Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1752
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call number Santes Creus 87 | Antic 209
Title of volume CONSTITU | CIONS DE | VALENCIA ( en daurats sobre el teixell vermell)
Copied 1451 [?] - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 124 (= 1-51 + 40 + 5 + 28)
Collation primera part 1-412 53 amb reclams horitzontals al marge dret als quaderns primer i segon; segona part 112 25/6 36/5 46, sense reclams; tercera part 113 214 31
Page Layout 24 línies (f. 52)
Size pàgina 274 × 208 mm (f. 52)
caixa 196 × 147 mm
Hand gòtica (primera part)
gòtica amb influència de la bastarda (segona part)
bastarda (tercera part)
Watermark corn de caça de forma atípica
Pictorial elements rúbriques en vermell; les caplletres alternen vermell i verd, amb decoració afiligranada poc destra feta amb el color de contrast
State a mina de plom, amb la primera línia escrita i sense senyals visibles de perforacions a la part catalana
Condition exemplar amb taques d'humitat, sense foliació antiga; la moderna, feta a llapis, no abarca tot el volum i s'ha esborrat a la segona secció, que avui disposa d'una paginació (= pp. 1-79)
Binding pergamí sobre cartró prensat, com d'altres de la mateixa procedència, amb els talls grocs
Previous owners (oldest first) Santes Creus: Biblioteca del Monestir
Associated Texts Conté també l' texid 2053 Desconegut, Constitucions de València llatí
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 62-3
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 10
Domínguez Bordona (1954), Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona 12
Note volum factici format per tres parts, la primera (lleis) i la darrera (textos sobre els papes cismàtics) en llatí, escrites a dues columnes i amb diverses menes de plegat, que van des de la mina de plom al plegat tabeliònic

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1122
Location in volume pp. 1-80 (paginació moderna)
ff. 52-92 (foliació anterior, avui esborrada)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ffurs de valençia del Rey don Marti
acc.: T4ots los actes humanals ay tant com mes sacosten per similitud o semblança a nostre senyor deu … [ 2] … enfre los quals foren ala dita Cort per lo braç ecclesiastich etc
intr.: O3n nos ab acord consell e expres consentiment … en los presents furs nous es aquells mil-lorat [p. 3] corregit e declarat
tit.: del quart deles penes dela Cort
text: D2eclarans corregints e millorants los priujlegis e furs … [ 80] … que daço senyor vos placia fer constitucio general e perpetual bona e larga. Plau al senyor Rey. domjcus masco.
auten.: F2etes foren les coses damunt dites e publicades dins lo palau Real dela Ciutat de Valencia … consentents e atorgants aquelles Los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels dit sfurs monenats
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05