Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1766
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Anton M. Espadaler
Title Notícies d'altres móns. Dos itineraris catalans medievals
Source Lletra de Canvi
Date / Location 11 1988: pp. 24-27
Source of Data for Works texid 1281 Desconegut… Relació d'un viatge a Terra Santa, escrit 1323 a quo
texid 1788 Guillem Oliver, Ciutadà de Barcelona, Romiatge de la casa sancta de Iherusalem amb les perdonances d'ella, escrit 1468-03-01
texid 1900 Hugh de Saltrey, Viatge al Purgatori de sant Patrici (tr. Ramon de Perellós, 1r. Vescomte de Perellós), escrit 1397 a quo - 1415 ca.
Record Status Created 1991-04-28
Updated 2011-03-23