Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1754
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.11383 | Antic IB.52043
Title of volume El Caualler Tirant lo Blanc ( al llom, a l'anglesa)
Imprint València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 390 (= II + 8 s/n + 1 + [1-378] s/n + I)
Collation a8 a-r-r-s-s-z8 A-X8 Y-Z6
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. a ij (text))
Size relligadura 305 × 230 mm
pàgina 296 × 215 mm (f. 3)
caixa 205 × 134 mm
columna 205 × 62 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel de sis puntes (al primer quadern i a l'interior del volum)
mà amb antena i aspa (al segon quadern i al cos del volum)
mà amb flor de sis pètals i punts de subjecció (al f. iiij)
mà anb flor de sis pètals (al f. ij)
tisores (al f. m j)
òval amb antena i aspa (al f. q vij)
mà amb guant i flor de cinc pètals (al f. Z [vj])
mà probablement hi ha altres mans que per l'espessor de la tinta no s'han pogut distingir
Pictorial elements Caplletres: gravades amb decoració vegetal i algunes amb petits animals, de deu unitats de pauta les principals i de cinc la resta; algunes han quedat en blanc, amb la lletra de guia (p. e. f. O [viiij]vb)
Orla de quatre peces, amb decoració vegetal (superior i esquerra), escena de caça (dreta) i monstres i animals fabulosos amb el senyal de l’impressor (inferior) (al f. 1 (pròleg))
Condition volum sense foliar. Són en blanc el recto del primer foli de la taula, el f. [a j] (entre la taula i el text) i el darrer foli. Errades a les signatures: a ii-a iii (per a3-a4, segon quadern “a”), iG (per B1), B2 (sense signatura), G iii-G iiii (per B3-B4)
Binding antiga, pergamí flexible, amb lleugera forma de solapa, restes d’haver tingut dues tires per tancar-la. El volum ha estat tractat i reparat al novembre del 1990 pel centre de conservació del British Museum
Previous owners (oldest first) Saragossa: Convent de les Carmelites 1618 [?] (segons anotacions anteriors a la restauració, aquesta informació constava al f. 381v, que ara es troba relligat al començament del volum)
Fernando Misconis (D.) (firma al capdemunt del f. 1r)
Bibliotheca Yelensi 1694 (ex-libris al peu de la portada “Ex Biblioteca Yelensi Anno 1694”)
Francisco Miguel de Goyeneche, Marqués de Lugar Nuevo del Baztán
Obadiah Rich, bibliòfil (1783-11-25 - 1850-01-20) 1824 (Taylor)
Richard Heber, bibliòfil 1826 - 1835 (price: 315 guinees)
Thomas Thorpe, llibreter London (price: 105 lliures esterlines) (Taylor)
Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) 1835 (price: 105 lliures esterlines) (nota de Grenville sobre el llibre, enganxada als folis de guarda anteriors)
Associated persons El va veure Isidoor Hye (1848)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Tractat a: Taylor (2002), “Spanish Incunabula in the British Library: Acquisitions to 1900”, De Libros, Librerías, Imprentas y lectores
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Indini et al. (1990), “Il Viaggio di Tirante. Fortuna e infortuni di un romanzo cavalleresco”, Romanica Vulgaria Quaderni, 12 = Studi Catalani e Provenzali, 88 10 , n. L
Catalogat a: Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:19-20
Catalogat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:79 , n. 29
Catalogat a: Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 252
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2754
Tractat a: Givanel i Mas (1916), “Les edicions gòtiques del Tirant lo Blanc”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 151
Tractat a: Givanel i Mas (1911), “Estudio crítico de la novela caballeresca Tirant lo Blanc”, Archivo de Investigaciones Históricas 2
Tractat a: Bonsoms i Sicart (1907), La edición príncipe del ‘Tirant lo Blanc'. Cotejo de los tres ejemplares impresos en Valencia, en 1490, únicos conocidos hoy día. Discurso leídos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción pública de Isidro Bonsoms y Sicart, el día 9 de mayo de 1907
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 639
Catalogat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 533
Catalogat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 10861
Note Sense anotacions marginals de lectura. Alguns folis tenen la marca a pressió d’un altre foli imprès sense tinta (p. e. t iiij).

Nota bibliogràfica signada pel Dr. Isidoor Hye l'any 1848 a Londres i tramesa a Monsieur Panizzi (enganxada al començament del volum): “J'ai vu les trois exemplaires connus du livre intitulé Tyrant le blanc [sic], le premier à Valencia del Cid, en Espagne, en 1844, dans la bibliothèque de l'Université; il y manquait le premier feuillet. Le second à Rome en 1845, dans la bibliothèque de l'université, dite della Sapienza; j'ai copié de cet exemplaire le feuillet manquant à celui de Valencia à la prière du bibliothécaire de cette ville. Le troisième à Londres en 1848, dans la bibliothèque du British museum (collect: Grenville). De ces trois exemplaires, le dernier me parait le plus beau de le mieux conservé”.

Nota signada per O. Rich, cònsol dels E.U.A. a Madrid (al f. II de guardes preliminar): “This is the identical copy of Tirant lo Blanch described by Father Mendez in his Tipografia Española pp. 75. It was brought from el Nuevo Bastan in the month of October 1824 together with Palmerin de Inglaterra and other Chivalric Romances; and bought by me thro' the agency of the Bookseller Perez; No other copy is known to exist in Spain of this edition for this moust curious Romance. It is one of the few spared from the flames by the Curate in his scrutiny of Dn Quixote's Library. Madrid, Decr 1, 1824”.

En aquest mateix foli, anotació de la biblioteca sobre l’exemplar de la Hispanic Society i diverses referències bibliogràfiques.

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1128
Location in volume ff. 1ra-378vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1754
Joanot Martorell, Cavaller. Tirant lo Blanc
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
Title(s) in witness Libre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra prel.] [a]4 honor: lahor: e gloria del inmensa: e diuina bondat de nostre senvor [sic] deu ihesu crist: e dela sacratissima mare sua. comencen les rubriques del libre de aquell admirable Caualler tirant lo blanch
tit.: [ 1ra prel.] De la primera part de aquest libre: capitol primer … [ 8vb prel.] … Com Lemperador trague ed preso lo Solda: e lo Turch: e tots los altres prisoners: e feu pau e liga ab ells. c. cccclxxxvij
registre: a.b.c.d. (…) y.z. Tots los querns de aquest .a.b.c. van per aquest orde. En cascu dels quals hi ha quatre fulls. Tots los querns de aquest : A.B.C. van per aquest orde. En cascu dels quals hi ha .iiij. fulls Exceptats los dos derrers ço es Y.Z. qui son de tres fulls
rubr.: [ 1ra] A4 honor lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu christ e dela gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyora nostra comenca la letra del present libre appellat Tirant lo blanch: dirigida per mossen Joanot martorell caualler al serenissimo princep don Ferrando de portogal
carta: M11olt excellent virtuos e glorios princep Rey spectant … [ 1vb] … per mi sols sia stada ventilada a seruey del molt illustre princep e senyor Rey spectant don Ferrando de portogual la present obra e començada a .ii. de Giner de lany .M.cccc.lx
tit.: Prolech
prol.: Prolech. C5om euident experiencia mostre la debilitat dela nostra memoria sots metent facilment a obliuio [sic] no solament los actes per longitut de temps enuellits … [ 2rb] … per ço de aquell e deles sues grandissimes virtuts e cauallerias se fa singular e expressa mencio indiuidual segons reciten les seguents hystories
tit.: [ 2va] Comenca la primera part del libre de Tirant la qual tracta de certs uirtuosos actes que feu lo Comte guillem de ueroych en los seus benauenturats darres dies. Capitol primer
text: E10n tan alt grau excelleix lo militar stament que deuria esser molt reuent si los Cauallers obseruauen aquell segons la fi perque foch instituyt e ordenat … [ 378va] … E foren posats en vna molt riqua tomba que Lemperador le hauia feta fer e podeu creure que per lo bon regiment: e per la bona: e virtuosa vida son collocats en la gloria de paradis. deo gracias
nota: A5Ci feneix lo libre del valeros e strenu caualler Tirant lo blanch Princep: e Cesar del Imperi grech … [ 378vb] … E protesta que si en lo dit libre haura posades algunes coses que non sien catholiques que no les vol hauer dites. ans les remet a correccio dela sancta catholica sglesia
colofó: Fon acabada de empremptar la present obra en la Ciutat de Valencia a .xx. del mes de Nohembre del any del natiuitat de nostre senyor deu Jesu crist mil.cccc.lxxxx
References (most recent first) Martorell et al. (1969-70), Tirant lo Blanc. Edició del V centenari de la mort de Joanot Martorell 1:95-6
Martorell et al. (1947), Tirant lo Blanc
Martorell et al. (1920-21), Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch. Novel·la del XVèn segle. Edició anotada i comentada per en Joan Givanel i Mas. Orles policromes per N'Eudald Canibell i Masbernat. Inicials, vinyetes i ex-libris d'en Germà Viader i Llor
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8000
Location in volume f. o iira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3358
Joanot Martorell, Cavaller. La lletra que stà primera
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ o iira] La letra questa primera | En lo nom desta pintura | Es la clau ab que ventura | Tancada te la darrera
Poetic Stanza 1 x 4
Note hem transcrit tot el text
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8001
Location in volume f. v vva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5488
Joanot Martorell, Cavaller. Quant en la roca veuràs
Language provençal
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ v vva-vb] Quant en la roca veuras lo pas de la serpent.| dela dona sabras tot son enteniment. | Hoz no sab laucell vo-lant [v 5vb] he se posara | Nis fa del joue si bo : o mal sera
Poetic Stanza 4 vv.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8002
Location in volume f. u viijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3359
Joanot Martorell, Cavaller. Malaja amor qui la'm féu abellir
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ u viijva] Mal aia amor qui lam feu abellir: | sino li fas de mes dolors sentir
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8003
Location in volume f. x iva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3360
Joanot Martorell, Cavaller. Enamorats, mirau-la bé
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ x iva] Enamorats mirau la be | que en lo restant millor noy se
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8004
Location in volume f. x iva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3361
Joanot Martorell, Cavaller. Enamorats, féu-li honor
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ x iva] Enamorats feu li honor | Puix de totes es la millor
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8005
Location in volume f. Z iiijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3362
Joanot Martorell, Cavaller. Lo cavaller que·n armes fon lo fènix
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ Z iiijva] Lo caualler quen armes fon lo fenix … Tirant lo blanch : y lalta Carmesina
Poetic Stanza 1 x 5
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8006
Location in volume f. Z iiijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4752
Joan Roís de Corella, Cavaller. Amor cruel qui·ls ha units en vida
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Z iiijvb] Amor cruel : quils ha vnits en vida | Y ab greu dolor lo viurels ha fet perdre | Apres la mort los tanque lo sepulcre
Poetic Stanza 1 x 3
Associated Texts aquests versos s'interpolen en el capítol 485 del texid 1754 Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
Number of additional copies of edition 3
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1229
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-V-5
External description
Pictorial elements caplletres ornamentades, minúscules en alguns espais
Condition incomplet, només es conserven els folis a8 r1-8 Y1-6
Binding moderna, en pergamí
References (most recent first) Avenoza (1995), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 70-1 , n. 69
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 267 , n. 181
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/30953 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b1679736~S13*cat catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1160
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula: Tirant lo Blanc Valencia 1490
Title(s) in copy TIRANT | LO | BLANCH | VALENCIA | 1490 ( en daurats a llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VI + 8 + 1 + 378 + V (guardes de l'època de la relligadura)
Collation a8 a2-8 b-r-r-s-s-z8 A-X8 Y6 Z1-6
Size pàgina 283 × 196 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: gravades
Caplletra preciosa inicial a ploma i escut al peu, amb les lletres “F / G F” (al f. a iij del segon quadern signat “a”)
Condition li manca el foli 1 (pròleg amb orla) i el foli final que era en blanc. Exemplar en perfecte estat, sense foliació original, paginat modernament a llapis. Errades a les signatures: a ii-a iii (per a3-a4, segon quadern “a”), iG (per B1), B2 (sense signatura), G iii- G iiii (per B3-B4)
Binding artística, en pell vermella amb daurats, talls daurats
Previous owners (oldest first) Roma: Biblioteca (segell a tinta de l'Alessandrina al primer foli signat a ii)
José de Salamanca y Mayol, Marquès de Salamanca 1861
Florentin-Achille Seillière (Baron), Baró 1873
London: Quaritch Ltd. 1873 - 1873
London: Quaritch Ltd. 1890 - 1900 (price: 10500 francs)
Archer Milton Huntington, bibliòfil 1900
Associated persons El va veure possiblement Antoni de Bastero i Lledó, Canonge (1724) (el cita a La Crusca Provenzale)
que treballava amb Hippolyte Duru, relligador (1843 - 1863)
Relligador relligat i daurat per Marius Michel (Naixement Paris 1846-12-28)
i René Victor Chambolle, relligador
References (most recent first) Tractat a: La Bibliothèque de Mello. Catalogue of an important Portion of the very choice Library of the late Baron Seillière, with will be sold by auction, by messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge (…) at their House (…) on Monday, the 28th of February, 1887, and Four following Days (1887) 137 , n. 1044
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la relligadura del Tirant lo Blanc 1490, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Tractat a: Indini et al. (1990), “Il Viaggio di Tirante. Fortuna e infortuni di un romanzo cavalleresco”, Romanica Vulgaria Quaderni, 12 = Studi Catalani e Provenzali, 88 11 , n. N-1
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. T-380
Note A la p. 16 ex-libris esborrat; al segon foli a ii escut heràldic de dos quarters. Al verso de la segona guarda s'ha anotat el núm. 15080. Sense anotacions de lectura. Al catàleg de la venda Seillière hom anotà al marge “lliures 605”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1161
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 39
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 388
Collation 14 a7 b-s8 s8 t-z8 A-X8 Z5
Size pàgina 286 × 205 mm (f. a iii)
Font gòtica
Watermark corona
mà amb estel
tisores
Pictorial elements Caplletres: gravades amb decoració animal i vegetal
Rúbriques molts espais en blanc per a les rúbriques
Condition incomplet, hi manquen 22 folis que corresponen a cinc folis de la taula, als quaderns “r, s, y” i als folis Z1 i Z6. Restaurat, amb taques d'humitat
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699] 1711 ad quem (el va llegar a la Biblioteca, ex-libris al f. G 4v: “Es de Don ginez De Perellos”)
References (most recent first) Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 221-22 , n. 63
Sabaté (2001), Inspecció personal
Indini et al. (1990), “Il Viaggio di Tirante. Fortuna e infortuni di un romanzo cavalleresco”, Romanica Vulgaria Quaderni, 12 = Studi Catalani e Provenzali, 88 10-1 , n. V
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 105-6 , n. 277
Martorell (1978), Tirant lo Blanc (edició facsímil de l'exemplar de la Biblioteca Provincial i Universitària de València)

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-11