Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1756
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call number Santes Creus 46 | Antic 22
Title of volume DE INCAR. VERBI | ORD. VITAE RELIGIOS. | CAR. CAMERACEN. | DE REFOR. ECCLESIAE ( al teixell vermell amb lletres daurades)
Copied 1461 - 1490 (filigranes)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 458 (= II + 1-454 + II)
Collation 116 27/8 3-1116 1210 1316 147/6 15-1612 175/6 18-2012 216/5 224/tttt 2310 244/6 254/7 (Puig i Oliver et al. (2012))
Page Layout 30 línies (f. 1)
Size pàgina 207 × 140 mm (f. 1)
caixa 138 × 80 mm
Hand gòtico-humanística diverses mans
Watermark lletra "M" amb antena i creu (f. 2)
creu de Malta dins d'un cercle (f. 32 i a la part catalana) (molt semblant a Piccard XI II 619, Udine: 1461 i que es troba en altres llocs des del 1456 fins al 1561)
altres compàs (f. 343 i a la part catalana) (molt semblant a Piccard IX III 728, Loreto: 1459 i també a d'altres llocs entre 1459 i 1487)
lletra "R" amb antena i creu (f. 322)
Pictorial elements Caplletres: s'ha deixat l'espai en blanc per a les caplletres que van assenyalades per lletres de guia (part catalana)
Altres: no té decoració (part catalana)
Caplletres: la primera caplletra de set unitats de pauta en blau amb decoració caligràfica en vermell, força elaborada, mentre que la resta són en blau i vermell amb decoració amb el color de contrast (part llatina)
Calderons alternen blau i vermell (part llatina)
Altres: decoració senzilla (part llatina)
Other features Justificació: diverses menes de justificació, a mina de plom i a punta seca, que varien amb les parts
Reclams: horitzontals centrats o arrenglarats cap al marge dret als quaderns 2-10; verticals als quaderns 1, 13, 15-21; la resta de quaderns no tenen reclam
Condition s'ha arrencat la portada i manca el f. 453. La part catalana sembla intercalada entre els quaderns llatins (26è i 28è). Exemplar en bon estat, amb una foliació posterior a la còpia (s. XVI?) feta amb xifres aràbigues i amb diverses errades; presenta algunes taques de brutícia i està un xic desprès del llom. Manca el final del quadern segon, que probablement era en blanc
Binding pergamí sobre cartró prensat (s. XVIII?) amb els talls tintats de groc
Previous owners (oldest first) Biblioteca del Monestir de Santes Creus
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 563-73 , n. 109
Facsímil: Microfilm del ms. Santes Creus, 46 de la Biblioteca Pública de Tarragona (1991)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1989-90), “Extrets d'obres d'Eiximenis copiats i amplificats per Jaquet de Marvilla en un manuscrit de Santes Creus”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 171-90
Tractat a: Domínguez Bordona (1954), Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona 10
Tractat a: Bofarull (1903), “Còdexs catalans de la Biblioteca Provincial de Tarragona”, Revista de Bibliografia Catalana 195-96
Note Conté bàsicament obres llatines: 1) ff. 1-328 “De exordio Divinae incarnationis”; 2) ff. 329-424 “Ordinatio vitae religiose”; 3) ff. 435-454 “De reformatione ecclesiae at cardinale Cameracensis', segons podem llegir en una relació escrita a ploma per una mà del s. XVIII? al f. IIv preliminar

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1131
Location in volume ff. 425-433v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1756
Jaquets de Marvilla. Tractat sobre els novíssims
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS prol.: [ 425] [C]4Om lo beneuenturat mossen sant agosti consideras que raho. Justicia e ley natural ensenya … E comenza sub aytall exclamacio ho interrogacio dient en aixi
text: [S]3igues tu christia per que abuses de la gracia et singular gracia e discrecio que deus te ha donada … [ 433v] … ab cor deuot leall e sencer en aquesta molt dolorosa e amargosa uida
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 75
Note sense portada
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2174
Location in volume ff. 433v-434v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2536
Guillem Fontana. O ànima mia: Gran compassió he de tu
Language català
Date escrit 1416
Incipits & explicits in MS text: [ 433v] [O]2 anima mia molt es gran la compassio que yo he de tu … [ 434v] … a tu anar hem puga a tu acostar en la uida present per gracia he en la esdeuenidora per gloria Amen Jaquettus de maruilla deuotus
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1130
Location in volume ff. 447-454
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1755
Jaquets de Marvilla. Tractat de la Passió i Creu de Jesucrist
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 447] [C]2Om vng sant abbat mol [sic] deuot desigias ab molt grant desiyg [sic] e uoler que ses oracions … [ 454] … en memoria de la mia passio e que aquella sanch caygues en terra per amor mia. Deo gracias. Jaquetus de Maruilla oracionum predictarum deuotissimus etc
Associated Persons Autor (var.): Jaquetus de maruilla ( f. 454)
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 65
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12248
Location in volume f. 453
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5438
Pseudo-Albertus Magnus. Les nou paraules de sant Albert
Language català
Date escrit 1301 ? - 1400
Note segons el TCM és una versió diferent de la de València
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-14