Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1772
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 240 | Antic Suppl. fr. 3144
Title of volume TRACTAT | DEL PECCAT ( al teixell)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 147 (= I + 1 + 2-140 + 140bis-144 + I)
Collation 13/4 2-178 184/3; reclams horitzontals centrats al peu, signatures de quadern alfanumèriques del tipus ai-aviii, les signatures que numeren tots els folis dels plecs no sempre es veuen
Page Layout 25 línies (f. 3)
Size pàgina 200 × 140 mm (f. 3)
caixa 120 × 74 mm
Hand gòtica molt acurada
Pictorial elements caplletres dorades i ornamentades amb motius vegetals i amb aplicació d'or; orles amb decoració vegetal miniades i il·luminades als ff. 2 (aquesta amb acurada una ornamentació afiligranada en vermell al marge) i 65, 105 i 123v amb motius vegetals, sols i fulles daurats; al marge superior del f. 2 dos ocells delicadament representats, un d'ells és una perdiu; els calderons alternen blau i vermell, les rúbriques són vermelles i hi ha inicials safranades
State caixes i renglons marcats a punta de carbó molt fina, amb la primera línia de la justificació en blanc; perforacions verticals assenyalant les línies principals de la justificació, visibles en alguns folis al marge inferior, prop del tall
Condition manca el primer foli; volum en excel·lent estat de conservació, pergamí molt clar; la guarda antiga que precedeix el text ha estat restaurada. Els ff. 142r i 143r són en blanc. Sense foliació antiga, disposa d'una foliació moderna feta a tinta a l'angle superior extern, que repeteix el f. 140 (marcat bis el segon). Són en blanc els folis de guardes (llevat del 143v-144r cadascun amb una prova de ploma de mà diferent) i el f. 142r, que va romandre pautat i en blanc i té el verso ocupat per la transcripció d'un text llatí dedicat a la Verge. Els folis inicial i final són de paper i corresponen a l'època de la relligadura
Binding mitja relligadura sobre taula folrada de pell decorada amb aigües, amb el llom de pergamí tintat i enfosquit; teixell de paper fosc enganxat al damunt del llom; talls daurats i les inicials “M A” gravades al tall vertical en tinta negra
History of volume Adquirit 1860 a.
Previous owners (oldest first) Marcel Jèrome Agiollo (Floruit 1825) 1825 (ex-libris al f. 1v: “Marcel Jerome Aigollo Doc[…] 1825”)
M. Crozet, relligador 1840
Paris: Bibliothèque Royale RB N 2629 1840 (f. 1v, al peu, núm. de l'inventari de 1840)
Associated Texts al foli 142r es transcriu l' texid 2392 Desconegut, Beatissimi virginis Maria, escrit 1500 ad quem llatí
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 82
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 119 , n. 133
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 3-4 , n. 13
Note sense anotacions de lectors. El pergamí dels folis de guardes que precedeixen i segueixen al text (ff. 1 i 143-44) és de mala qualitat i s'han deteriorat el primer i l'últim (segurament estaven encolats a la relligadura original del volum), per tal de preservar-los s'han enganxat a folis de paper, de l'època de la relligadura actual. No hem pogut confirmar l'origen de la referència al llibreter Crozet

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1167
Location in volume ff. 2-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1787
Bernat Oliver, Bisbe d'Osca. Excitatori de la pensa a Déu
Language català
Date traduït 1410 ca.
Title(s) in witness n
Incipits & explicits in MS prol.: [ 2] ihuchrist dient Que ell era vengut e del cel en terra deuellat per ençendre foch de caritat … [ 3] … en la dita obra deuocio atroberan
tit.: Comença vn altre prolech en lo qual clarament se mostra que la granea del peccat ni la [f. 3v] ni la maliçia del demoni no poden apagar la misericordia de nostre senyor deu
pref.: S3Enyor deu meu placiet quem hojes la mia oracio com yot pregare … [ 7v] … no hou les pleguaries dels peccadors
tit.: Començen les rubriques dels capitols dela primera part
índex: Quel peccador no pot retornar a fer be sens ajuda dela misericordia de nostre senyor deu … [ 8v] … Que tots los estaments daquesta present uida son plens e mesclats ab molta miseria e gran prolexitat
tit.: Capitol primer qui mostra que lo peccador no pot retornar a fer be sens aiuda dela misericordia de nostre senyor deu
text: [ 9] O6 senyor deu meu yo confes clarament … [ 141v] … tu mateix qui est vn uertader e sobiran be loat e beneyt In secula seculorum. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Amen. DEO GRACIAS
References (most recent first) Oliver et al. (1929), Excitatori de la pensa a Déu , n. B. Bohigas edita aquest ms.
Note Dedicat a “la vostra episcopal auctoritat”. Tractat de devoció dividit en 4 parts i precedit de dos pròlegs, el primer acèfal; la primera part del tractat té 14 capítols, malgrat que la taula n'indica només 13
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02