Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1758
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11
Title of volume CANÇONER | DELS | MASDOVELLES ( al teixell)
Cançoner dels Masdovelles
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 167 (= 6 + 161) (foliació moderna que cobreix tots els folis antics del manuscrit)
ff.: 6 + x-clxj (fol. antiga)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 294 × 215 mm (f. 2)
caixa × mm (ff. 1-6 (a una columna))
Hand gòtica cursiva molt descurada, del segle XV (ff. 1-6r, 69-70r, 81v-99v, 102-107v, 110-150r i 152r-v)
gòtica més acurada i regular (ff. 7-25r, 26v-36r, 40-68r, 71v-81v, 100-101v i 108-109r)
gòtica més acurada i regular, amb correccions de la primera lletra (ff. 13v-14r)
gòtica més acurada i regular, amb correccions de la mateixa mà (f. 12v)
gòtica més acurada i regular que la primera, però més vacil·lant que la segona (ff. 26r, 34v-38r)
gòtica nova i diferent de les altres del manuscrit (ff. 150v-151r)
Watermark unicorn (cos del volum,) (datat, segons Bofarull y Sans l'any 1436;)
tisores (f. 153,) (Briquet 3661, Venezia: 1438, i Valls Wat. 1788 del 1416)
Pictorial elements Altres: inicials de vers majúscules, de la mateixa tinta i estil que la lletra de la còpia
Other features Justificació: la caixa fou preparada mitjançant dues picures, sobre el conjunt del quadern, en el marge superior; a partir d'aquests punts, foren traçades tres línies paral·leles als marges superior, interior i exterior, deixant sense límit el marge inferior
Ús de la primera línia de la pauta: les modalitats de lletra més acurades copien deixant la primera línia en blanc; les més cursives, comencen en aquesta mateixa línia
Reclams: sense reclams
Condition manquen alguns folis; els sis primers, sense numerar, contenen esborranys amb correcions de la mateixa mà que copià el text; la conservació del volum és en general bona, tret dels ff. inicials i finals, fets malbé pel frec i la brutícia
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 11 de la BdC. Cançoner dels Masdovelles (2002)
Tractat a: Beltran i Pepió (2006), El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles
Tractat a: Gimeno (2006), “Anàlisi lingüística dels poemes datats al Cançoner dels Masdovelles”, El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles
Tractat a: Mateu Ibars et al. (2006), “Estudi paleogràfic del ms. 11 de la Biblioteca de Catalunya”, El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Tractat a: Beltran i Pepió (1998), “Los cancioneros de autor”, Revista de Filología Española
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:60-79
Tractat a: Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. M
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 103-21
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans , n. M
Tractat a: Bofarull i Sans (1910), Los animales y las marcas de papel 131
Note Conté cent setanta-nou composicions.
Internet http://cataleg.bnc.cat/record=b2648075~S13*cat catàleg vist 2017-05-17
http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/manuscritBC/id/271852 reproducció digital vist 2017-05-17

Internal Description
Number of texts in volume: 198
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1133
Location in volume ff. 1v-152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1758
Col·lectiu. Cançoner dels Masdovelles
Language català
Date compilat 1440 a quo - 1470 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1v] prjme guojg que tu marja gujst … [ 152v] … he lo restant jequjs
References (most recent first) Tractat a: Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya
Note Conté 179 composicions
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3999
Location in volume f. 1 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4409
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. [Lo] prime guoig que tu, Mari', aguist
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] prjme guojg que tu maria gujst … Flanch redemtor als quj fan son voler
Poetic Stanza 7 x 8
Note Alguns versos i mots estan ratllats. Les tres u/ltimes cobles, copiades apaisades
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4000
Location in volume f. 2v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4397
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Increat Déu, sol creador
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 2ra] Jncreat deu sol creador … [ 2rb] … Vullas leuar per piatat
Poetic Stanza 5 x 23
Note Alguns mots ratllats. Poema copiat a dues columnes.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4001
Location in volume f. 3r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4387
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Estant ratret e d'enuig fatiguat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] J M M
text: Estant ratret / e denujg fatiguat … [ 3v] … Quens te de sus / e nostros durs cors mut
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4002
Location in volume f. 4 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4390
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Fins asi he desamadas les donas
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] J M M
text: Ffjns asj he / desamadas les donas … Per cab raho
Poetic Stanza 1 x 6
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4003
Location in volume f. 4v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4466
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Set son he set, e puixs quatra setenas
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] J M G
text: Set son he set e pujxs quatra setenas … Aquell tirant del qual he gran duptança
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note mots i versos ratllats i esmenats pel copista; cadascuna de les dues darreres estrofes va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4004
Location in volume f. 5 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4366
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dins un poblat, en terra despoblada
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5] J M G
text: Djns vn poblat / en terra despoblada … Per por dels lops / dela terra poblada
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4005
Location in volume f. 5v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4416
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mon Creador, incompres dreturer
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 5v] Mon creador / jncompres dreturer … E quens aret / atots del seu tresor
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note les tres darreres cobles copiades horitzontalment. Mots i versos ratllats i esmenats pel copista. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4006
Location in volume f. 6 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4331
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Alegre·t, flor virginal incompresa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] J M G
text: Elegret flor / vjrgjnal jncompresa … E ton poder / dura durara dura
Poetic Stanza 7 x 8
Note Les tres darreres cobles han estat copiades horitzontalment. Mots i versos ratllats i esmenats pel copista
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4007
Location in volume f. x (fol. ant.)
f. 7 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4374
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. En loch molt alt de terra plana mir
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ x] Per mantes parts / del mon uey tost uenjr … Ab tot men fas / si com uazets actor
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-16. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4008
Location in volume ff. xv-xi (fol. ant.)
ff. 7v-8 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4454
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus vey que·us plau per vos vaga rodan
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xv] joha[n] berenger de masdouelles
text: Pus uey que us plau / per uos uaga rodan … [ xi] … Mas permatets / uos prech damors com suyll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4009
Location in volume f. xir-v (fol. ant.)
f. 8r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4418
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mort me donau, dona, sens maraxer
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xir] Cansso damor retorguedada per dictions per bordons e per cobbles la qual legujnt la pla / e retorguedant la es la meytat de rjms crozats e laltre maytat de rjms plans es capcaudada per cobbles e ffeta per lo demunt dit
text: Mort me donau / dona / sens maraxer … [ xiv] … Albir mo be / mala / leyals uos fuy
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4010
Location in volume f. xiir-v (fol. ant.)
f. 9r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4492
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Un colp mortal m'a dat Amor, de fresch
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xii] Cansso de rjms marjdats he vnjsonans ffeta per lo demunt dit
text: Vn colp mortal / ma dat amor de fresch … [ xiiv] … Guardats uas mj / pus que dieus uos a vuylla
Poetic Form canço
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4114
Location in volume f. xiiv-xiiir (fol. ant.)
f. 9v-10 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4417
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Morir me cuyt de dol e gran faunia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiv] johan berenguer de masdouelles
text: Morjr me cuyt / de dol e gran faunja … [ xiiir] … En donarets / per joya calque buscha
Poetic Form canço
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 5
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4115
Location in volume ff. xiiiv-xiiij (fol. antiga)
ff. 10v-11 (fol. moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4469
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si·m volets be mostrats-lo·m en joven
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiiv] johan berenguer de masdouelles
text: Sim uolets be / mostrats lom en jouen … [ xiiijr] … Sera tots jorns / si bem fets vna volta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 4116
Location in volume f. xiiijr-v (fol. ant.)
f. 11r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4346
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Be·m prendra mal si pass'esta jornada
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiij] johan berenguer de masdouelles
text: Bem pendra mal / si passesta jornada … [ xiiijv] … Qujm fay ualer / ez en ben far magença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 4117
Location in volume ff. xiiijv-xv (fol. ant.)
ff. 11v-12 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4480
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiijv] johan berenguer de masdouelles
text: Tant ay ssofert / que plus auan ssofrjr … [ xvr] … Quexiu trop yeu / en ma bon escrjptura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 4118
Location in volume f. xvv-xvj (fol. ant.)
f. 12v-13 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4345
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Be li pren mal a·quell qui del desert
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvvr] johan berenguer de masdouelles
text: Be li pren mal / aquell quj del desert … [ xvj] … Nullautre ges / nom pot dar jauzimen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 4159
Location in volume f. xvjjr-v (fol. ant.)
f. 13r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4325
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ab grieu trebalh e·z enguoxos turmen
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvj] johan berenguer de masdouelles
text: Ab grjeu trebalh / ez enguoxos turmen … [ xvjv] … Vas [sic] majudau / ans que la mort malsia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 4160
Location in volume ff. xvjv-xvij (fol. ant.)
ff. 13v-14 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4483
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tot axi com lo paubre va quirent
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvjv] johan berenguer de masdouelles
text: Tot axj com / lo paubre va qujrent … [ xvij] … Quj en tal punt / ma feyt ara uenjr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 4161
Location in volume ff. xvijv-xviij (fol. ant.)
ff. 14v-15 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4470
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si per null temps merçe trobar davia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvijv] johan berenguer de masdouelles
text: Si per null temps / merçe trobar dauja … [ xviijr] … Peseu mos fets / si deu uos don lliança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 4162
Location in volume f. xviijr-v (fol. ant.)
f. 15r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4359
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De vos me clam, dona prous e valen
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviij] johan berenguer de masdouelles
text: De uos me clam / dona prous e valen … [ xviijv] … Larma coman / al beneyt sent graguorj
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 4163
Location in volume ff. xviijv-xviiij (fol. ant.)
ff. 15v-16 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4382
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Eres maldich lo jorn, lo punt e l'ora
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviiijv] johan berenguer de masdouelles
text: Eres maldich / lo jorn lo punt e lora … [ xviiij] … Qujm pot aydar / sim vol aser comuna
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 4164
Location in volume ff. xviiij-xx (fol. ant.)
f. 16-17 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4447
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus en tal punt m'avets, dona, portat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviiijv] comjat ffet per johan berenguer de masdouelles
text: Pus en tal punt / mauets dona portat … [ xxr] … Nom plau duymes / mays vull trobarme sol
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 4165
Location in volume f. xxr-v (fol. ant.)
f. 17r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4482
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tan me pinet, dona, que no pusch pus
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxr] johan berenguer de masdouelles maldit
text: Tan me pinet / dona que no pusch pus … [ xxv] … E dalre mays / que porja ben djr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 4166
Location in volume ff. xxv-xxi (fol. ant.)
ff. 17v-18 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4369
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dona qui val bon voler me demostre
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxv] johah [sic] berenguer de masdouelles
text: Dona quj ual / bon uoler me demostre … [ xxi] … Sim ressebets / per uostre sta ueguada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 18
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 4167
Location in volume f. xxi (fol. ant.)
f. 18 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4436
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxi] johan berenguer de masdouelles cobla sparca sobrel temps
text: Per tant col temps / de temps en temps se muda … [ xxiv] … Fa lo dit temps / noure temps vnestona
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 4168
Location in volume ff. xxjv-xxij (fol. ant.)
ff. 18v-19 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4383
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Eras, pus ssuy ssi fort anamorats
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxjv] johan berenguer de masdouelles
text: Eras pus ssuy / ssi fort anamorats … [ xxijr] … Nulautre ges / donar nol ma porja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 4169
Location in volume f. xxijr-v (fol. ant.)
f. 19r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4476
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tan complidamen
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxijr] johan berenguer de masdouelles danca vnjsonant he biocada
text: Tan compljdamen … [ xxijv] … Ez al romanen / del mon
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 4170
Location in volume f. xxijv-xxiij (fol. ant.)
f. 19v-20 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4427
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxijv] johan berenguer de masdouelles
text: Nom clam demor / ab tot que molts turmens … [ xxiij] … Mi reseruant / de tota gran prezura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 4171
Location in volume ff. xxiijv-xxiiij (fol. ant.)
ff. 20v-21 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4471
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si prest no·m val vostre gran gentilesa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiijv] johan berenguer de masdouelles
text: Si prest nom val / uostre gran gentilesa … [ xxiiijr] … Vn poch ues ell / dantlj dolça pestura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 4172
Location in volume f. xxiiijr-v (fol. ant.)
f. 21r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4408
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Lo gran voler, dona, que·us port, me costa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiij] johan berenguer de masdouelles
text: Lo gran voler / dona queus port me costa … [ xxiiijv] … Vostre cor alt / e mays que nergullara
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 4173
Location in volume f. xxiiijv-xxv (fol. ant.)
f. 21v-22 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4334
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Amor: del mal que·m feu ten fort me duyll
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiijv] johan berenguer de masdouelles
text: Amor del mal / quem feu ten fort me duyll … [ xxv] … Mauets caix mort / he sso mot clar dieu sap
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 4174
Location in volume f. xxvv (fol. ant.)
f. 22v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4451
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus per amar he de morir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvv] danca feta per johan berenguer de masdouelles
text: Pus per amar he de morjr … Null be us en porja venjr
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 4175
Location in volume f. xxvjr-v (fol. ant.)
f. 23r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4398
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ja que lo temps no·s vuy tal com solia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvj] johan berenguer de masdouelles
text: Ja que lo temps / nos vuy tal com solja … [ xxvjv] … Comaxil vull / mas quem do de sa molta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 4715
Location in volume f. xxvjv (fol. ant.)
f. 23v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4453
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus que sots tal
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvjv] Dança biocada e la meytat de rjms cars ffeta per johan berenguer de masdouelles
text: Pus que sots tal … La corporal
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 4716
Location in volume f. xxvijr-v (fol. ant.)
f. 24r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4449
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvij] johan berenguer de masdouelles
text: Pus no m feu be / ne ffer nol ma voleu … [ xxvijv] … Pessar nol pusch / mes ne ffer nos porja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 4717
Location in volume ff. xxvijv-xxviij (fol. ant.)
ff. 24v-25 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4431
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Null temps cuydi, dona, trobar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvijv] Danca ffeta per johan berenguer de masdouelles per vna dona quj llexa lom gentil per pendre lo vila e per ella matexa se feu lenquant e mal dit qujs segueix auant
text: Null temps cuydi dona trobar … [ xxviijr] … Ans del quem fes vos vull peguar
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 4718
Location in volume f. xxviijr-v (fol. ant.)
f. 25r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4434
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. ¨Per que·xi car, dona, ves mi teniu
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviij] Maldit ffet per lo dit johan berenguer per la dita dona
text: Per quexi car / dona ues mj tenju … [ xxviijv] … Car mon voler / en maldir se reffrescha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 4719
Location in volume f. xxviiij (fol. ant.)
f. 26 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4430
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No veyrets may, d'eras anant
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiij] Enquant ffet per johan berenguer de masdouell[e]s A compas de danca per vna dona quj llexa lo gentil hom per pendra lo vila
text: No ueyrets may deras anant … Qujus faranar bem pens plorant
Poetic Stanza 1 x 4, 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 4720
Location in volume f. xxviiijv-xxx (fol. ant.)
f. 26v-27 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4426
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No crech prengues ab major pacciença
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiijv] johan berenguer de masdouelles
text: No crech prengues / ab major pacciença … [ xxx] … Gracies grans / si be may me das calda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 4721
Location in volume f. xxxr-v (fol. ant.)
f. 27r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4442
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Plus c'Amor vol qu'en mos mals anadescha
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxx] johan berenguer de masdouell[e]s de rjms marjdats e retronxada e vnjssonans e retronxada
text: Plus camor vol / quen mos mals anadescha … [ xxxv] … Leys quj per me / res null temps no deguasta
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 4722
Location in volume f. xxxv (fol. ant.)
f. 27v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4368
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dona del món no·m pot jens enguenar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxv] Cobla sparca feta per johan berenguer de masdouelles
text: Dona del mon / nom pot jens enguenar … Ma tots jorns mes / ez ab mal me costreyn
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 4723
Location in volume f. xxxv (fol. ant.)
f. 27v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4335
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Amor, qui pot, m'a dat a dona tal
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxv] Cobla sparca feta per johan berenguer de masdouell[e]s
text: Amor quj pot / ma dat a dona tal … Car senes luy / me pens guarjr no podi
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 4724
Location in volume f. xxxjr-v (fol. ant.)
f. 28r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4481
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tant yeu no cerch, que ges no puix trobar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxj] johan berenguer de masdouelles
text: Tant yeu no cerch / que ges no puix trobar … [ xxxjv] … Me suy trobatz / dessabutz e trezitz
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 4725
Location in volume f. xxxjv-xxxij (fol. ant.)
f. 28v-29 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4385
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Eras can vey guarnits los pratz e·ls camps
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxjv] Cansso demor vnjsonant e va per les vocals ffeta per lo dit johan berenguer de masdouelles
text: Eras can vey / guarnjts los pratz els camps … [ xxxij] … De par ab uos / ne tal recor comprenda
Poetic Stanza 5 x 7, 1 x 3
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 4726
Location in volume f. xxxijr-v (fol. ant.)
f. 29r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4452
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus que sebi qu'e vostra senyoria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxij] johan berenguer de masdouelles
text: Pus que sebi / que uostre senyorja … [ xxxijv] … Null temps laguj / nel posquj meyns auer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 4727
Location in volume f. xxxiij (fol. ant.)
f. 30 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4329
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ab tot conech, dona, que·t pots clamar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiij] Cobla sparca ffeta per johan berenguer de masdouelles
text: Ab tot conech / dona quet pots clamar … De tu qujm tens / pres he mas senyorja
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 4728
Location in volume f. xxxiijr-v (fol. ant.)
f. 30r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4360
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Del joy d'emor suy ers depnats he ras
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiij] Cansso demor ffeta per lo dit johan berenguer la qual es de molt stret compas es vnjsonant he va per les vocals
text: Del joy demor / suy ers depnats he ras … [ xxxiijv] … De me quj may / sens mala sort no juch
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 4729
Location in volume f. xxxiiijr-v (fol. ant.)
f. 31r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4296
Guillem de Masdovelles. Del cruzel crim de lleza magestat
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiij] En lo mes de juyn any Mccccxxxviij en la Ciutat de barchalona dona mossen berthomeu castello vna joha a quj mjls se complenyarja demor vn se donaren moltes hobre[s] entre les quals nj dona en gujllem de masdouelles la seguent en deffensio del deu demor e contra los trobadors qujs compleynjen
text: Del cruzel crjm / de lleza magestat … [ xxxiiijv] … Lo joy compljt / quj may no felhira
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 4730
Location in volume ff. xxxiiijv-xxxv (fol. ant.)
ff. 31v-32 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4358
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De vos, Amor, no pusch ges null be dir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiijv] Cansso de rjms vnjsonans feta per johan berenguer de masdouell[e]s la qual feu per la rao desus dita he tira a la joha
text: De uos amor / no pusch ges null be dir … [ xxxv] … Rezets lon prjm / per qujeu mjls la lagischa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa als mantenjdors”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 3815
Location in volume ff. xxxvv-xxxvj (fol. ant.)
ff. 32v-33 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4300
Guillem de Masdovelles. Eras mi ponch Amors tan finamen
Language català
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvv] Cansso ffeta per en gujllem de masdovelles la qual fonch coronada ha tolossa
text: Eras mj ponch / amors tan finamen … [ xxxvjr] … Car tolrem pot / cor poder seny e renda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 4731
Location in volume ff. xxxvjr-v (fol. ant.)
ff. 33r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4357
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De mans barats qu'e·l mon se fan, no·m pach
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvjr] Vers ffet per johan berenguer de masdouell[e]s lo qual ua per les uocals es vnjsonant per copbles he bordos e tornades les dictions en certa manera
text: De mans barats / quel mon se fan nom pach … [ xxxvjv] … Car serujn uos / suy contens e men pach
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 4732
Location in volume ff. xxxvjv-xxxvij (fol. ant.)
ff. 33v-34 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4432
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Palays de Dieu, pura verges Maria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvjv] Cansso de nostre dona feta per johan berenguer de masdouelles
text: Palays de dieu / pura uerges marja … [ xxxvij] … guardats nos ne / uos quj ets jnfelljble
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 4733
Location in volume ff. xxxvijv-xxxviij (fol. ant.)
ff. 34v-35 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4302
Guillem de Masdovelles. Le temps presens de guaya primavera
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvijv] Cansso demor ffeta per en gujllem de masdouelles la qual fonch coronada ha Barchalona
text: Le temps presens / de guaya prjmauera … [ xxxviij] … Ma de Fjn joy / sperança promesa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 4734
Location in volume ff. xxxviijr-v (fol. ant.)
ff. 35r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4307
Guillem de Masdovelles. Pus li prat son de verdura guarnit
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviij] Gujllem de masdouelles
text: Pus li prat son / de uerdura guarnjt … [ xxxviijv] … E puixs farets / de me tot quant uos playa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 4735
Location in volume ff. xxxviijv-xxxviiijv (fol. ant.)
ff. 35v-36v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4342
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Aquestes velles vils mardoses
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviijv] Mal dit contre les uelles ffet per johan berenguer de masdouelles acompas de dança
text: Aquestes velles ujls mardoses … [ xxxviiijv] … Mas sercatsne prest sens duptar
Poetic Stanza 1 x 4, 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 4736
Location in volume ff. xxxviiijv (fol. ant.)
ff. 36v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4306
Guillem de Masdovelles. Per qu'ieu suy vielhs, en favor de les vellas
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiijv] Coble feta per en gujllem de masdouelles En deffencio de les uelles bones
text: Per qujeu suy vielhs / en fauor deles vellas … [ xxxviiijv] … A bon acort / les jouens argulloses
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 4737
Location in volume f. xxxviiijv (fol. ant.)
f. 36v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4420
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mos honcles cars: yeu no dich mal d'aquellas
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiijv] Resposta la dita cobla feta per johan berenguer de masdouelles
text: Mos honcles cars / yeu no dich mal daquellas … Amb llurs grjeus motz / les jouens amoroses
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 4738
Location in volume ff. xxxx-xxxxi (fol. ant.)
ff. 37-38 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4423
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Endreu: un om a ffet aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxx] La tensso deuall scrita mogue lo dit johan berenguer a mossen endreu despens
text: Mossen endreu / vn om a ffet aymja … [ xxxxi] … Quen tal fet sap / ez ha gran spertesa | Masdouelles
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 7118
Location in volume ff. xxxx-xxxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5267
Andreu Despens. En cavaller: ma volentat seria
Language català
Date escrit 1470 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxx] En caualler / ma volentat serja … [ xxxxi] … Sebra dir cert / quj mjls laura deffesa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 4739
Location in volume f. xxxxj (fol. ant.)
f. 38 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5268
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Entre nos dos es debat, en cest dia (sentència)
Language català
Date escrit 1480 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxj] La cobla dejus scrita fonch tremesa per nosaltres dos al dit en bosca lo qual pres carrech dar centensia en nostron debat
text: Entre nos dos es debat en cest dia … Diats nos donchs / quals ha mjllor part presa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 4740
Location in volume ff. xxxxiij-xxxxiiij (fol. ant.)
ff. 40-41 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4298
Guillem de Masdovelles. Dues gentils donzellas say, que·z han
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxiij] Tansso moguda per en gujllem de masdouell[e]s a mj johan berenguer
text: Dues gentils / donzellas say quez an … [ xxxxiiijr] … E val trop mays / calhar que mal perlar
Poetic Stanza 5 x 8
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 7119
Location in volume ff. xxxxiij-xxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5269
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mos honcles cars: per ffer vostron coman
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxxiij] Mos honcles cars / per ffer vostron coman … [ xxxxiiij] … Nullaltre ges / njls cal Res enssenyar | Johan berenger de masdouelles
Poetic Stanza 5 x 8
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 4741
Location in volume ff. xxxxvj-xxxxviiijv (fol. ant.)
ff. 42-45v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4347
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Be saps, Amor, que volentat avia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvj] Lo debat devall scrit he agut jo johan berenguer de masdouel[e]s ab amor
text: Be saps amor / que volentat avja … [ xxxxviiijv] … Ez al derrer / los port atrebucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note al final de cada cobla s'indica si parla “Masdouelles” o “amor”; així mateix, les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada de masdouelles” o “Tornada demor”
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 4742
Location in volume f. lr-v (fol. ant.)
f. 46r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4348
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Be vols, Amor, ton gran poder mostrar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ l] Be vols amor / ton gran poder mostrar … [ lv] … Mas deyts me prest / la moros mot de ssi
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 4743
Location in volume ff. lv-lj (fol. ant.)
ff. 46v-47 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4384
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Eres plus vey c'Amors vol que sieus sia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lv] johan berenguer de masdouelles
text: Eres plus vey / camors vol que sieus sia … [ lj] … Aya de vos / en breu temps benanança
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques“Tornada qujs dressamor” i “Endressa alaymja”
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 4744
Location in volume ff. ljv-lij (fol. ant.)
ff. 47v-48 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4396
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ljv] johan berenguer de masdouelles
text: Yeu vull ez am / la plus bella ques mjr … [ lij] … Donchs ffeu me be / per vostre cortesia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 4745
Location in volume f. lijr-v (fol. ant.)
f. 48r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4376
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. En vida muyr, he morint puix guarir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lij] johan berenguer de masdouelles
text: En vida muyr / he morjnt pujx guarjr … [ lijv] … Mal grat uos Ne / de tot en general
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 4746
Location in volume f. liij (fol. ant.)
f. 49 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4336
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Amor tots los jorns me presenta
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liij] johan berenguer de masdouelles
text: Amor tots jorns me presenta … Pus merceb uos no pujx trobar
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 4747
Location in volume f. liijv (fol. ant.)
f. 49v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4399
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ja son de mals axi cansat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liijv] johan berenguer de masdouelles
text: Ja son de mals axj cansat … Null be serja consolat
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 4748
Location in volume f. liiijr-v (fol. ant.)
f. 50r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4489
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tu·m pots valer, senyora, c'altre no
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiij] johan berenguer de masdouell[e]s
text: Tum pots valer / senyora caltre No … [ liiijv] … ffer nol me pot / car jo nol ne pendrja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 4749
Location in volume ff. liiijv-lv (fol. ant.)
ff. 50v-51 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4327
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ab plants e plors pertre de vos, senyora
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiijv] johan berenguer de masdouelles comjat
text: Ab plants e plors / pertre de uos senyora … [ lv] … E nom metau / jo us prech anobljdança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 4750
Location in volume ff. lvv-lvj (fol. ant.)
ff. 51v-52 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4303
Guillem de Masdovelles. Mos cars nabotz: en vostres canssons vey
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvv] Coble tremesa per en guillem de masdouelles mon car honcle a mj
text: Mos cars nabotz / en vostres canssons vey … [ lvj] … Mas bem pleura / damor agats guazanyn
Poetic Form tenso
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 5978
Location in volume ff. lvv-lvj (fol. ant.)
ff. 51v-52 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5721
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mos honcles cars: jur-vos la ffe que·us dey
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvv] Resposta de mi Johan berenguer de masdouelles
text: Mos honcles cars / jur vos la ffe queus dey … [ lvj] … Mas fayts ho vos / qujus aturau reffranyn
Poetic Form tenso
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 4751
Location in volume ff. lvjr-v (fol. ant.)
ff. 52r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4364
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Destretz d'amor, ab cuytat enament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvj] johan berenguer de masdouelles
text: Destretz damor / ab cuytat Enament … [ lvjv] … Ho al de menys / fauor ab lacolljr
Poetic Form canço
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 4752
Location in volume f. lvij (fol. ant.)
f. 53 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4474
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvij] Cobla ab tornada ffeta per johan berenguer de masdouelles Retorguadada per djccions
text: Sospir he plor / dona / tots jorns per vos … Homjl uos son / he vull tostemps esser
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 4753
Location in volume f. lvij (fol. ant.)
f. 53 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4381
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig trop gran en la festa que feu
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvij] Cansso feta per lo dit johan berenguer per vna donzella quin festagaua dos
text: Anuig trop gran / en la festa que feu … Car si nou feu / per dona nous tendrja
Poetic Form canço
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 4754
Location in volume ff. lviij-lviiij (fol. ant.)
ff. 54-55 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4363
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Despuyxs partim de la bona ciutat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviij] Lo djlluns sant de lany xxx Nou mossen endreu despens he mossen françesch martj de gralla he jo johan berenguer de masdouelles Estant en la Cjutat de barcalona fem nouellament Aymjes he partant com per Raho de les festes de pasqua Aujem a partjr de la djta Cjutat per anar en nostres Cases acordam quey tornassen en lo mes de mayg apres seguent he jo durant lo temps que fom fora la djta Cjutat tots tresos fju les cobbles seguens he aquelles Trematj als djts mossen endreu he mossen gralla a lleyda hon es llur abjtassio esso per tant com jo sens ell no podja tornar ala djta Cjutat ans los auja esparar alarboç hon ells daujen venjr
text: Despuyxs partjm / de la bona Cjutat … [ lviiij] … lo djlluns sant / pessat derrerament
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note al marge del fol. ant. lviijv (fol. mod. 54v): “lo brando en la present cobbla djt es a nostra dona de la mar hj sta al costat de laltar enun bastjment de fusta e del djt brando veyamaymja”; la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 4755
Location in volume f. lviiij (fol. ant.)
f. 55 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4478
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tan gran anyor de vosaltres me ve
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiij] La cobblab tornada tremetj sobre lo cas demunt dit tremetj [sic] jo als demunt djts
text: Tan gran anyor / de vosaltres me ve … Honors he plers / els da dolça pestura | johan berenguer de masdouelles
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 3452
Location in volume f. lxv (fol. ant.)
f. 56v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4491
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Un baro sai qui ayma ffinamen
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxv] lo dabat deuall escrit moguj yo en johan boscha
text: Vn baro say qui ayma finament E pot hauer breu yoya de saymja … lo dit baro quja gran ops ayuda lo dit massdouelles
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note fragment escrit a línia seguida, corresponent a la primera cobla de la composició. Versos escrits a línia seguida per una mà diferent de la que copia les altres composicions que estan al costat d'aquesta
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 4756
Location in volume f. lxjr-v (fol. ant.)
f. 57r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4491
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Un baro sai qui ayma ffinamen
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxj] Lo dabat deuall scrit moguj jo en johan boscha
text: Vn baro say / quj ayma ffjnamen … [ lxjv] … Car de tots bens / es despullad j nuda | Masdouelles
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 7017
Location in volume f. lxi (fol. ant.)
f. 57 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5724
Joan Francesc Boscà. Si be·m veig buyt d'aquell primer sentimen
Language català
Date escrit 1480 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxi] Si bem veig buyt / daquell prjm sentjmen … En son retorn / demors ffent reuenguda | Bosca
Poetic Stanza 2 x 8
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 4757
Location in volume f. lxiiij (fol. ant.)
f. 58 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4391
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Gens no penseu ssi be no·us vaig a veure
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiij] Coble sparca ffeta per mj johan berenguer
text: Gens no penseu / ssi be no us vaig a veure … Ans es ab uos / en qualque part jo sia
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 4758
Location in volume f. lxiiij (fol. ant.)
f. 58 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4338
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anar-me'n vull. Per so prench comiat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiij] Altre sparça
text: Anarmen vull / per sso prench comjat … E ja vengut / enestrema flaquesa
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 4759
Location in volume f. lxiiij (fol. ant.)
f. 58 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4490
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tu·m fas partir, per qui jo romendria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiij] Altre ab tornada
text: Tum fas partjr / per quj jo romendrja … E sere prest / ffer lo per tu manat
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 4760
Location in volume f. lxiiijv (fol. ant.)
f. 58v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4362
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Despuixs parti de vos, ma bell'aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiijv] Altre sparca
text: Despuixs partj / de uos ma bellaymja … Tostemps me te / ab passio sens mjda
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 4761
Location in volume f. lxiiijv (fol. ant.)
f. 58v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4324
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ab gran afany he mal, dol, he tristor
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiijv] Altre sparca
text: Ab gran affany / he mal dol he trjstor … Que deu no lach / james sus mj major
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 4762
Location in volume f. lxiiijv (fol. ant.)
f. 58v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4355
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. D'assi partesch, d'on partir no volria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiijv] Altre ab tornada he endressa a vn meu cossi
text: Dassi partesch / don partjr no volrja … E sso per tant / que nons tanquen la porta
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa al djt mon cossi”
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 4763
Location in volume f. lxv (fol. ant.)
f. 59 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4372
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. E llas de mi!, que ma plorosa vida
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxv] Altre sparça
text: E llas de mj / que ma plorosa vjda … Tenju mon mal / he ma gran benanança
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 4764
Location in volume f. lxv (fol. ant.)
f. 59 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4330
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxv] Altre sparca
text: Ay llas catju / be fonch maleyt lo dja … Quj ma de be / llunyat he tret en fora
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 4765
Location in volume f. lxv (fol. ant.)
f. 59 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4400
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ja volgués Déu que posques abstenir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxv] Altre sparca
text: Ja uolgues deu / que posques abstenjr … Nem tornara / part de ma lljbertat
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 4766
Location in volume f. lxv (fol. ant.)
f. 59 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4322
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A mi mateix cove que digua: “Ffora”
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxv] Altre sparça de rjms marjdats semjsonans he plenjsonans
text: A mj mateix / coue que djgua ffora … Torn a serujr / uos quj mon cor adora
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 4767
Location in volume f. lxvv (fol. ant.)
f. 59v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4486
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tot quant he ffet, fins en lo present jorn
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvv] Altre sparça
text: Tot quant he ffet / ffjns en lo present jorn … E mes amor / quj greus mals me percassa
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 4768
Location in volume f. lxvv (fol. ant.)
f. 59v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4495
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Volentat gran e·z amor, tot ensemps
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvv] Altre sparca
text: Volentat gran / ez amor tot ensemps … Que sens terdar / deuant uos me partjs
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 4769
Location in volume f. lxvv (fol. ant.)
f. 59v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4443
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pobre de joy e malestruch d'aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvv] Altre ab tornada
text: Pobre de joy / he malestruch daymja … Jo vega uos / per amor en prasura
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 4770
Location in volume f. lxvjr-v (fol. ant.)
f. 60r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4484
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tot me perdi aquell doloros jorn
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvj] johan berenguer de masdouelles
text: Tot me perdj / aquell doloros jorn … [ lxvjv] … Qujm te huy pres / donchs nom vullau jequjr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 4771
Location in volume f. lxvjv (fol. ant.)
f. 60v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4422
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Endreu: un consell te deman
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvjv] Lo consell deuall scrit demanj jo a mossen endreu despens
text: Mossen endreu / vn consell te deman … Ho siu pendre / en bona passiença
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 4772
Location in volume f. lxvjv (fol. ant.)
f. 60v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3209
Andreu Despens. Bell cavaller: pus m'estas demenan
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvjv] Resposta del djt mossen endreu
text: Bell caualler / pus mestas demenan … Del que volras / ab bona contjnença
Poetic Stanza 1 x 8
References (most recent first) Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 83 (bis)
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 4773
Location in volume f. lxvij (fol. ant.)
f. 61 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3210
Andreu Despens. Mossen Johan, digues-me que fare
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvij] Lo consell deuall scrit me demana lo djt mossen endreu
text: Mossen johan / djguesme que fare … Com tan cuytat / ljnvjy djr ma raho
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 4774
Location in volume f. lxvij (fol. ant.)
f. 61 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4421
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Endreu: temps ha que no trobe
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvij] Resposta de mj Masdouelles
text: Mossen endreu / temps ha que no trobe … Serueixla donchs / ab bon effecssio
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 4775
Location in volume f. lxvij (fol. ant.)
f. 61 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4305
Guillem de Masdovelles. Mos cars nabotz: torbat m'an l'enemich
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvij] Lo consell dejus scrit damana amj mon honcle en guillem de masdouelles
text: Mos cars nabotz / torbat man lenemjch … Consell car gens / nol trop enomens velhs
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 4776
Location in volume f. lxvij (fol. ant.)
f. 61 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4392
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ges, de consell, en mi no tinc l'abrich
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvij] Resposta de mj johan berenguer
text: Ges de consell / en mj no tjnch labrich … Ez alleys ques / de nos gujts ere cabdells
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 4777
Location in volume f. lxvijv (fol. ant.)
f. 61v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4419
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvijv] La cobbla deuall scrjta trematj jo johan berenguer a vn meu cossi quj amaua vna dona la qual auja asa uolentat he sabjeu jo ho sobre vna trena que ella auja feta dels seus cabells la qual lo dit mon cossi lj demena ells se barallaren car ella no lay volch donar ans lj djx que lj paguas dues camjsses que lj auja donades les quals aquell auja ja rompudes e mes que lj paguas ho lj tornas vn djamant que hauja donat he partirense fort mal he per la dita raho jo trematj lj la dita cobbla ala qual me respos no en rjms Car no sap de trobar preguant me lj fes vn mal dit sobre lo djt cas he fju ne dos quj son dejus scrits la hu de compas fort stret quj va per vocals laltre de rjms vnjsonans he la djta cobbla que lj trematj tenbe va per uocals hj es la saguent ffeuse a x de maig de lany xxxviij
text: Mos cars cossis / pus taymja ta Ras … Emprey a mj / qujn mar djr no suy pochs
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 4778
Location in volume ff. lxvijv-lxviij (fol. ant.)
ff. 61v-62 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4450
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus no·us dech res, ¨per que·m dieu que·us pach?
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvijv] Maldjt
text: Pus nous dech res / per quem djeu queus pach … [ lxviij] … Dona de uos / enquer queu no men pach
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 4779
Location in volume ff. lxviijv-lxviiij (fol. ant.)
ff. 62v-63 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4414
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Molt vos sou tart, dona, reguoneguda
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviijv] Maldjt ffet per lo djt johan berenguer vnjssonant
text: Molt uos sou tart / dona reguoneguda … [ lxviiij] … Com ffos a mj / lo jorn de laujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 4780
Location in volume f. lxviiijv (fol. ant.)
f. 63v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4309
Guillem de Masdovelles. Reunabblament, per gran desconaxença
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiijv] Comjat ffet per en guillem de masdouelles
text: Reunabblament / per gran desconaxença … E tart panadjr / ma fan vjurab pasança
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 4781
Location in volume f. lxxr-v (fol. ant.)
f. 64r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4301
Guillem de Masdovelles. Ja no veyra midoncs que pus la blan
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxx] Maldjt ffet per lo djt guillem de masdouelles
text: Ja no veyra / mjdoncs que pus la blan … [ lxxv] … No romendra / per falta de remull
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note entre les cobles II i III, l'amanuense ha començat a transcriure la cobla IV. Un cop s'adona de l'error (a mig copiar el segon vers), ratlla el text. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 4782
Location in volume f. lxxj (fol. ant.)
f. 65 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4297
Guillem de Masdovelles. Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxj] Altre maldjt ffet per lo djt guillem de masdouell[e]s
text: Djats mjdoncs / cuydau vos queus seruescha … En totes vull / auer paucha fizança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 4783
Location in volume ff. lxxjv-lxxij (fol. ant.)
ff. 65v-66 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4308
Guillem de Masdovelles. Pus m'avets ffayt a gran fallimen
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxjv] Altre maldjt ffet per lo djt guillem de masdouell[e]s
text: Pus mauets ffayt / atan gran falljmen … [ lxxij] … Planch com no ffju / tot sso que far podja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 4784
Location in volume ff. lxxijv-lxxiij (fol. ant.)
ff. 66v-67 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4497
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Voler m'enpeny, he raho m'o consent
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ lxxijv] Voler menpeny / he raho mo consent … [ lxxiij] … Mas pens he crech / caltres djran lo ver
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 4785
Location in volume ff. lxxiijv-lxxiiij (fol. ant.)
ff. 67v-68 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4304
Guillem de Masdovelles. Mos cars nabotz: yeu ssay dos aymadors
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiijv] Lo debat deuall scrit ha mogut mon car honcle en gujllem de masdouelles amj
text: Mos cars nabotz / yeu ssay dos aymadors … [ lxxiiij] … deu colhocar / enffre los pus ardjts | gujllem
Poetic Form tenso
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 8861
Location in volume ff. lxxiijv-lxxiiij (fol. ant.)
ff. 67v-68 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5722
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mos honcles cars: mays deu grezir Amors
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ lxxiijv] Mos honcles cars / mays deu grezir amors … [ lxxiiij] … Ses que non fonch / le djeu demor serujts | johan berenguer
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 4786
Location in volume f. lxxvr-v (fol. ant.)
f. 69r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4413
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Molt protestant comens ffer aquest'obra
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] Lo dit masdouelles obre sobre ljncarnassjo
text: Molt protestant / comens ffer aquestobra … [ lxxvv] … El fill he tu / aueu de quell gran cura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 4787
Location in volume f. lxxvj (fol. ant.)
f. 70 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4477
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tan fort vos ham hi ten senserament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvj] Lo dit masdouelles sparssa
text: Tan ffort uos ham / hj ten senserament … Em feu llengujnt / en punt de mort veujr
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 4788
Location in volume f. lxxvj (fol. ant.)
f. 70 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4428
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No·m ffera gens vostra descortesia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvj] Altre sparssa ffeta per lo dit masdouelles
text: Nom ffera gens / vostra descortesja … Que mon djr mal / sse nous farionesta
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 4789
Location in volume ff. lxxvijv-lxxviij (fol. ant.)
ff. 71v-72 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3292
Francesc Martí Gralla. Estrem voler, per mala ssort, me tempta
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvijv] La hobre deuall scrita tremes a mj mossen ffrancesch martj gralla E jo ffju lj resposta per los rjms semblans feula sobre lo voler quil sopjugua ab mala sort
text: Estrem voler / per mala ssort me tempta … [ lxxviij] … Aquest voler / no vullau que parescha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 3
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 4790
Location in volume f. lxxviijr-v (fol. ant.)
f. 72r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3294
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No·t merevells com voler te retempta
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviij] Resposta de mj johan berenguer
text: Not mereuells / com voler te retempta … [ lxxviijv] … Ffes que per ssort / voler no la jequescha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 4791
Location in volume f. lxxviiijr-v (fol. ant.)
f. 73r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4438
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Perdut he pler, deport, solas he riure
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiij] La obre deuall scrita ses ffeta per vna dona quj auja promes donar lloch a son anamorat en certa part he pujxs mes sen entorn hj aquell partj romput e mal content della he Apres panadjnt sen tremes lj la djta hobra la qual fju jo johan berenguer per amor dell
text: Perdut he pler / deport solas he Rjure … [ lxxviiijv] … E sens vos gens / de res nosa contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 4792
Location in volume ff. lxxviiijv-lxxxv (fol. ant.)
ff. 73v-74v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4352
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ço que no vol ma dispossissio
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiijv] La hobre deuall scrjta he jo feta djt johan berenguer sobrel uoler qujm te sopjuguat he vol sso que no vol ma dispossissio he ssobra huyt anemjchs que he he sonaquests / amor maymja lo voler ssort fortuna lo cor mos vulls he por
text: Lo que no vol / ma djspossissio … [ lxxxv] … Dels anamjchs / qujm lleuen tot solas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note al peu hom llegeix: “la hobra demunt scrita tremetj a mossen ffrancesch martj gralla alleyda he feu me la resposta seguent en la qual dju qujna es la Raho que los vuyt anamjchs compres anaquells d[a]mor an sobre mj tal senyorja”; la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 4793
Location in volume f. lxxxjr-v (fol. ant.)
f. 75r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3293
Francesc Martí Gralla. Mossen Johan: seguons hopenio
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvj] Mossen ffrancesch martj gralla
text: Mossen johan / seguons hopenjo … [ lxxxjv] … Quellaus djra / senyor guonyada mas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 4794
Location in volume f. lxxxijr-v (fol. ant.)
f. 76r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4424
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxij] La hobre deuall scrjta he ffeta jo johan berenguer de masdouelles repljcant ala resposta que mossen ffrancesch martj gralla ma ffeta ha vna hobre que lj trematj e ua per los rjms semblans
text: Mossen ffrancesch / lo nohjbble gullo … [ lxxxijv] … Com dolcament / amor nos mes son llas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 4795
Location in volume f. lxxxiiijr-v (fol. ant.)
f. 78r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4498
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Vós no sentiu ço que sentir deuria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiij] La hobre deuall scrita he ffeta ssobre vna dona quj feya festa ha hun home he lj donaua sentjment que lj volja be ab tota honestat he lo dit home en semblant manera la hamaua he moltes veguades he moltes veguades ho djx ala djta dona hj ella icnoraueu he nou creya he per que lo dit home la amaua honestament pregua amj ffes halguna hobre ssobre son cas per que aquella tremates ala djta dona quj icnoraua que ell lamas njla volgues amar honestament
text: Vos no sentju / sso que sentjr deurja … [ lxxxiiijv] … Nj vull per sso / james me fassau ffesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 4796
Location in volume f. lxxxvr-v (fol. ant.)
f. 79r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4457
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Quan me ssove d'aquell jorn que parti
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] La hobre deuall scrita ffju per hun home quj era hj es anamorat duna donzella hj aturauen ab dosos djns vna Cjutat he comensaren ssi a morjr he los djts home e donzella acordaren axjr dela djta Cjutat hj debateren alsguns jorns qual sen hjrja prjmer pero alaffj la djta donzella volch lo dit home sens anas prjmer he de ffet partj he per tant com ell no sabja la dita donzella En qujna part hjrja tremes ala dita Cjutat vn seu serujdor per en tremetres la djta donzella hun era e sabut que anas lla hon ella fos lo dit seu serujdor he pregua a mj lj fes alguna hobre que lo dit seu serujdor donas ala dita donzella he jo sobre sson cas ffju la seguent
text: Quant me ssoue / daquell jorn que partj … [ lxxxvv] … Sj no com pens / men ffereu prest anar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 4797
Location in volume f. lxxxvr-v (bis) (fol. ant.)
f. 80r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4467
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si james pusch del tot aconseguir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv (bis)] La hobre deuall scrita ffju jo djt johan berenguer per hun home quj es anamorat duna gran dona de la qual per sa ballesa he valor james pensaua auer be mas lo voler lj promatja en sagur que la consegujrja he que no duptas demanar lj sso quen volja he que cuntjnuadament la serujs he tingues aprop he ssobre lo desus dit pregua a mj lj ffes alguna hobre la qual pogues tremetre a la dita gran dona he per amor dell jo ffju la seguent la qual lj donj hj aquel[l] la tremes ala dita dona
text: Si james pusch / del tot aconsegujr … [ lxxxvv (bis)] … Car en lo mon / vuy tant no desjg res
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 4798
Location in volume f. lxxxvjr-v (fol. ant.)
f. 81r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4379
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig me te insesantment llunyat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvj] Lo djt masdouelles
text: Anujg me te / jnsesantment llunyat … [ lxxxvjv] … Mos vulls el cor / he uos qujm feu lesquju
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 4799
Location in volume f. lxxxvjv (fol. ant.)
f. 81v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4370
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dona qui vol molts aymans comportar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvjv] Lo dit masdouelles sparssa
text: Dona quj vol / molts aymans comportar … Pels que voleu / agualment sostenjr
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 4800
Location in volume f. lxxxvijr-v (fol. ant.)
f. 82r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4494
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Venir no·m fan an aquesta gran plassa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvij] Lo dit masdouelles en un conssistorj ques tench a barcalona
text: Venjr nom fan / an aquesta gran plassa … [ lxxxvijv] … Nem meta pus / dessi auant derrera
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 4801
Location in volume f. lxxxviij (fol. ant.)
f. 83 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4404
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. L'enyorament qui·m vench, de vos pertint
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviij] Lo dit masdouelles
text: Lenyorament / qujm vench de uos pertjnt … A mj bateu / qujn son merexador
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 4802
Location in volume ff. lxxxviiijv-lxxxx (fol. ant.)
ff. 84v-85 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4485
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tot mon treball fins al jorn d'uy passat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiijv] Lo dit masdouell[e]s
text: Tot mon treball / fjns al jorn duy passat … [ lxxxx] … Mostrau ves mj / algun tant de voler
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 4803
Location in volume ff. lxxxxv-lxxxxj (fol. ant.)
ff. 85v-86 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4456
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxv] Lo dit masdouelles
text: Pus vos mon be / ab vostra gran bellesa … [ lxxxxj] … vostres faysons / pjntades djns lo cor
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 4804
Location in volume ff. lxxxxjv-lxxxxij (fol. ant.)
ff. 86v-87 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4460
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Quans sentimens james d'emor senti
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxjv] Lo dit masdouelles
text: Quans sentjmens / james demor sentj … [ lxxxxijr] … Car mes voler / de uos no guoserja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 4805
Location in volume ff. lxxxxijv-lxxxxiij (fol. ant.)
ff. 87v-88 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4429
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No·us cal estar, per que·us vulla mes be
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxijv] Lo dit masdouelles
text: No us cal star / per que us vulla mes be … [ lxxxxiij] … Ffent me segur / que nom djguereu No
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 4806
Location in volume ff. lxxxxiijv-lxxxxiiij (fol. ant.)
ff. 88v-89 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4332
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Alsgunes gens m'an dit, moltes veguades
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxiijv] Lo dit masdouelles sobre lo nom de saymja
text: Algunes gens / man dit moltes veguades … [ lxxxxiiij] … Nou fas abans / que mes tamor ma prengua
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 4807
Location in volume ff. lxxxxiiijv-lxxxxv (fol. ant.)
ff. 89v-90 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4386
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Esperant muir e morint visc ensems
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxiiijv] Lo dit masdouelles
text: Esperant muyr / he morjnt vjsch ensemps … [ lxxxxv] … Mos vulls / el cor / a molts mals abandon
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la quarta cobla va precedida de la rúbrica “resposta demor”, i la darrera cobla, de “Tornada”
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 4808
Location in volume f. lxxxxvv (fol. ant.)
f. 90v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4323
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A tu conffes, mon bon rey he senyor
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvv] Conffessio A Mon bon Rey e senyor del que son hobljguat Al djt mon senyor jo johan berenguer de masdouell[e]s
text: A tu conffes / mon bon Rey he senyor … Vn mas tengut / e vuy tens com leyal
Poetic Stanza 1 x 5
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 4809
Location in volume f. lxxxxvjv (fol. ant.)
f. 91v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4488
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvjv] Lo dit masdouell[e]s coble ab tornada
text: Tres anujgs tjnch / qujm fan penssju star … A pres de quell / dos nj podeu mesclar
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 4810
Location in volume f. lxxxxvij (fol. ant.)
f. 92 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4475
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Sostenir pot dona, secretament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvij] Lo dit masdouell[e]s sparssa
text: Sostenjr pot / dona secretament … E no amolts / sostenjr agualment
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 4811
Location in volume f. lxxxxvij (fol. ant.)
f. 92 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4356
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De ben servir no son llas ni cançat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvij] Altre sparssa
text: De ben serujr / no son llas nj cançat … De son seruey / car pot men breu valer
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 4812
Location in volume f. lxxxxvijv (fol. ant.)
f. 92v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4435
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. ¨Per que·m digues que, sens vostre voler
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvijv] Lo dit masdouelles
text: Per quem djgues / que sens vostre voler … Car may nom fos / bona lleyal ne pura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa amor”
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 4813
Location in volume ff. lxxxxviijv-lxxxxviiij (fol. ant.)
ff. 93v-94 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4405
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. L'om qui del mon s'eparta, per servir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviijv] Lo dit masdouelles
text: Lom quj del mon / separta per serujr … [ lxxxxviiij] … Matent a mj / jus vostra senyorja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 4814
Location in volume f. lxxxxviiijv (fol. ant.)
f. 94v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4350
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Sert es a tots c'amor es cosa pura
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviiijv] Lo dit masdouelles
text: Sert es atots / camor es cosa pura … Quez agut ne / ab volentat honesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 4815
Location in volume ff. cv-cj (fol. ant.)
ff. 95v-96 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4353
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Com pus pens, mes dificultos me par
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Lo dit masdouelles
text: Com pus pens mes / djffjcultus [sic] me par … [ cj] … Vos sopljcant / nom llexeu adepart
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 4816
Location in volume ff. cjv-cij (fol. ant.)
ff. 96v-97 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4337
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Amors: d'uymes selar no pusch los dans
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cjv] Lo dit masdouell[e]s per vocals
text: Amors duymes / selar no pusch los dans … [ cij] … Que vjuramat / ab pertisip de molts
Poetic Stanza 5 x 8
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 4817
Location in volume ff. cijv-ciij (fol. ant.)
ff. 97v-98 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4394
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Gerregar vull ab Amor e m'aymia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cijv] Lo dit masdouelles vnjsonant he biocada
text: Gerregar vull / ab amor he maymia … [ ciij] … No ssi ffa guany / may per nenguna vja
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 4818
Location in volume f. ciijv (fol. ant.)
f. 98v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4377
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Encalssant fuig del c'atenyer volrria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciijv] Cobble sparssa ffeta per lo dit masdouell[e]s
text: Encalssant fuig / del catenyer volrrja … Gran fusta moch / ab vn molt petjt rem
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 4819
Location in volume ff. ciijv-ciiijv (fol. ant.)
ff. 98v-99v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4493
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Un jorn, mirant, axi com ffer solia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciijv] Lo dit masdouelles
text: Vn jorn mjrant / axj com ffer solja … [ ciiijv] … Beu sabeu vos / hj persona cascuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 4820
Location in volume f. ciiijv (fol. ant.)
f. 99v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4403
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. L'enemorat qu'en temps antich amava
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiijv] Sparssa feta per lo dit masdouelles
text: Lenemorat / quen temps antich amaua … E prest hojr / lo mot ab ques deporta
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 4821
Location in volume f. cv (fol. ant.)
f. 100 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4441
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Plus en vos tot bé sa diriva
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Dança de rjms vnjssonans he retronxada ha honor de nostra dona ffeta per johan berenguer de masdouelles
text: Plus en vos tot be sa dirjua … Preyats com ha superlatiua
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 4822
Location in volume f. cvv (fol. ant.)
f. 100v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4402
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Jatz que tots jorns, per ma granda folhia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvv] Coblab tornada feta per lo dit masdouelles
text: Jatz que tots jorns / per ma granda folhia … Don dieu se lljch / ens vench si bonestrena | Deu
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 4823
Location in volume f. cvjv (fol. ant.)
f. 101v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4461
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Qui de mi·us dix que ffos anamorat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvjv] La cobbla deuall scrita ffiu jo djt Masdouelles ssobre lo cas seguent dues dones anauen en semps de companyhja he la vna djx a laltre vet assj que ve masdouelles … he jo hohjdes les demunt dites rahons ffju la saguent cobbla
text: Quj de mjus djx / que ffos anamorat … Que tot ho ffas / ab enguan he barat
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 4824
Location in volume f. cvijr-v (fol. ant.)
f. 102r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4344
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ara conech sso que no conexia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvij] Lo dit masdouell[e]s maldit
text: Ara conech / sso que no conexja … [ cvijv] … De no te njr / la ffe per uos donada
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 4825
Location in volume f. cviijr-v (fol. ant.)
f. 103r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4380
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig mostrau aver que·us vulla bé
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviij] Lo dit masdouelles altre maldit
text: Anujg mostrau / auer que us vulla be … [ cviijv] … De re de uos / que us neunan [sic] a lleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 4826
Location in volume f. cviiijr-v (fol. ant.)
f. 104r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4446
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus dau raho a mi, de mal perlar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiij] Altre maldit ffet per lo dit masdouelles
text: Pus dau raho / amj de mal perlar … [ cviiijv] … Que us ha la gent / molt per donabetuda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 4827
Location in volume f. cx (fol. ant.)
f. 105 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4462
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Qui pert lo temps detrás sso que no val
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cx] La cobla deuall scrita tremetj jo a mon frare
text: Quj pert lo temps / detras sso que no val … Ab tot son cert / mengera menys de sal
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Replicassio”
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 4828
Location in volume f. cx (fol. ant.)
f. 105 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4505
Pere Joan de Masdovelles. No penseu gens que metre hun jornal
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cx] resposta
text: No penseu gens / que metre hun jornal … Ans veure deu la ffj de be ho mal
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 4830
Location in volume f. cxj (fol. ant.)
f. 106 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4401
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. James no fuy d'Emor tan descontent
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxj] Lo dit masdouelles
text: James no fuy / demor tan descontent … [Ne] meyns sotsmes / a desagual senyor
Poetic Stanza 2 x 8
Note A l'inici del darrer vers, l'amanuense esmena un error de còpia bo i ratllant el text
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 4831
Location in volume f. cxijv (fol. ant.)
f. 107v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4425
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Guarau: pus lo temps es vengut
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxijv] La coble deuall scrjta ffju jo masdouell[e]s a mossen guarau de ceruello lo jorn que feu bodes ala torra de mossen cacalm [sic] en lo mes de may any xxxxiij
text: Mossen guarau / pus lo temps es vengut … Pensant lo dan / que segujr uos porja
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 4832
Location in volume f. cxiijr-v (fol. ant.)
f. 108r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4299
Guillem de Masdovelles. En breu veyrem torney mortal bastir
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiij] Lo sjruentesch deuall scrit feu en gujllem de masdouelles en lo temps dela guerra dels armenyaguesos lo qual dressa a mossen ramon debella en companyja del qual ell era en la djta guerra
text: En breu ueyrem / torney mortal bastjr … [ cxiijv] … Sj mjdoncs vol / qujeu mapell per son hom
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 7, 1 x 3
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 4833
Location in volume ff. cxiijv-cxiiij (fol. ant.)
ff. 108v-109 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4310
Guillem de Masdovelles. Senyor molt naut: l'autrier me ffes demanda
Language català [?]
Date escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiijv] Lo sjruentesch deuall scrit ffeu lo djt en gujllem de masdouelles al Cjtj de catanja per manament del duch de monblanch ljnffant don martj quj apres fonch Rey daraguo
text: Senyor mot naut / lautrjer me ffes demanda … [ cxiiij] … Al senyor duch / contra jent tan maluada
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides repsectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a Nostra dona”
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 4834
Location in volume f. cxvr (fol. ant.)
f. 110 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4349
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Car fort teniu, dona, virtut sens frau
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] La coble deuall scrjta he jo johan berenguer de masdouelles feta la qual es retorguedade per bordons e diccjons es de rjms croats he llegjnt la pla dju be he retorguedant la diu mal
text: Car ffort tenju / dona / vjrtut sens frau … Spenyn vos molt / tostemps / djr be sens mal
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Note mots ratllats a la rúbrica
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 4835
Location in volume ff. cxvjv-cxviij (fol. ant.)
ff. 111v-113 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4371
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dones d'un senyn, dues son, he bondat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvjv] Lo debat deuall scrit moguj a mossen luys de requesens jo johan berenguer de masdouelles
text: Dones dun senyn / dues son he bondat … [ cxviij] … Reunant la part / que tjnch he prench per mja | Masdouelles
Poetic Form tenso
Poetic Stanza 8 x 8
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 4829
Location in volume ff. cxvi-cxviij (fol. ant.)
ff. 111-113 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5723
Lluís de Requesens. Grans dies ha que tinch deslliberat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxvi] Grans dies ha / que tinch deslljberat … En vostro djr / un dieu dich falsia | Requesens
Poetic Stanza 7 x 8
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 4836
Location in volume ff. cxviijv-cxviiij (fol. ant.)
ff. 113v-114 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4437
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Per un grant alt que tinch, dona, de vos
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviijv] Lo dit masdouell[e]s de compas stret de rims aguts
text: Per vn gran alt quj tjnch dona de uos … [ cxviiijr] … Sjt me le sguart de uos em lunyn del foch
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 4837
Location in volume f. cxxr-v (fol. ant.)
f. 115r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4487
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tots aquells mals c'Amor pot ffer sentir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxx] Lo dit j[oan] b[erenguer] de masdouell[e]s
text: Tots aquells mals / camor pot ffer sentjr … [ cxxv] … Queus plau com vol / amor qui vostro sja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 4838
Location in volume f. cxxjr-v (fol. ant.)
f. 116r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4367
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dol port d'un dol qui·m dona gran dolor
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxj] Lo dit masdouelles
text: Dol port dun dol / quj m dona gran dolor … [ cxxjv] … Son gran poder / qujm va per uos metant
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 4839
Location in volume f. cxxijr-v (fol. ant.)
f. 117r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4415
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Molts dies ha que tinch estrem voler
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxij] Lo dit masdouelles per dona elfa de perellos
text: Molts dies ha / que tjnch estrem voler … [ cxxijv] … Ella per mj / vn oral mes pregueu
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada vn es lo nom dela dita dona elfa”
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 4840
Location in volume f. cxxiijr-v (fol. ant.)
f. 118r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4455
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus veig tant vol Amor que vostre sia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiij] Lo dit masdouelles
text: Pus veig tant vol / amor que vostre sia … [ cxxiijv] … Siau de mj / en tot he non pertida
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 4841
Location in volume f. cxxiiijr-v (fol. ant.)
f. 119r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4328
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. ­Ab quin turment he pena conguoxosa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxxiiij] Ab qujn turment / he pena conguoxosa … [ cxxiiijv] … Sj muyr per mj / feu sia festa colta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 4842
Location in volume f. cxxvr-v (fol. ant.)
f. 120r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4473
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Singular sant, qui Miquel t'anomenas
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxv] Lo djt masdouelles obra del glorjos sent Mjquel
text: Sjngular sant / quj Mjquel tanomenas … [ cxxvv] … E repos dar / tostemps que mester sja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a Nostra dona”
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 4843
Location in volume f. cxxvjr-v (fol. ant.)
f. 121r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4393
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Grabiel fonch misatger singular
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvj] Lo djt masdouell[e]s obra del glorjos sent grabjel
text: Grabjel fonch / mjsatger sjngular … [ cxxvjv] … E menyspresat / lo mon com gra de mjll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 4844
Location in volume f. cxxvij (fol. ant.)
f. 122 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4479
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tant es sus mi furtuna riguorosa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvij] Lo dit masdouelles
text: Tant es sus mj / furtuna rjguorosa … Prech deu de uos / me llex pendre uengança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 4845
Location in volume f. cxxviijr-v (fol. ant.)
f. 123r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4326
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ab los suptils llaços que par'Amor
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviij] Lo dit masdouelles
text: Ab los suptils / llacos que paramor … [ cxxviijv] … Que mes a mj / com fuy a uos donat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 4846
Location in volume f. cxxviiijr-v (fol. ant.)
f. 124r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4375
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. En temps d'enuig e mig desllibertat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiij] Lo dit masdouelles
text: En temps denuig / e mig deslljbertat … [ cxxviiijv] … Car esme çert / quen esperanca vju
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 4847
Location in volume f. cxxxr-v (fol. ant.)
f. 125r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4341
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Aquell saber qui·m feu de vos partir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxx] Lo dit masdouelles
text: Aquell saber / qujm feu de uos partjr … [ cxxxv] … Molt penadjnt / gran dolor ma repren
Poetic Stanza 5 x 8
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 4848
Location in volume f. cxxxjr-v (fol. ant.)
f. 126r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4448
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxj] Lo dit masdouelles
text: Pus ma dolor / tan fort tots jorns almenta … [ cxxxjv] … Veura que par / no us pot sser trobada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 154
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 4849
Location in volume f. cxxxijr-v (fol. ant.)
f. 127r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4340
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Apoderat d'Emor, per son poder
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxij] Lo dit masdouelles
text: Apoderat demor per son poder … [ cxxxijv] … Que majudeu / nj per seruent magau
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 4850
Location in volume f. cxxxiijr-v (fol. ant.)
f. 128r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4440
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Perque mos vulls no pobliquen lo dan
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiijr] Lo dit masdouelles
text: Per que mos vulls / no pobljquen lo dan … [ cxxxiijv] … Que pusc ab uos auer vn perlament
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 4851
Location in volume f. cxxxiiijr-v (fol. ant.)
f. 129r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4351
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. So que fins vuy haveu sabut guordar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiij] Lo dit masdouelles consell a huna dona
text: So que fjns vuy / aueu sabut guordar … [ cxxxiiijv] … A la que djch / que nom vol ratenjr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 4852
Location in volume f. cxxxvr-v (fol. ant.)
f. 130r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3604
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A vós, qui sou de complida ballesa
Language català
Date escrit 1451-04-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxv] La hobre deuall scrjta fju jo dit masdouell[e]s per dona aljanor de cardona muller del marques dorjstan es en la primera cobla lo nom en la seguona lo connom en la terca marquesa en la quarta doristan
text: A uos quj sou / de compljda ballesa … [ cxxxvv] … Lo regne tot / portogual he castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 4853
Location in volume f. cxxxvjr-v (fol. ant.)
f. 131r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4407
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Lo fonament de mon pler, alagria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvj] Lo fonament / de mon pler alagrja … [ cxxxvjv] … Que tjnch el mut / car mal en mj compensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 4854
Location in volume f. cxxxvijr-v (fol. ant.)
f. 132r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4411
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Lo temps present de bella primavera
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvij] Canso demor feta per mon car honcle que deus en gujllem de masdouellas en lljmouj he mesa ho tornada en catala per mj johan berenguer nabot seu
text: Lo temps present / de bella prjmauera … [ cxxxvijv] … sj ujsch com dech / masperanca promesa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 4855
Location in volume f. cxxxviiij (fol. ant.)
f. 134 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4463
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Regne divis es desolat, perdut
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiij] La hobre deuall scrita fiu jo johan berenguer de masdouelles per la noua entrada en lo Regne del s[enyo]r R[ei] don johan La qual li presentj en la vila de vilafrancha a xvij de janer any MCCCCLviiijo en la casa de johan terre hun lo dit s[enyor] posaua presents lo Reuerent mestre de muntesa he de sent jordj Lo fill del dit S que era mestre de calatraua don pedro durreya a mossen Rebolledo he don llop durreya [..] de mossen martj torrella he molts daltres homens donor la qual apres aguj llegida he presentada al dit s[enyor] lo dit mestre de montesa pres he torna llegjr
text: Regne djujs / es desolat perdut … Ey fareu tant / com los quj mes hj han
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 4856
Location in volume ff. cxxxxj-cxxxxij (fol. ant.)
ff. 136-137 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4459
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Quanta dolor a passada lo rey
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxj] La hobra deuall scrita fiu en lo mes de deembre any MCCCCLx sobre la preso que feu lo senyor Rey en johan dareguo de son fill don carles prinsep de viana en la Cjutat de leyda la qual lj trematj per mossen luys de vich quj aquella lj dona
text: Quanta dolor / a passada Lo Rey … [ cxxxxijr] … Per la qual munt / en lo sobjra mur
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a Nostra dona”
Specific witness ID no. 185 BITECA cnum 4857
Location in volume ff. cxxxxij-cxxxxiij (fol. ant.)
ff. 137-138 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4472
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Siau menbrant de so·us deu recordar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxij] La hobre deuall scrita tremetj per lo dit mossen luys de vich al don carles prinsep de viana fill del dit senyor Rey daraguo sobre la sua preso la qual lj fonch donada
text: Sjau menbrant / de so us deu recordar … [ cxxxxiijr] … Car ell no fall / fallj ne felljra
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 186 BITECA cnum 4858
Location in volume ff. cxxxxiijv-cxxxxiiijv (fol. ant.)
ff. 138v-139v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4343
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Aquests grans fets perseguits fins havuy
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxxiijv] Aquests grans fets / persegujts fjns havuy … [ cxxxxiiijv] … Que per ujrtuts / sessen los mals que son
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note al peu hom llegeix: “Lobre demunt scrita tremetj alleyda per mossen benet çalba la qual dix dona al Reuerent archabjsbe de terraguona a quj se dressa ab tot sia per tota catalunya e la mjsetgeria de Lx personas quj per la deslljurança de don carles prjnsep de viana eran per anbaxadors al senyor Rey”. Les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa alarchabisbe de tarragona”
Specific witness ID no. 187 BITECA cnum 4859
Location in volume ff. cxxxxiiijv-cxxxxvv (fol. ant.)
ff. 139v-140v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4500
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Vostro renom per fets poblichs e certs
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxiiijv] La hobre deuall scrjta fju a vilafrancha en lo juliol de lany Lxj dressada a la senyora Reyna … per la treua concorda[da] entre lo Reuerent bisbe durgell he lo compte de pradas
text: Vostro renom / per fets pobljchs he certs … [ cxxxxvv] … Dona de uos / compljda de vjrtut
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada”i “Endressa a Nostra dona”
Specific witness ID no. 188 BITECA cnum 4860
Location in volume ff. cxxxxvj-cxxxxvij (fol. ant.)
ff. 141-142 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4468
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si la fe fos per los tots be tenguda
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxvj] La hobre deuall scrita a xxij deguost any MCCCCLxiiij assi en la Cjutat de Terraguona a mon Rey he senyor per la gracia de deu don Johan presentj jo johan berenguer de mas douelles presens ma senyora he Reyna larchabisbe de caraguosa don Alfonso deraguo fills del dit mon Rey he senyor vn Anrjch jnfant Nabot don lop durreya he don pedro frares mossen Rodrjgo de Rebolledo don loch de hurreya don mateu de muntada e molts altres barons cauallers he gentils homens he a la dita ma Reyna he senyora lobra apres seguent dequesta
text: Si la fe fos per / los tots be tenguda … [ cxxxxvijr] … Lexant en pau / aquells de bona ujda
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note diverses notes amb apreciacions històriques als marges del foli cxxxxvij. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 189 BITECA cnum 4861
Location in volume ff. cxxxxvijv-cxxxxviij (fol. ant.)
ff. 142v-143 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4501
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Vostros grans fets, senyora virtuosa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxxvijv] Vostros grans fets / senyora vjrtuosa … [ cxxxxviijr] … Malgrat de quans / an la tressio feta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 190 BITECA cnum 4862
Location in volume ff. cxxxxviijv-cxxxxviiij (fol. ant.)
ff. 143v-144 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4395
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Omilitat, prinssipi de virtut
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxviijv] La obre deuall scrjta presens Mon Rey e senyor he ma Reyna he senyora e molta gent donor en les festas de Nedal de lany Mcccclxv a don ferrando primospost ffill dels dits mon Rey he senyor he ma reyna he senyora presentj assi en la Ciutat de terraguona
text: Omjljtat / prjnsipj de ujrtut … [ cxxxxviiij] … Tal potestat / quel Rey torneu son dret
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 191 BITECA cnum 4863
Location in volume ff. cxxxxviiijv-cl (fol. ant.)
ff. 144v-145 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4465
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Senyor prinsep: pus tal comensament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxviiijv] Lobre deuall scrita presentj al s[enyor] princep apres hac desberetat don pedro de portogual a calaff en lo fabrer de Lany Lxv
text: Senyor prjnsep / pus tal comensament … [ cl] … A quants vuy son / per ques sjngular hom
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 192 BITECA cnum 4864
Location in volume ff. clv-clvjr (fol. ant.)
ff. 145v-147r (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4354
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Cuytau, senyor, per fer a Déu servey
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clv] Lobre deuall scrita fju en lo mes de juljol any MCCCCLxvij com lo duch johan fonch entrat abarcalona presentada a mon bon Rey he senyor que deu guart
text: Cuytau senyor / per ffer a deu seruey … [ clvijr] … Piados molt / e crech bon crestja
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 193 BITECA cnum 4865
Location in volume f. clvjr-v (fol. ant.)
f. 147r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4389
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Feeltat vol amar la senyoria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvj] Lo djt masdouell[e]s de feeltat en fabrer de la[n]y Lxiiij
text: Ffeeltat uol / amar la senyorja … [ clvjv] … Lobra tremet / pe[r] quj sera entesa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa” al R M de muntesa”
Specific witness ID no. 194 BITECA cnum 4866
Location in volume f. clvijr-v (fol. ant.)
f. 148r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4410
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvij] La hobre deuall scrjta he feta jo johan berenguer de masdouell[e]s sobre la fe en lo mes de març a[n]y Lxv lascrjuj en lo present ljbre
text: Lo quj per juy / affer lom creure basta … [ clvijv] … Creguam tostemps / e tu sies greyjda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 195 BITECA cnum 4867
Location in volume ff. clviij-clviiij (fol. ant.)
ff. 150-151 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4464
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Senyor Jesús: infant perfet, antrist
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviij] La hobre deuall scrita he feta jo johan berenguer de masdouelles La qual es totas las diccjons de dues sillabes compas molt stret he compljda de sinch cobles he tornada
text: Senyor jesus / jnfant perfet antrjst … [ clviiij] … Aquell repos / a tots volgue mostrar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 196 BITECA cnum 4868
Location in volume ff. clviiijv-clx (fol. ant.)
ff. 150v-151 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3259
Joan Fogassot. Qual orador te lengu 'axi diserta
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviiijv] Obra capcohada maridada de nostra dona feta per johan foguaçot
text: Qual orador / te lengua xj diserta … [ clx] … Casat acj / feu vagam font diujna
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 197 BITECA cnum 4869
Location in volume ff. clxv-clxj (fol. ant.)
ff. 151v-152 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4406
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. L'inconegut, sol d'ell conexador
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxv] Lo djt johan berenguer de masdouell[e]s
text: Ljnconegut / sol dell conexador … [ clxj] … Del teu seruey / en segur loch aseus
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a Madona”
Specific witness ID no. 198 BITECA cnum 4870
Location in volume f. clxjr-v (fol. ant.)
f. 152r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4361
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dels crims majors comet lo crestia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxj] Lo djt johan berenguer de masdouelles
text: Dels crjms majors / comet lo crestja … [ clxjv] … he lo restant jequjs
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-20