Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1769
City and Library Firenze Biblioteca Nazionale Centrale
Collection: Call number Conventi Sopressi G-4-313
Title of volume De Cessalis. Giuocco degli Scacchi ( al teixell)
Copied Bologna: Jaume d' Olesa (f. 41 on copià el poema Gentil dona, gentil dona), 1421-09-21

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 55 (= I + 1-53 + I)
Collation 124 226 34; reclam horitzontal centrat només al primer quadern, decorat amb un traç; sense senyals visibles de signatures de quadern
Page Layout 2 columnes
27 línies (f. 38 i també al f. 45)
Size pàgina 295 × 219 mm
caixa 215 × 147 mm (f. 38)
caixa 240 × 180 mm (f. 45) (caixes irregulars)
columna 240 × 80 mm (f. 45)
Hand semigòtica del s. XV molt cursiva amb influència molt marcada de la cursiva del XIV i de la bastarda (als ff. 45-48 -calendaris-)
mà més arrodonida, sense les influències de la lletra anterior, però probablement contemporània (als textos poètics)
Watermark gall (al cos del volum,) (Briquet 4469, Treviso: 1346, Montpeller: 1347;)
flor dues flors amb forma de tulipa (al f. 53,) (coincideix amb Briquet 6675, Treviso: 1343 i Valls, Hist. 36 del 1346)
Pictorial elements Rúbriques subratllades a ploma
Other features Justificació: sense justificació visible
Perforacions: quatre perforacions rodones que assenyalen els angles de la caixa i guien les límits de l'escriptura
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition són en blanc els ff. 42, 44v, 49r, 50, 52r-53r. Exemplar en bon estat, amb una foliació posterior a la còpia dels ss. XVI-XVII feta a ploma a l'angle superior dret. Fons de quadern a l'exterior dels plecs, segurament procedents de l'època en què es va fer la relligadura actual
Binding moderna, en pergamí sobre cartó; a l'interior de la coberta s'han enganxat fragments de paper que deuen procedir de les guardes anteriors, amb anotació del contingut del volum
History of volume Adquirit 1808 d.
Previous owners (oldest first) Firenze: Santa Maria Novella 313 1808 ad quem
Associated Texts Conté al començament un resum de les disciplines universitàries (f. 1-2v), segueix als ff. 3-24v texid 1451 Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut…), traduït 1350 - 1385 ad quem llatí
Conté al f. 48ra texid 4158 Desconegut, Gentil dona, gentil dona, escrit 1400 - 1500 castellà
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 31 , n. e1
Tractat a: Levi (1927), “El romance florentino de Jaume de Olesa”, Revista de Filología
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3031
Location in volume ff. 45ra-47rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3617
Desconegut. Lunari
Language català
Date escrit 1350 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45ra] Compta dela luna es ço quis seguex
text: En lany de mo.ccco.xlo. litera dominicalis A. Dimecres a .xxix. dies de març a .ix. ores e a c. xxxiiij punts se deu girar la lula … [ 47] … Dissapte xiiij de març .xij. ores .M.xxjx.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3032
Location in volume ff. 47va-48ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3618
Desconegut. Calendari pasqual
Language català
Date escrit 1350 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47va] Aquest compta es de pascha qui es sens terme e sens fi Comença en lany de .m.ccc.xxx. e ua puys tro a xcj. any. Quj es en any de .M.cccc.xxj. e puys torna al cap primer so es que aytal dia con es la pascha en lany de .M.cccc.xxx. qui es a viij. dies dabril en aquell jorn matex sera en lany de .M.ccc.xxj. e puys tota via axi tro que sien passats .xc.j. any e puys [la “y” interliniada] torna de cap caxi aquest comta es sens terme e sens fi
text: En lany de .M.ccc.xxx. es pascha a viij dies dabril so es que aytal dia con es la pascha en lany de .M.ccc.xxx. qui es a viij. dies dabril en aquell jorn matex sera en lany de .M.ccc.xxj. e puys tota via axi tro que sien passats .xc.j. any e púy/s torna de cap caxi aquest comta es sens terme e sens fi … [ 48ra] … En lany de .M.ccclxx. dabril lo primer dia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2492
Location in volume f. 48va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1966
Jaume d' Olesa. Mayres de Dieu cristall de puritat
Language català
Date escrit 1443 a quo - mort de l'autor
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48va] Jhesus christus
text: Mayres de dieu / cristall de puritat | Verge sens par / corona de virtuts … Vullatz preyar / quens age comanatz | En sa amor / e guarda diujnal | Jacme de olesa
Poetic Stanza 1 x 8
References (most recent first) Levi (1930), “Poesie catalane in un codice fiorentino”, Estudis Universitaris Catalans 160-7
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1163
Location in volume f. 48vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1784
Jaume d' Olesa. O tu, Fortuna, qui fas rodar lo mon
Language català
Date escrit 1421 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48vb] Jhesus christus
rubr.: Clam de fortuna
text: O tu fortuna qui fas rodar lomon … Don no sera ta crida gens temuda
Poetic Stanza 4 x 8
References (most recent first) Levi (1930), “Poesie catalane in un codice fiorentino”, Estudis Universitaris Catalans
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24