Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1768
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 11 | Antic Anc. fonds 8374
Copied 1401 [?] - 1450 [?]

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 371 (= IV + 1 + 1 + 1-361 + IV) (fol. moderna)
ff.: IV + 1 + 1 + 17 + i-cccxlv + IV (fol. antiga, les quatre guardes anteriors i posteriors són de l'època de la relligadura)
Collation 18/9 2t15/16 334 4-940 1020/19; reclams horitzontals centrats i decorats en vermell al peu de la segona columna als quaderns segon, quart, sisè, setè i desè, en la mateixa posició, però més a prop del plc als quaderns vuitè i novè, no n'hi ha al primer, al tercer i al cinquè; no es veuen signatures de quadern
Page Layout 2 columnes
49 línies (f. 19ra no respecta la pauta)
41 línies (f. 19rb respecta la pauta)
46 línies (f. 78)
Size pàgina 395 × 285 mm (f. 19)
caixa 267/270 × 183 mm (f. 19)
columna 267/270 × 82 mm (f. 19)
caixa 274 × 185 mm (f. 78)
columna 274 × 85 mm (f. 78)
caixa 283 × 197 mm (f. 78)
Hand gòtica al menys de dues mans, una mà de mòdul més menut, que no respecta les línies de guia (p. e. f. 19ra)
gòtica al menys de dues mans, una altra més ampla que sí respecta les línies de guia (p. e. f. 19rb)
Watermark fruita amb dues fulles (al cos del volum, visible, p. e. al f. 75,) (semblant a Piccard XIV II 701, Kleve: 1358 i 715 Lucca: 1355)
Pictorial elements Caplletres: les caplletres van en vermell, al principi amb motius geogràfics i després plenes, són de 3 unitats de pauta
Rúbriques sense rúbriques
State a punta seca, amb línies de guia per a l'escriptura als folis de pergamí i a alguns dels de paper, semblen fetes amb algun instrument de pautat, com una “pinta de reglar”; quan no en tenen, l'escriptura es guia pel verjurat del paper i trobem més líns. per columna; la primera línia és escrita; no es veuen perforacions, potser desaparegudes
Condition incomplet, del f. 1, esquinçat, roman la primera columna i part de la segona, ha estat reconstruït amb paper com d'altres folis del volum amb els marges trencats; manca un foli abans del 18 (en roman un taló) i un altre abans de l'últim (f. cccxliiii) que no considera la foliació a ploma, així que quan fou feta el foli (darrer del quadern) ja s'havia perdut, a més de uns 28 ff. al final; del f. 323 manca el marge exterior, retallat, havent-se perdut algunes lletres del final de les línies de la segona columna. Al f. cclxxxvi es veu una costura antiga que refà un tall longitudinal al pergamí. Foliació moderna a ploma i restes d'una antiga foliació que comença a l'actual f. 18 (primer del text) i arriba fins al f. cccxlv. El primer foli de pergamí situat al començament del volum, després de les guardes modernes, havia estat antigament enganxat al pla anterior de la relligadura, com ho demostra el que duu enganxats tres fragments de pergamí amb escriptura gòtica en llatí amb decoració en blau i vermell a les caplletres; es tracta d'un foli que duu al recto copiat el mateix text que trobem a l'interior del volum al f. 17, a 2 cols., amb una nòmina dels papes, es tracta, doncs, d'un foli descartat pel copista i reaprofitat per servir de guardes; al verso d'aquest foli, és a dir, a la part visible del que havia sigut la guarda enganxada a la coberta anterior, es troba la divisa de “Barryos”. El darrer foli del volum té també senyals de haver estat en contacte amb bocins de pergamí com els que veiem en aquest foli descrit, que servien com a reforç interior de la relligadura. Són en blanc els ff. 11 i 17v. Disposa una foliació moderna a ploma posterior a la còpia i també d'una foliació antiga en vermell i xifres romanes que començava al f. 17bis, tallat (només roman un taló)
Binding artística, en cuir gravat i tintat de negre, vermell i daurat, amb filets daurats, del s. XIX? amb guardes de paper d'aigües blaves
Previous owners (oldest first) Moncada, Canonge de Vic (Torres Amat: “Tenia este Ms. el canónico de Vich Moncada, como lo dice en su episcopologio fol. 356”)
Pierre Dupuy, conseller reial 1637-08-06 (full interpolat entre la guarda i el primer del text, amb una carta autògrafa que anuncia el retorn del ms., datada a París)
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 1661 ad quem
Paris: Bibliothèque Royale 1682 a. (inv. Clément)
Associated persons Anotacions de nota marginal Diego de Monfar y Sors, historiador
Anotacions de conegué el ms. i anotà informacions sobre el seu primer possessor Fèlix Torres Amat, Bisbe d'Astorga [1833 - 1847]
Anotacions de Jaume Ramon Vila, erudit
Anotacions de Rafael Cervera, erudit
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. BNP esp. 11. Flos mundi en català (2002)
Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Vist per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 132-9
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:82 i 282
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 580-1
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 120
Tractat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 700
Note al verso del full de guarda del començament es pot llegir un nom i la seva divisa: “Barryos || Dyos de pena por ygual”. Anotacions de lectura als marges, per mans dels ss. XVI-XVII, però també anteriors, del s. XV. El foli de guardes inicial de pergamí havia estat enganxat a la relligadura, como ho prova el que dugui enganxats bocins de pergamí amb escriptura llatina que devien de servir de reforç al llom. Conté, a dues columnes, una relació de papes que coincideix amb el text copiat a l'interior del volum al f. 17, és, doncs, un foli rebutjat pel copista i reutilitzat com a guarda. El foli de guardes final també té les senyals dels bocins de pergamí que protegien interiorment el llom

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1162
Location in volume ff. 1ra-361vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1783
Desconegut. Crònica universal
Language català
Date traduït 1407 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] En nom de deu sia amen començe la taula de libre apelat Fflos mundi / la qual observara aytal manera ço es que cascun titol dela dita taula recitara / o designara los feyts duna fuylla del dit libre Entant que aquell que uolra girar ala istoria pora facilmet trobar aquella per lo compte deles cartes car aytantes cartes com ha en lo libre aytays tjtols hic aura E primerament comencen los prolechs e com nostro senyor deu crea e feu lo mon e tots [sic] les coses que en ell son contengudes ornant e ordonant aquels E com Adam parlant en abrayc les posa a cascuna segons lur proprietat nom … [ 10vb] … dela guerra de castella ques continuaue contra lo Rey darago
índex: [ 11ra] Q4ui vol saber breument don son diriuades les senyories aprengue la daual scrita taula … [ 17rb] … Jgnocent vj
rubr.: [ 18ra] En nom de nostre senyor sie amen Començe lo libre apelat fflos mundi loqual es pres e compilat de moltes gestes e actes mundials segons que per auat [sic] sira vist deu volent
prol.: Comencament del prolech. A4donar als uiuents memoria de les coses pasades … [ 18va] … fins a noe es la primera edat segons que daual oyrets
tit.: ffinit lo prolec Començe la istoria del primer libre. Capitol primer
text: E5n lo comencament del temps abans de tots los dies … [ 361vb] … Tolosa en lo parlament del Rey de ffrança dar [.ii. tatxat] \sis/ cauals conegues aquesta mala fraudulenment […]
Condition incomplet
Note la darrera paraula és el reclam del quadern següent que s'ha perdut. Ja era incomplet al s. XVII
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02