Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1769
Authors Mohammed
Titles Profecia de Mahomà
Date / Place traduït 1486 ad quem
Language català
controlar (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Pedro de Pan y Vino
Traductor: Desconegut
Subject PROFECIES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1147
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, H.III.24 (BITECA manid 1762)
Copied Pedro de Pan y Vino, 1478 - 1490 [?] (explicit de la taula)
Location in witness f. 1
Title(s) Mohammed, Profecia de Mahomà (tr. Pedro de Pan y Vino…), traduït 1486 ad quem
Verba sunt que comosit mahoma suo familiari
Incipit & Explicits intr.: [ 1] Verba sunt que comisit mahoma suo famjliarj ante suam mortem et sunt in suo alcorano. missa domino magistro alfonso de jahen de regno granate. Anno domini 1486. me pntẽ qui hoc scripsi petro de pane et vino exis[te.~e]t in catharrogia valencie. Verba ista sunt in lingua arabica quam solam ipse mahomet scribat
rubr.: [al marge:] verba sunt hec
? TEXTI: ffitaretum. tamenja. mja. tamenja. huathamenja jnquemj. lecdin. xiudu. malateindin. abtexiudim
tit.: Declaracio ab eodem facta istorum verborum hec ẽ.
text II: Que en lany que contaran los christians. Milcccclxxxiij. al comte de mahomet. Si tota vnjuersal natura no es venguda ala mja ley. moros cercau ley que no tenju ley
Note aquest text va copiat a la segona guarda, numerada avui modernament com f. 1; hem transcrit la totalitat dels textos (llatí, àrab en alfabet llatí i català)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1993-11-22