Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1755
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula Tirant (sense signatura)
Title of volume ROMAN | DEL. CAVALLER | TIRANT. BLANC || BARCELONA | ..1497.. ( gravat al teixell en daurat sobre pell vermella)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, Diego de Gumiel, 1497-09-16

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-353 + II
Collation a2-8 b-r8 r-s8 s-z-τ8 A-R8 S10
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. 5)
Size pàgina 265 × 190 mm (f. 5)
caixa 224 × 145 mm
columna 224 × 70 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel (al cos del volum)
animal gat o gos (al cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial feta a ploma, de grans dimensions (de deu unitats de pauta) i preciosa factura; caplletres gravades amb decoració vegetal de quatre unitats de pauta, algunes no impreses
Condition sense cap mena de foliació, volum restaurat en molt bon estat, amb lleugeríssimes taques d'humitat que afecten el marge inferior. Errades a les signatures: f iiij (per f3), h iii (per h4), hiiij (per h5), E iiij (per D4)
Binding moderna, en pell marró-verdosa amb filets simples daurats, llom gravat amb motius vegetals daurats; tall daurat
Previous owners (oldest first) Daniel Dumonstier (Naixement Paris 1574-05-14) (ex-libris al f. 2v: “Ce livre Est a Daniel Dumonstier”, nota que es repetia entre la rúbrica i la primera caplletra, avui esborrada)
Paul Girardot de Préfond, bibliòfil (nom gravat en pell a l'interior de la coberta)
M. Paris de Meyzieu Paris 1779
Th. Crofts 1783
Ambaixador de Portugal 1783
Biblioteca Pública Municipal do Porto 1859-12-03
José de Salamanca y Mayol, Marquès de Salamanca (va rebre en préstec el Ms. que s'havia traslladat a Lisboa)
Madrid: Biblioteca del Marqués de Salamanca (adquirit per compra)
Archer Milton Huntington, bibliòfil London 1914-02-06 (el va adquirir a la llibreria de Londres i el va donar a la HSA, ex-libris al f. II de guardes)
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial del Tirant lo Blanc 1497, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Indini et al. (1990), “Il Viaggio di Tirante. Fortuna e infortuni di un romanzo cavalleresco”, Romanica Vulgaria Quaderni, 12 = Studi Catalani e Provenzali, 88 11 , n. N-2
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 3872
Martorell et al. (1969-70), Tirant lo Blanc. Edició del V centenari de la mort de Joanot Martorell 1:95-6
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. T-38
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 119
Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 253
Serís (1925), “La reaparición del Tirant lo Blanch de Barcelona de 1497. Primera descripción bibliográfica completa”, Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal. Miscelánea de estudios lingüísticos, literarios e históricos 62-4
Vaeth (1918), Tirant lo Blanc. A study of its authorship, principal sources and historical settings
Gutiérrez del Caño (1917), “Ensayo bibliográfico del Tirant lo Blanch”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 259
Givanel i Mas (1916), “Les edicions gòtiques del Tirant lo Blanc”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 65-6
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 152
Givanel i Mas (1911), “Estudio crítico de la novela caballeresca Tirant lo Blanc”, Archivo de Investigaciones Históricas 2:245
Bonsoms i Sicart (1907), La edición príncipe del ‘Tirant lo Blanc'. Cotejo de los tres ejemplares impresos en Valencia, en 1490, únicos conocidos hoy día. Discurso leídos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción pública de Isidro Bonsoms y Sicart, el día 9 de mayo de 1907 54
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 640
Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 10862
Note reprodueix l'edició de València de 1490, amb algunes variants tipogràfiques i correccions d'errates. Al f. Iv anotat el núm. 590; al f. IIr anotat a llapis: “2908 Imperfect: f. 1 wanting” (probablement per Quaritch); al f. IIv anotació esborrada: “Tirante el Blanco n. 311 En venta no Catalogo”, al peu d'aquest foli, a tinta, el núm. 18902

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1129
Location in volume ff. 1ra-353vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1754
Joanot Martorell, Cavaller. Tirant lo Blanc (134-448)
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] A3 honor laor e gloria de nostre senyor deu Jesu Christ e dela gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyorra [sic] nostra comenca la letra del present libre apellat Tirant loblanch: dirigida per mossen Joanot matorell [sic] caualler al serenissimo princep don Ferrando de portogal
dedic.: M11Olt excellent virtuos e. glorios princep. Rey spectant Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts … [ 1va] … si defaliment algu trobat hi sera yo. Johanot martorell caualer sols vull portar lo carrech ano altri ab mi con per mi sols sia stada ventilada: aseruey delmolt illustre princep e senyor. Rey epectant don Ferrando de portogual la present obra e comensada a .ij. de Giner de lany . M cccc.lx.
tit.: prolech
prol.: C4om euident experiencia mostre la debilitat dela nostra memoria … [ 2rb] … perço de aquell e de les sues grandissimes virtuts e cauallerias se fa singular: e expressa mencio indiuidual segons reciten les seguents hystorias
tit.: Comenca [sic] la primera part del libre e de Tirrant [sic] la qual tracta de certs uirtuosos actes que feu lo Comte guillem de ueroych en los seus benauenturats darres dies. Capitol primer
text: E10ntant alt grau excelleix lo militar stament que deuria esser molt rauerit si los Cauallers obseruauen aquell … [ 353vb] … E foren posats en vna molt riqua tomba que lemperador se hauia feta fer e podeu creure que per lo bon regiment: e per la bona: e virtuosa vida son collocats en la gloria de paradis. Deo gratias
epíleg: A4Ci feneix lo libre del valeros e strenu caualler tirant lo blanch princep: e cesar del imperi grech … ans les remet a correccio dela sancta catholica sglesia
colofó: A honor y gloria de nostre senyor deu Jesucrist: fon principiat a stampar lo present libre per mestre Pere miquel condam. y es acabat per Diego de Gumiel castella enla mol [sic] noble e insigne Ciutat de Barcelona a .xvi. de Setembre: del any .M.cccc.xcvij.
Condition fragments
Note a la rúbrica, esmenat a ploma el cognom de l'autor: Marto[r]ell
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8007
Location in volume f. n jra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3358
Joanot Martorell, Cavaller. La lletra que stà primera
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ n jra] La letra questa primera | En lo nom desta pintura | Es la clau que ventura | Tancada te la darrera
Poetic Stanza 1 x 4
Note hem transcrit tot el text
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8008
Location in volume f. s viiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5488
Joanot Martorell, Cavaller. Quant en la roca veuràs
Language provençal
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ s viiivbs] Capitol .clxvij
text: [ t jrb] Quant en la roca veuras lo pas dela serpent | dela dona sabras tot son enteniment | Hom no sab laucell volant hon se posara | Nis fa del ioue si bo : o mal sera
Poetic Stanza 4 vv.
Note hem transcrit tot el text. Rúbrica de capítol equivocada: “Capitol clxvij”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8009
Location in volume f. v iijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3359
Joanot Martorell, Cavaller. Malaja amor qui la'm féu abellir
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ v iijva] Mal aia amor qui lam feu abellir | sino li fas de mes dolors sentir
Poetic Stanza 1 x 2
Note el text es troba al capítol 189
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8010
Location in volume f. v iiijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3360
Joanot Martorell, Cavaller. Enamorats, mirau-la bé
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ v iiijva] Enamorats mirau la be | que en lo restant millor noy se
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8011
Location in volume f. v iiijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3361
Joanot Martorell, Cavaller. Enamorats, féu-li honor
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ v iiijva] Enamorats feu li honor | puix de totes es la millor
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8012
Location in volume f. S ixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3362
Joanot Martorell, Cavaller. Lo cavaller que·n armes fon lo fènix
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ S ixra] Lo caualler quen armes fon lo fenix … Tirant lo blanch : y lalta Carmesina
Poetic Stanza 1 x 5
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8013
Location in volume f. S ixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4752
Joan Roís de Corella, Cavaller. Amor cruel qui·ls ha units en vida
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ S ixrb] Amor cruel : quils ha vnits en vida | Y ab greu dolor lo viurels ha fet perdre | Apres la mort los tanque lo sepulcre
Poetic Stanza 1 x 3
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1220
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-V-3
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 116
Condition còpia incompleta (caps. 126-131)
Previous owners (oldest first) Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil
References (most recent first) Indini et al. (1990), “Il Viaggio di Tirante. Fortuna e infortuni di un romanzo cavalleresco”, Romanica Vulgaria Quaderni, 12 = Studi Catalani e Provenzali, 88 , n. BA
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) , n. I-182
Givanel i Mas (1916), “Les edicions gòtiques del Tirant lo Blanc”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 63-4
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/28773 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b1679737~S13*cat catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3011
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-V-4
Title(s) in copy Tirant lo blanch | Barcelona 1497 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 190
Collation oiiii-vii p-r8 r8 s8 s8 ti-iii/v-viii v-u8 x-z8 τ8 A-D8 Eii-vii F8 G-Hi-vii Iii-viii L8 Mii-vii Pii,vii
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 292 × 205 mm (f. o vi)
Font gòtica
Pictorial elements inicials ornamentades petites, en manquen algunes
Condition exemplar fragmentari, el relligador ha posat folis en blanc en substitució dels que hi mancaven; el foli F vii està restaurat
Binding en pergamí moderna
Previous owners (oldest first) Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 1718 data de mort
References (most recent first) Grapí (1998), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 71 , n. 70
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 267 , n. I-18
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/28773 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b1679737~S13*cat catàleg vist 2017-05-23

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-10-19