Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1762
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number H.III.24
Copied Pedro de Pan y Vino, 1478 - 1490 [?] (explicit de la taula)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 241 (= III + 235 + III) (les dues primeres guardes anteriors són modernes, mentre que la darrera és antiga; així mateix, la primera guarda anterior és antiga, i les dues que segueixen modernes)
Collation 116 2-1312 14-158 161 1712 189 1914 20-2212 236/4 24-2512 (hi ha encara 4 folis antics, que són possiblement restes del darrer quadern del volum); reclams horitzontals o verticals
Page Layout 33 línies
Size pàgina 203 × 147 mm (f. 19)
caixa 143 × 75 mm
Hand semigòtica tot el cos de les obres llatines i també la breu profecia en català estan escrites per la mateixa mà
gòtica d'altra banda, la segona guarda (que és antiga) té un paràgraf llatí escrit en
Watermark carro (als ff. 1-39, 140-197,) (del tipus Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439)
carro de dues rodes amb corona (als ff. 52-126,) (tipus 3548 doc. 1475-1478, varien les dimensions)
mà amb flor de cinc pètals (als ff. 220-234,) (sense localitzar als repertoris)
anell amb corona (no es veu el diamant) (als ff. 198-219, una variant als ff. 203/204 i altra als ff 211/216) (semblants a Valls Wat. 1138 del 1472 i a Piccard 32353 doc. 1472)
Pictorial elements Caplletres: caplletres filigranades en vermell i en blau (p. ex. en el f. 16v, de 10 unitats de pauta) i al f. 198r, al començament del De triplici statu mundi hi ha una caplletra embotida amb decoració filigranada; caplletres en vermell sense cap decoració (p. ex. al f. 18v, amb 6 unitats de pauta); en ocasions aquestes notes tenen funció de reclam temàtic, i estan decorades amb lletres o calderons vermells o subratllades també en vermell
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Il·lustracions dibuixos molt elementals, en negre i en vermell, al marge vertical pròxim al tall del volum: el perfil d'una dona (ff. 115)
Altres: lletres en vermell
Other features Justificació: pauta tabeliònica
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: forats rodons fets amb compàs
Reclams:
Condition numeració moderna a llapis, en xifres aràbigues; però es veuen restes d'una numeració antiga a tinta en romans; en uns folis sols es veu la numeració a llapis, mentre que en altres sols es veu la numeració antiga a tinta; en tot cas, el f. 115 està numerat modernament a tinta, en aràbigues; els ff. 16, 207 i 235 estan en blanc; en la numeració dels folis, es repeteixen les xifres 16, 42 i 138
Binding moderna, en pasta, amb ferros daurats en el llom
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 1645 ad quem (Antolín)
Associated persons Altres conté una còpia d'una profecia enviada l'any 1486 des de Catarroya (València) a Alfonso de Jaén Alfonso de Jaén (Mestre), fe catòlica romana
Associated Texts Conté texid 1060 Guillem de Lanícia, Camí de salvació o jornada de salut (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450 [?] llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1172 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 53. 1451 - 1500. Desconegut, Informació de tot cristià (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1063-76 , n. 219
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 224
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. H.III.24. de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 36 , n. 71
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial II:441-44
Note el foli que conté la profecia és de paper sense filigrana. Al verso del f. 2 mig tallat per dalt, es llegeix: “Capellan de xxx anyos 1481”. Al final de la taula, al f. 14v hi ha l'explicit següent amb dades sobre el copista: “Explicit parua tabula diete salutis. et per me petrum de pane et vino pbrm̃. Rectorem JndignuM ville de aysa. in vigilia sacre natiuitatis beatissime domine nostre et matris dei Marie. Anno Mcccclxxviij. (…)”; al f. 16 es transcriu un fet de 1483 i a altres llocs del volum apareix la data de 1479; probablement es va anar escrivint al llarg d'uns anys. En termes generals, els canvis en les filigranes coincideixen amb l'inici o acabament de les diferents obres incloses en aquest volum miscel·lani. Els únics folis en pergamí són la tercera guarda i els ff. 153 i 156 (que no ocupen cap posició estratègica a dins del quadern).
En el foli on apareix la profecia en català (f. 1), ni el marge esquerre ni el dret respecten la pauta
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067004.html# vist 2017-06-09
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/000001.html# vist 2017-06-09
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/000002.html# vist 2017-06-09

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1147
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1769
Mohammed. Profecia de Mahomà
Language català
Date traduït 1486 ad quem
Title(s) in witness Verba sunt que comosit mahoma suo familiari
Incipits & explicits in MS intr.: [ 1] Verba sunt que comisit mahoma suo famjliarj ante suam mortem et sunt in suo alcorano. missa domino magistro alfonso de jahen de regno granate. Anno domini 1486. me pntẽ qui hoc scripsi petro de pane et vino exis[te.~e]t in catharrogia valencie. Verba ista sunt in lingua arabica quam solam ipse mahomet scribat
rubr.: [al marge:] verba sunt hec
text: ffitaretum. tamenja. mja. tamenja. huathamenja jnquemj. lecdin. xiudu. malateindin. abtexiudim
tit.: Declaracio ab eodem facta istorum verborum hec ẽ.
text: Que en lany que contaran los christians. Milcccclxxxiij. al comte de mahomet. Si tota vnjuersal natura no es venguda ala mja ley. moros cercau ley que no tenju ley
Note aquest text va copiat a la segona guarda, numerada avui modernament com f. 1; hem transcrit la totalitat dels textos (llatí, àrab en alfabet llatí i català)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02