Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1771
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Proverbis
Proverbis del rei Salomó
Date / Place traduït 1351 [?] - 1385 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.32.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.32.1
Editat a: Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 157-66 , n. ed.
Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 160
Subject BÍBLIA: V. T.
RELIGIÓ
BÍBLIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1374
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 353 (BITECA manid 1139)
Copied 1376 - 1400 (J. Riera)
Girona (IRHT): 1371 [?] - 1400 [?] (Avril et alia)
1385 a quo (data tard. Breviari)
Location in witness ff. 228ra-231ra
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem 1-6
Incipit & Explicits rubr.: [ 228ra] Aço son paraules del Rey Salamon fiyl del Rey dauid les quals fou [sic] metre lo senyor Rey en .i. libre. E son paraules de gran vtilitat aaquels qui les seruen
text: P3araules de Salamon fiyl de dauid Rey de israel. Asaber saujesa e disciplina e a entendre paraules de sauiea ea apendre doctrina … [ 231ra] … per que negun puscha estorçre
Condition fragment
References Puig i Tàrrech (2004), Inspecció personal
Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 157-68
ID no. of Witness 2 cnum 9591
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 28ra-29rb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 28ra] Paraules de salamo les quals feu metre lo senyor en aquest libre
text: P4araules de salamo fill de dauit de Rey quj fo de israel a saber sapiencia e disciplina … [ 29rb] … e no tembras temor soptosa ni poder de mals homens que vjnguen sobre tu per ço cor nostre senyor sera ab tu e guardara ton cors que no sies pres
Associated Texts passatge considerat tradicionalment com una part de texid 1604 Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem
References Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 157-62
Record Status Created 1991-04-26
Updated 2022-02-14