (per 259), cclxvi-ccxliiii (per 264-265), clxviii (per 268), cclxvii (per 269). En bon estat, volum restaurat, algunes pàgines amb brutícia
Binding moderna, pergamí sobre cartró, amb filets simples daurats als plans i al llom, tall del relligador en daurat
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les Transformacions d'Ovidi, exemplar de la Hispanic Society COPY 1 (2005)
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 401
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection
Catalogat a: Serís (1964), Nuevo ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada en presencia de los ejemplares en la biblioteca de The Hispanic Society of America en New York y de la Ticknor Collection en la Biblioteca Pública de Boston, 1. (A-B) 17
Catalogat a: Rosenthal (1908), Incunables españoles. Catalogue 116 , n. 41
Note alguns passatges subratllats i proves de ploma al f. 1 prel. Al segon foli de guardes al marge inferior, centrat, el núm. 18729. A l'interior del volum una nota en anglès, dóna informacions sobre els dos exemplars d'aquesta obra conservats a la biblioteca

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1167
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula: Ovidio Transformacions Barcelona 1494 Copy 2
Title(s) in copy OVIDI | TRANSFORMACIONS || BARCELONA | 1494 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + I-CCLXVII + I
Collation a6 a2-8 b-q8 r6 r-s-s-z-D8 E6
Size pàgina 266 × 198 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet, el foli que precedeix el començament del text és de paper una mica posterior i està cobert d'anotacions. És en blanc el f. cxxxvv. Marges retallats, havent-se perdut la foliació en alguns punts del volum, exemplar restaurat, en molt bon estat. Errades a les signatures: i ij (per i3), o iii (per o4), p iiji (per p4), v iii (per v4), v (per v5), B3 (per C3), E v (per E4). Errades a la foliació: i (per 3, esmenat a ploma), rep. vii, xi-xii-x (per 10-11-12), 16 (per 18), salta del 30 al 35, rep. 36, xixxx (per 39), rep. 47, li (per 50), xli (per 51), lx (per 59), salta 73, xcvi (per 97), icc (per 98), xvi (per 116), rep. 126, cxxivi (per 127), cxxvii (per 128), 134 sense numerar, salta el 135, salta del 141 al 152, salta el 162, clxxi (per 169), salta 170, salta 180-183, salta 193, xcvi (per 196), cxxxxvii (per 197), salta 199, cxi (per 201), ccxxix-ccxxx (per 230-231), ccxxxxv (per 246), rep. 248 y salta al 260, cclxvi-cjcxliiij (per 264-265), cclxiiii (per 267) y cclxvii (per 269)
Binding pergamí clar sobre cartró ss. XIX-XX, amb filets daurats simples als plans i al llom, talls daurats
Previous owners (oldest first) Universitat de Cervera (ex-libris al f. I: “Ex Bibliotheca Universitatis Cerva[ri]en[s]is”)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les Transformacions d'Ovidi, exemplar de la Hispanic Society COPY 2 (2005)
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 401
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. O-186
Catalogat a: Serís (1964), Nuevo ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada en presencia de los ejemplares en la biblioteca de The Hispanic Society of America en New York y de la Ticknor Collection en la Biblioteca Pública de Boston, 1. (A-B) 17
Note la guarda anterior, al verso, duu enganxat un bocí imprès amb descripció de l'exemplar, en alemany, del catàleg de venda probablement. Al peu, amb numerador de tinta “18729” i al capdemunt, a llapis “900” (abans “980”) segurament el preu de compra. Al primer quadern hi ha anotacions manuscrites en tinta gairebé il·legible que ocupen tots els espais en blanc i fins i tot l'interior del text, fetes per una mà del s. XVI, i també es troben al f. vi i ocupen la totalitat dels tres folis finals, on es llegeix la data de 1508; totes elles estan escrites capgirades i semblen relatives al comerç. A la resta del volum algunes anotacions marginals, p. e. als ff. c, cliiiiv. Els quaderns “u” i “v” estan relligats a l'inrevés.

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1168
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. G.YC.441 | Antic Y.1216.Baf
Title(s) in copy Transformacions | de | Ovidi | 1484 ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + 1-268 + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 284 × 195 mm (f. 4)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 2 prel.-265)
cap (ff. 1-267)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar amb taques d'humitat i de brutícia. Molts errors i salts en la numeració dels folis. Manca el f. 89
Binding enquadernació en pergamí sobre paper amb restes d'antigues tanques de corda
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note anotacions marginals i fragments subratllats

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1357
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 093 Ovidi T
Title(s) in copy Transformacions del Poeta Ouidi ( al llarg del llom, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + i-clxvii + 168 + I (els 168 ff. sense foliar)
Collation a6 a7 b-q8 r6 r-s-s-z-D8 E6
Size pàgina 281 × 202 mm (f. a 4)
Font gòtica
Watermark cap cap d'home amb rínxols
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, amb una caplletra petita impresa en un espai massa gran (una “O”); la majoria de les “N” estan impreses capgirades
Condition en bon estat de conservació, amb alguns folis tacats per la humitat; als darrers quaderns, al marge inferior, senyals de corcs. Errades a les signatures de quadern: i ii (per i iii), o iii (per o iv), v iii (per v iv) i B iii (per C iii)
Binding antiga en pergamí amb cordills per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Miquel Mateu Pla, Alcalde Barcelona (ex-libris imprès)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Note topogràfic: despatx de Miquel Mateu; Reg. 4141

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1169
City and Library San Juan Casa del Libro
External description
References (most recent first) Catalogat a: Arrarás (1994), Libros españoles (siglos XV-XVI)

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1170
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call number 84482 | Antic PR 9550 X | FOLIO | 84482; 5143
Title(s) in copy OVIDI | TRANSFORMACIONS | E ALLEGORIES ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 + 6+ 1 + i-cclxviii + 2
Collation a6 a-q8 r6 r-s-s-z-D8 E6
Size pàgina 296 × 210 mm (f. iiii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel o flor de cinc pètals (visible al f. a1)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition nombrosos errors a la foliació; en excel·lent estat de conservació
Binding de la biblioteca de Salvà, cuir marró decorat en set amb ratlles horitzontals i diagonals, supralibris de la biblioteca
History of volume Adquirit 1924-11-01
Previous owners (oldest first) Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Vicent Salvà i Pérez, llibreter 1849 ad quem (superlibris a la relligadura)
Leonardo Samuele Olschki, bibliòfil [?] 1910 a quo (a la segona guarda hi ha enganxada una tarja postal dirigida a “la librairie Leo S. Olschki, Flornce” de 7 de setembre de 1910, per Alvaro Fil [?] Albacete de la BNM amb una descripció del volum)
Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1924-11-01
References (most recent first) Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 234 , n. 5143
Note sense anotacions manuscrites

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1171
City and Library Stuttgart Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
Collection: Call number Alte und wertvolle Drucke: Inc. fol. 12167 | Antic H 12167
Title(s) in copy ALEGRE | TRANASFOR | MACIONS | N | OVIDI ( al llom)
42. 12167. n.n. signl. 1494 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V (blancs) + 4 (taula) + 2 (registre) + 2 (blancs) + 1-243 (= i-cclxvi) + 3 (blanc)
Collation a6 a-q8 r6 r-s-s-z-A-D8 E6
Page Layout 2 columnes (tot el volum)
41/42 línies
Size pàgina 302 × 210 mm (f. cclxviv)
caixa 206 / 227 × 145 mm (f. cclxviv)
columna 206 × 68 mm (f. cclxviv)
relligadura 310 × 216 mm (coberta posterior)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com les de l'exemplar principal
Condition el volum presenta alguns forats de corcs, folis rasgats, tinta fluixa en alguns folis, plecs al f. 1v i a altres llocs del volum que dificulten la lectura; manca la indicació de llibre al f. 63v (esborrada). Els quaderns ‘ ‘c” i “ n” es troben en mal estat, amb parts esborrades. Errades a la foliació i a les signatures de quadern, com a l'exemplar principal. Als f. 10v libre segon (per libre primer), f. 18v libre primer (per libre segon)
Binding de pergamí, flexible amb tires per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Stuttgart: Königliche Landesbibliothek 1864 - 1900
References (most recent first) Descrit per: Schröder (2013), Inspecció personal
Note anotació al foli final: “186 | 31199 | 12 vii 9611[?]”. Hi ha anotacions als ff. 6, a vii, i (per iii), f. lxviiv, lxxxxiiir-v, lxxxxiiiir-v, cxxxiii, clxviii, cclxvii
Internet http://digital.wlb-stuttgart.de/digitale-sammlungen/seitenansicht/?no_cache=1&tx_dlf[id]=550&tx_dlf[page]=1&tx_dlf[pointer]=0&Seite=&cHash=15db525e41fad0f8bb338785770e572a reproducció completa de l'exemplar

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1783
City and Library Versailles Bibliothèque Municipale
Collection: Call number Morel Fatio: G 225
Title(s) in copy OVIDI | TRANSFORMACIONS | TRAD. | DE FR. ALEGRE || BARCELONA ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + ii-cclxxii + VI (fol. ant. en romans)
Size pàgina 257 × 180 mm (f. aiii)
Font gòtica
State fragmentari
Condition exemplar restaurat, mutilat tant a l'inici com al final. Es veuen taques d'humitat i brutícia, i molts errors de foliació. A més, el f. 10 es troba entre els ff. 12 i 13
Binding mitja relligadura amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) A. Morel Fatio
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note anotacions manuscrites. Al f. 134 està escrit a ploma: “Jaume Moragues, menjador de farines a mil”

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1172
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number MEV:
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Tractat a: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Soriano (2006), Inspecció personal
Tractat a: Soriano (2002), Inspecció personal
Tractat a: Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 68 , n. 143
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV II:507
Note exemplar no localitzat en fer el catàleg, va ésser esmentat per Haebler. No localitzat encara al 2007. Dóna la casualitat que de dues edicions incunables desaparegudes de la biblioteca vigatana se'n troben avui dia sengles exemplars a San Juan de Puerto Rico: Casa del Libro, essent aquests els únics llibres antics en català dels que tenim notícia en aquella biblioteca

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-29