Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1771
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Cortes 9/2161 | Antic 12-II-1, no 15 | Antic 9-11-1 | Antic 2161 | Antic No 15 bis | Antic Est. 55, gr. 1a. núm. 15
Copied 1483 - 1492 a. (al f. 130 es prega per l'expulsió del rei moro de Granada i els poemes sobre la Passió parlen de la Setmana Santa del 1483)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 132 (= I + 131)
Collation 1-212 3-510 612 76/7-11 8-128 1312 142
Size pàgina 218 × 145 mm (f. 7)
caixa 153 × 80 mm
Hand humanística tres mans de finals del s. XV, principis del s. XVI, la primera (ff. 1-77)
humanística la segona (ff. 78-115)
humanística la tercera, humanística catalana als (ff. 114-131)
Watermark creu grega dins d'un cercle (als quaderns 1-7, primera mà)
escala (als quaderns 8-12, segona mà)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: a punta seca, que només es respecta en els tractats llatins, no als textos de la tercera mà
Perforacions: al marge exterior perforacions verticals
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals centrats al mig del marge inferior
Condition foliació en xifres aràbigues, moderna, en bon estat de conservació; el text del f. 118 (i el quadern que li correspon) comencen exabrupto; hi manquen, doncs, folis entre els actuals ff. 117 i 118. De fet és ben possible que el còdex acabés primitivament al f. 117v, brut i amb proves de ploma; sembla com si els folis següents procedissin d'algun altre indret a l'interior del volum i s'haguessin afegit en aquest punt. Al marge superior del f. 118r es pot llegir “N 311”, com si fos el començament d'un manuscrit diferent, però les característiques i justificació de la tercera mà fan pensar que, d'alguna manera, des del f. 113v tot formava part del mateix manuscrit
Binding moderna sobre fusta, del s. XX, no respecta l'estructura original del còdex, tot i que conserva enganxades als plans les cobertes primitives, amb les seves signatures que consten també al f. 1
Previous owners (oldest first) Joan Valeri (Floruit 1420 [?] - 1480 [?]) (f. 113: “Joannis Valerij est huiusmodi codex”)
Ciutat de Mallorca: Convent dels Jesuïtes (Massó i Miralles de Imperial)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. RAH Salazar y Castro 9/2161 (2001)
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Gómez Moreno (1992), Inspecció personal
Tractat a: Miralles de Imperial y Gómez (1948), “Tres poemas de Jaime de Oleza”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 175-77
Tractat a: Vendrell Gallostra (1933), La corte literaria de Alfonso V de Aragón y tres poetas de la misma 42-43
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 31 , n. e2
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 1:314-15
Note Obres d'Olesa i altres poetes, inclou també peces en prosa, epístoles humanístiques i orationes de Ferran Valentí a Ferran, rei de Sicília (pronunciada pel Pare Pineda), a Natalio Janeiro, a Benardí Anglada, a A. Beccadelli i a Rafael de Ferrara de Bartolomé Facio a Ferrario Ramo i una invectiva de Bautista de Trevis.

El volum sembla contenir dues unitats codicològiques, la primera, que correspon a la primera mà, empraria quinions i senions; mentre que la segona es serviria de quaternions.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1165
Location in volume ff. 113v-116rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3386
Jaume d' Olesa i Sanglada. Verb incarnat dins ventre d'una verge
Language català
Date escrit 1483 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 113v] per lo de clar enginy Jaume de aulesa honrat Ciutada obra en rims strams de trenta tres cobles per los xxxiij anys de Jhesu christ tractant dela Jncarnacio e passio sua conforma ala sepmana sancta del any M.CCCC. lxxx tres : que lo dimarts sanct fo nostra dona de Març : ço es la Jncarnacio del fill de deu e lo diuenres apres lo misteri dela sagrada passio sua
tit.: Comença la obra ab Jnuocacio
text: [ 113va] Verb jncarnat dins ventre duna verge … [ 116rb] … De vostra sanch quim seran loch de purga | Deuotes e scientiques cobles compostes per lo pocos tales [?] Jaume de aulesa de linatge honrat e de virtuts acompanyat
colofó: Deuotes e scientiques cobles / compostes per lo pocos tales [?] / Jaume de aulesa de linatge / honrat e de virtuts acompanyat
Poetic Form cobles en rims stramps
Poetic Stanza 33 x 8, 1 x 4
Associated Persons Autor (var.): Jaume d'Aulesa
Note conté rúbriques explicatives a les cobles, de certa amplitud; i al peu del f. 113v una cita d' “Augustinus li[ber] contra manicheos” més una nota erudita. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3933
Location in volume f. 116va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3385
Jaume d' Olesa i Sanglada. Jutges molt prudents, de gran dignitat
Language català
Date escrit 1483 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116va] Cobla sparsa als Jutges
text: Jutges molt prudents de gran dignitat … no tirant al pris mas per la honor
Poetic Form cobla sparsa
Poetic Stanza 1 x 10
Associated Persons Autor (var.): anònim
Note el manuscrit no duu cap atribució; sembla una composició adreçada als jutges d'un certàmen poètic i podria tancar el poema anterior i servir d'introducció a la pregària a la Mare de Déu que segueix
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3934
Location in volume ff. 116va-117ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3382
Jaume d' Olesa i Sanglada. Ab goig contemplar yo vull, de Déu Mare
Language català
Date escrit 1483 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116v] Contemplacio dela visio benauenturada que la verge Maria hague com adora lo seu glorios fill tantost que fon nat a laor gloria e honor sua
text: Ab goig contemplar yo vull de deu mare … [ 117ra] … Qui va trontollant per desordes grans
Poetic Stanza 1 x 8, 6 x 9, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “.T.”. Segueixen a aquest poema cartes i un poema en llatí, als ff. 118-129v
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4242
Location in volume f. 130-131va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3383
Jaume d' Olesa i Sanglada. Emperadriu, principi dels béns nostres
Language català
Date escrit 1483 [?] - 1492 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130] Jhesus
rubr.: Triumphos de nostra dona en cobles capdenals biocades per lo de mirable enginy Jaume de aulesa Ciutada compostes e trameses en valencia per la ioya era alli mesa al qui mils hi digues
intr.: [ 130ra] Jnculte Regina tuos si canto triumphos | parce precor seruo virgo serena tuo | Materia superor delictis pressus iniquis | Altius haud potuit musa maligna loqui
text: Emperadriu principi dels bens nostres … [ 131va] … J Jesuchrist hi sia beneit
Poetic Stanza 20 x 9, 2 x 5
Note al penúltim vers es prega a fi que: “el moro Rey quin granada reposa / Sie·xpellit”, cosa que fa la composició del poema anterior al 1492. Als ff. 130-131, el text està copiat a dues columnes, a excepció de la rúbrica inicial
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-24