Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1767
Authors Miquel
Titles Receptes
Receptes de Mestre Miquel
Date / Place escrit 1351 [?] - 1425 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Receptes
References (most recent first) Tractat en: Avenoza (1996), “Del calaix de l'apotecari i de l'especier”, Scripta Philologica in Memoriam Manuel Taboada Cid 781-82 , n. ed. parcial
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 119-20
Editat a: Sorní i Esteva et al. (1990), “Les Receptes de Mestre Miquel”, Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4257
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10162 (BITECA manid 1617)
Copied Bartolomeus (el volum acaba amb: “Deo gratias. Bartolomeus” en lletres gregues, cf. Schiff), 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 115v-118v
Title(s) Miquel, Receptes, escrit 1351 [?] - 1425 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 115v] Pera cura çiatica yo mestre mjquel ho viufer a preste johan deles jndies a vn philosoph he mestre en mediçina yo he çercat en la [f. 116] art de çirurgia no he pogut nj he lexat res de em parar ne de manar me res no poguj trobar mjllor a aquesta per ço ho met en memoria perals meus amjchs ques pogues donar algun remey a deu sien fetes graçies
text: Recipe .j.a ma plena dela çentaurea la herba he flor … [ 118v] … he quel vnten ab les dites coses a ço per .xiiij. dies seguents per çert la dolor sera fora de continent
colofó: Deo gracias. Bartolomeus [en lletres gregues]
References Sorní i Esteva et al. (1990), “Les Receptes de Mestre Miquel”, Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona 10-12
ID no. of Witness 2 cnum 1145
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10162 (BITECA manid 1617)
Copied Bartolomeus (el volum acaba amb: “Deo gratias. Bartolomeus” en lletres gregues, cf. Schiff), 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 111-115v
Title(s) Miquel, Receptes, escrit 1351 [?] - 1425 [?] I
Incipit & Explicits rubr.: [ 111] Receptes de mestre mjquel
text: Item nota lengoento paunatseo per refredar les naffres he vlçeres he plagues … [ 115r-v] … he metho al foch fa empastre posa ho calt tant compora comportar ho pusca [f. 115v] lo pasçient
Condition fragment
References Avenoza (1996), “Del calaix de l'apotecari i de l'especier”, Scripta Philologica in Memoriam Manuel Taboada Cid 781-82 , n. ed. parcial
Sorní i Esteva et al. (1990), “Les Receptes de Mestre Miquel”, Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona 5-9
Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 211
Note les receptes de “Mestre Miquel” queden tallades per una de Miquel Servet
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03