Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1768
Authors Capellà d'Alfons el Magnànim [?]
Melcior Miralles [?]
J. de Vilaragut [?]
Titles Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
Dietari d'un capellà d'Alfons el Magnànim
Date / Place escrit 1478 d. (Massó)
escrit 1400 - 1425
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Compilador: Jaume Falcó (Fra), OP
Associated Texts texid 11465 Desconegut, Estament d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1428 - 1433
texid 4608 Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
texid 4606 Desconegut, Lo Rey del cel, escrit 1478 d.
texid 4607 Desconegut, Lo nom propi ha guanyat, escrit 1478 d.
texid 4609 Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.44.3
Editat a: Miralles et al. (2011), Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.44.3
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 292-5 , n. 14784 Hauf
Editat a: Sanchis i Sivera (1932), Dietari del capellà d'Anfos el Magnànim
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 275 , n. 0.76
Editat a: Miralles et al. (1991), Dietari del capellà d'Alfons V el Magnànim
Tractat en: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 29-30 edició
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 608-10
Note va continuada per diverses notes des de 1516 a 1586
Subject AUTOBIOGRAFIA
HISTÒRIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4014
City, library, collection & call number València: Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos], V-21 (BITECA manid 2532)
Copied 1476 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 1 prel.-cxxxxvv
Title(s) Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] T2aula del present libre / deles Canoniques de / Espanya E dels actes e fets / del temps present E primerament del principi del / Libre En cartes .vna.
índex: D2el principi del Libre .j. … [ 7 prel.] … Professons de sant johan per lamor/taljtat // del S. R. ha donat / sogorp al jnfant Com se partj / Lo S. jnfant contra sogorp
tit.: [ 1] jhesu christ sit meum
rubr.: Assit principio nostro Glorjiosa / uirgo marja Canonjques des/panya dels Reys de arago / E dels comptes de barcelona / E de la hunjtat de Arago ab / lo compdat de barcelona E / memorja deles coses e fets / antichs e pasat e dels pre/sents
text: A3questa hobra fon treta deles canonjques a libres dels pasats e antichs en les quals es breument atrobat lestaent despanya del començament del mon tro al dja present … [ cxxxxvv] … diuenres a .xxij. de majg feren centencia de un gentill hom de castel fabjt home que pasaua lx anys fonch de golat dauant la corte del gouernador auja fet vna mort sobre pau e treua e altres mals
Condition incomplet
Note la manca de final i el fet que la taula esmenti un altre capítol després d'aquest, que hauria de començar al f. clxxxxvii, certifica que s'ha perdut el final. A més, el darrer foli porta un reclam amb una rúbrica en vermell “Com jugaren bous”, que anuncia un paràgraf pertanyent encara, segons l'índex, al capítol copiat aquí
ID no. of Witness 2 cnum 2542
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 204 (BITECA manid 1817)
Copied València: Lluís Carbonell para Vicent Inza, 1720
Location in witness ff. 807-841v
Title(s) Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits acc.: [ 807] De un Dietario Manuscrito con letra antigua saco sumariamente las siguientes memorias el M. R. P. F. Jayme Falco Y teniendo yo Fy. Nicolas Figueres suerte de alcançar el dicho Dietario, le hize enquadernar de nuevo con dos quadernos del mismo argumento de dos differentes autores y le puse en la una de las dos rexitas de la libreria
text: En lo any de la Nativitat de nostre señor Deu 1391 en Dimenche a 9 dies del mes de juliol fonch destruyda y correguda la juyeria de la Ciutat, e foren morts pus de tresens Jueus … [ 841v] … que casi les gents e bens y animals perien, que del diluvi de Noe ença nos llig aver fet tant de mal ni tans aygues com ara. Les aygues no mancar
Condition extractes
ID no. of Witness 3 cnum 1740
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 160 (BITECA manid 1999)
Copied València: 1742-07-18
Location in witness pp. 1-2 fols. prel. + 1-771
Title(s) Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] DIETARI DE VARIES COSES SUCSEIDES EN LO REYNE DE VALENCIA Y EN ALTRES PARTS ESCRITES PER UN CAPELLÂ DEL REY DON ALONSO EL V DE ARAGÔ FINS AL AÑY 1478. añadides altres memories diaries desde 1516 hasta 1588. Lease el Prologo
tit.: [ 1] Abuit principio nostro Gloriosa Virgo Maria. Canoniques de Espanya dels Reys de Aragô è dels Comptes de Barcelona … e memoria deles coses, ê fets antichs, ê pasat, e dels presents
text: Aquesta obra fon treta de les Canoniques ê libres dels pasats … [ 771] … y el Patriarca darrere cantant la Lletania
colofó: Acabosse de Copiar dia 18 de Julio año 1742. El Original queda en el Archivo de este Real Conto de Predes de Valencia
Note el Dietari no ocupa tot el manuscrit i, per tant, hi ha més obres
ID no. of Witness 4 cnum 12201
City, library, collection & call number València: Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 49 (BITECA manid 5032)
Copied València: Bartomeu Ribelles, 1765 [?] - 1816 [?]
Location in witness pp. 1-145
Title(s) Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
Dietari de varies coses sucseides en lo Regne de Valencia y en altres parts, escrites per un Capellàdel Rey Dn. alonso el V. de Aragó fins al Any 1478. Añadides altres Memories Diáries desde el any 1516 hasta el de 1588, 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Dietari de varies coses sucseides en lo Regne de Valencia y en altres parts, escrites per un Capellàdel Rey Dn. alonso el V. de Aragó fins al Any 1478. Añadides altres Memories Diáries desde el any 1516 hasta el de 1588
text: Aquest victorios Rey en Jacme … [ 145] … a 4. hores apres mig jorn Eren de edat de 22 anys. Reg. 644
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-09