Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1773
City and Library Bologna Biblioteca Communale dell'Archiginnasio
Collection: Call number A-275 | Antic Magnani, I6 c.I.26
Copied Guillem de Pasinis, 1417-02 - 1417-04-08

External description
Writing surface Paper gruixut
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 111 (= viii + 103)
Page Layout 2 columnes
33 lÝnies
Size pÓgina 295 Î 220 mm
Pictorial elements IlĚluminacions contÚ una miniatura que representa a sant AgustÝ (f. 1)
Caplletres: caplletres amb miniatures en blau i vermell, la primera ilĚluminada
Condition sˇn en blanc els ff. 11v i 45v; manquen els ff. 13-14
Other Associated Texts cnum 1266 MS: Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), tradu´t 1390 [?] - 1417 ad quem. Montserrat: Monestir, 1, 1301 - 1500
References (most recent first) Tractat a: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Ediciˇ crÝtica de les traduccions bÝbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Tractat a: Batllori (1993), “Un devocionari catalÓ del segle XV a Bolonya”, Obra completa I. De l'Edat Mitjana
Catalogat a: Mazzatinti et al. (1890-1990), Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia 30:113-4
Note segons el catÓleg al f. 103v una nota llatina informa de les condicions de la c˛pia: “Ego Guillermus de pasinis de orta de Novaria, dum essem cum Nobili Viro domino Bernardo de santillys de Valencia instruens dominum Francischum Gillabert eius filium in artibus olive quod est ipsius castrum anno domini Millesimo quadragentesimo decimo septimo, in qua facti fuerunt de mense marcii et aprilis eiusdem anni Quinque millia panes de šuquaro, quia in illo castro nascunter erundines de suquo quarum fit cucharus. Scripsi hoc opus et habui exemplar a domina leonor de charald de aragonia uxore predicti domini Bernardi dum erat in dicto Castro regente pro Viro suo, Qui erat Cicillie in servicio Regis. ferdinando. Regis aragonum. deo gratias amen”. Al f. I es transcriuen algunes sentŔncies morals.
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1268
Location in volume ff. 1ra-31ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1855
Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona. SolĚliloquis
Language catalÓ
Date tradu´t 1390 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness libre appellat Soliloqui lo qual feu lo molt excellent doctor monsenyor sent Agosti, f. 1ra
Incipits & explicits in MS Ýndex: [ 1ra] Aši comenšen les Rubriques del libre appellat Soliloqui
text: Aci comenša lo libre appellat Soliloqui lo qual feu lo molt excellent doctor mosenyer sent agosti illuminador dela santa esglesia. Sobre alt … [ 31ra] … e al fill e al Sant Sperit. Amen
Condition incomplet
Note llacuna, manquen els folis 13-14
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1267
Location in volume ff. 31rb-39ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1854
Desconegut. Mirall del pecador
Language catalÓ
Date tradu´t 1390 [?] - 1417 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31rb] Capitol primer. Com nostre Senyor Deus nos amonesta per lo seu sant consell de haver conexensa de nos mateixs e de tenir la caarera de via per venir a paradis
text: Per šo com nosaltres, frares molt cars … [ 39ra] … Tot poderos Deu, per infinita secula seculorum. Amen
References (most recent first) Bertini (1936), “I Soliloquia e lo Speculum Peccatoris dello pseudo Agostino in catalano”, Analecta Sacra Tarraconensia, 12 = Homenatge a Antoni Rubiˇ i Lluch, 2 250-63
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1803
Location in volume f. 39v-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2631
Desconegut. Oracions molt sollempnes e de gran devociˇ contra los VII. peccats mortals
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1417 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39v] Oracions molt sollempnes e de gran devocio contra los VII. peccats mortals
text: Glorios e poderos senyor meu Jesu Christ, fill de la Verge Maria, vos al dijous de la cena, denant los vostres dexebles, … [ 42] … e que sien tan savis, que per lur saviea la fe queĚls havets comanada ne sia ben regida e exalšada. Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2285
Location in volume f. 42r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2632
Desconegut. MagnÝficat
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1417 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42] Exposicio del chantich de la Verge Maria qui comenša Magnificat anima mea Dominum
text: La mia anima magnifica nostre Senyor, e mon sperit s'es alegrat en Deu, qui es salut mia … [ 42v] … axiu com dix Abram e a sa sement perdurablament
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2286
Location in volume f. 42v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2633
Desconegut. Exposiciˇ del cÓntic de Simeˇ
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1417 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42v] Exposicio del chantich de Simeon qui comenša Nunc dimitis seruum tuum Domine secundum uerbum tuum in pace
text: Senyor ara laxaras ton servidor en pau … e es llum a illuminar les gents, e gloria de Israel, ton poble
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2287
Location in volume ff. 42v-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2634
Atanasi. Exposiciˇ de la fe cat˛lica escrita per sant Atanasi qui comenša: Quicumque uult saluus esse
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1417 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42v] Exposicio de la fe catholica scrita per sant Athanasi qui comenša Quicumque uult saluus esse
text: Qui vol esser salt denant totes coes es obs que tengua la fe catholica … [ 43v] … com no es neguna altra fe en que tot lo mon generalment sia salvat nes puscha salvar, sino en aquesta
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2288
Location in volume f. 43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9927
Desconegut. Aquests sˇn los dotze articles de la fe
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 - 1417 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43] Aquestes son los xii. articles de la fe
text: Yo creu en Deu lo Pare tot poderos … e en la comunio dels sants e perdo de peccats e lo resucitament de la cart e vida perdurable. Amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2289
Location in volume ff. 43v-44
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2635
Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona. Te Deum laudamus
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1417 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43v] Exposicio del cantich qui comenša: Te Deum laudamus, lo qual feu sent Agosti com se batia
text: Tu, Deu, loam; tu, Senyor atorgam … [ 44] … En tu esperam, SEnyor; ja no serem confusos perdurablement, Amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2290
Location in volume f. 44r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2636
Lucas. BÝblia NT: Evangeli segons sant Lluc (1: 26-38)
Language catalÓ
Date tradu´t 1417 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Comenša lavangeli de sent Luch
text: Al sisen mes fon trames Guabriel angel per nostre senyor Deus en la ciutat de GAlilea … [ 44v] … E Maria dix: Ve't aci la serventa de nostre senyor Deu, sia feyt en mi segons la tua paraula šo es a dir, ašoĚm vengua que tu mas annunciat
Condition fragment
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2291
Location in volume f. 44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2143
Johannes. BÝblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Joan (1:1-14)
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44v] Comenša lavangeli de sent Johan In principio erat Verbum
text: Paraula era el comenšament e aquella paraula era envers Deu … e nos vehem sa gloria com a gloria qui era aquell qui era Fill de Deu, ple de gracia e de veritat
Condition fragment
References (most recent first) Batllori (1993), “Un devocionari catalÓ del segle XV a Bolonya”, Obra completa I. De l'Edat Mitjana 215-16
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2292
Location in volume f. 45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2638
Desconegut. AntÝfona de la Verge. Salve Regina
Language catalÓ
Date tradu´t 1417 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] Comenša la antifena de la Verge Maria šo es la salve regina
text: Deus te sal, regina, mare de misericordia … per šo que siam fets dignes per les promissions de Jesu Christ
epÝleg: Oreumus: quesumus, omnipotens Deus, ut beata uirgo semper Maria … qui tecum uiuit et regnat in unitate Spiritus Santi, Deus, per omnia secula seculorum. Amen
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1168
Location in volume ff. 45-103 (Hauf)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1787
Bernat Oliver, Bisbe d'Osca. Excitatori de la pensa a DÚu
Language catalÓ
Date tradu´t 1410 ca.
Title(s) in witness lo tractat appellat excitatori de la anima a Deu, f. 45
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 45] A honor e a gloria de Deu e a singular devocio e peticio de vos, molt devota e molt noble dona Elienor filla del Comte Donosa yo he expost o declarat lo tractat appellat excitatori dela anima a deu, fet per lo molt reverent pare en crist monsenyer frare bernat oliver
rubr.: Comenca lo tractat intitulat citatori dela anima a deu
text: Al reverent en christ pare mossenieyer Ramon per la divinal providenca. Bisbe de Valencia, frare Bernat oliver … e en altre. Amen Jhs.
colofˇ: Aci es acabada la quarta part de la present obra e per conseguent tot lo libre. Deo gratias. Amen. Lo present libre fou encomenšat de scriure a .viij. de febrier e hacabat lo primer de abril en lany de la encarnacio de Ihu Christ corent mil quatrešent XVII. Ego Guillermus de Pasinis de Orta scripsi Olive. Aquell qui ašo ha trobat en parays sia per los angels acompanyat. Amen: In re terrena non est aliud nisi pena
References (most recent first) Tractat a: Hauf i Valls (1990), D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportaciˇ a l'estudi de la nostra cultura medieval 33 nota
Tractat a: Oliver et al. (1929), Excitatori de la pensa a DÚu
Note Segons Hauf seria c˛pia d'un exemplar de finals segle XIV
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-02