Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1756
Authors Jaquets de Marvilla
Titles Tractat sobre els novíssims
Date / Place traduït 1450 [?] - 1486 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts extracta i amplifica entre d'altes texid 1504 Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
i texid 1506 Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
References (most recent first) Tractat en: Wittlin (1989), “Les tres fonts llatines de les Qüestions sobre els novíssims atribuïdes, en l'edició de Tolosa 1486, a Francesc Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 19 = Miscel·lània Joan Bastardas, 2
Tractat en: Wittlin (1989-90), “Extrets d'obres d'Eiximenis copiats i amplificats per Jaquet de Marvilla en un manuscrit de Santes Creus”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note l'edició de Tolosa de 1486 atribuiex l'obra a Eiximenis
Subject RELIGIÓ
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1131
City, library, collection & call number Tarragona: Biblioteca Pública, Santes Creus 46 (BITECA manid 1756)
Copied 1461 - 1490 (filigranes)
Location in witness ff. 425-433v
Title(s) Jaquets de Marvilla, Tractat sobre els novíssims (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1486 ad quem
Incipit & Explicits prol.: [ 425] [C]4Om lo beneuenturat mossen sant agosti consideras que raho. Justicia e ley natural ensenya … E comenza sub aytall exclamacio ho interrogacio dient en aixi
text: [S]3igues tu christia per que abuses de la gracia et singular gracia e discrecio que deus te ha donada … [ 433v] … ab cor deuot leall e sencer en aquesta molt dolorosa e amargosa uida
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 75
Note sense portada
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03